Ta članek je med članki leta
Ta članek je eden izmed priljubljenih

Evolucija zvezd

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Evolucija Sonca

Evolucija zvezd (zvezdna evolucija) v astronomiji je časovna sprememba fizičnih in opaznih parametrov zvezde zaradi termonuklearnih reakcij, ki potekajo v njej, njenega sevanja energije in izgube mase [1] . Pogosto se v takih primerih govori o "življenju zvezde", ki se začne, ko jedrske reakcije postanejo edini vir energije za zvezdo, in se konča, ko se reakcije ustavijo - ti procesi pri različnih zvezdah potekajo različno [2] [3] [4] . Glede na astrofizične modele se življenjska doba zvezde, odvisno od njene začetne mase, giblje od nekaj milijonov do deset trilijonov let [5] [6] , zato je neposredno opazovanje evolucijskih sprememb praktično nemogoče[7] .

Zvezde nastanejo iz hladnih, redčenih oblakov medzvezdnega plina , ki so stisnjeni zaradi gravitacijske nestabilnosti , zaradi česar se tako segrejejo, da se začnejo termonuklearne reakcije fuzije helija iz vodika[8] . V tem trenutku protozvezda postane polnopravna zvezda glavnega zaporedja (z izjemo podpalčkov in rjavih pritlikavk ), na kateri bo večji del svojega življenja - na tej stopnji je tudi Sonce [9] .

Nadaljnja evolucija zvezd se razlikuje tudi glede na začetno maso in kovinskost zvezde. Tako gredo zvezde srednje mase skozi stopnje subgigantov, rdečih velikanov, vodoravne veje, modre zanke in asimptotične veje. Vsekakor pa se s porabo vodika spreminjajo tako zunanje kot notranje značilnosti zvezd in z zadostno maso se v določenem trenutku v zvezdah začne trojna helijeva reakcija , pri kateri v njih nastaja ogljik . V najtežjih zvezdah se jedra težjih elementov lahko še naprej sintetizirajo, vendar je sinteza omejena z železom , saj je nastajanje težjih elementov energetsko neugodno[8] .

Na zadnji stopnji evolucije, odvisno od svoje mase, zvezda bodisi odvrže svojo zunanjo lupino, tako da postane bela pritlikavka , ali pa postane supernova , nakar od nje ostane nevtronska zvezda ali črna luknja[8] .

V tesnih binarnih sistemih na kasnejših stopnjah evolucije snov teče med zvezdami, kar vodi do spremembe parametrov zvezd. Zaradi tega se evolucija zvezd v takih sistemih razlikuje od razvoja posameznih zvezd, njen potek pa je odvisen od različnih parametrov dvojnega sistema [10] [11] .

Termonuklearna fuzija v črevesju zvezd

Glavni vir energije v zvezdah z nizko maso glavnega zaporedja - cikla pp

Razvoj idej o viru energije zvezd

Od odkritja zakona o ohranjanju energije se je pojavilo vprašanje o viru energije zvezd. Postavljene so bile različne hipoteze, ena najbolj znanih pa je bila hipoteza o krčenju: v njej je za domnevni vir energije veljalo gravitacijsko krčenje zvezde (ki je tudi pojasnilo navidezno raznolikost zvezd). Podprla sta ga Lord Kelvin in Hermann von Helmholtz , kasneje pa je postalo jasno njegovo protislovje: Soncu bi tak vir energije zadostoval za 10 7 let, starost Zemlje pa po geoloških in bioloških podatkih je bil star vsaj 10 9 let [12] [13] [14] .

Vendar pa je bilo opaženo, da bi se pri stiskanju zvezda morala segreti in ne ohladiti, kot se je zdelo prej - to je omogočilo podaljšanje teoretične življenjske dobe zvezd. Joseph Lockyer je v osemdesetih letih 20. stoletja domneval, da na neki točki, ko material zvezde postane daleč od idealnega plina , se njeno krčenje ustavi in ​​se začne ohlajati in zatemniti – tako zvezda potuje od rdečega velikana do bele zvezde, kot je Sirius , nato pa spet postane rdeča , vendar postane bolj zatemnjena - najprej rumena , nato pa rdeča pritlikavka . Ko je bil sestavljen Hertzsprung-Russell diagram, se je izkazalo, da sta glavno zaporedje in velikanska veja blizu evolucijski poti zvezde v Lockyerjevi hipotezi. Toda pozneje je bila ta hipoteza ovržena: izkazalo se je, da stanje snovi zvezd glavnega zaporedja ostaja blizu idealnega plina. Vendar trenutno hipoteza o kontrakciji pojasnjuje evolucijo protozvezd , ki zaradi stiskanja dejansko sevajo, dokler ne končajo na glavnem zaporedju [13] [14] .

Leta 1896 je Henri Becquerel odkril radioaktivnost , leta 1903 pa Pierre Curie - sproščanje toplote z radioaktivnimi elementi. V zvezi s tem je James Jeans domneval, da zvezde ustvarjajo energijo z radioaktivnim razpadom. Ta hipoteza tudi ni mogla pojasniti starosti Sonca, kasneje pa je Jeans predlagal, da v zvezdah ne pride do radioaktivnega razpada, temveč do uničenja snovi. Čeprav je hipoteza o anihilaciji dala dovolj dolgo možno življenjsko dobo Sonca, v prihodnosti ni bila potrjena. Vendar se je sama ideja o intranuklearnem viru zvezdne energije izkazala za pravilno [13] .

Leta 1906 je Albert Einstein v okviru teorije relativnosti odkril enakovrednost mase in energije . Leta 1920 je Arthur Eddington , seznanjen z Einsteinovim delom, predlagal, da se energija v zvezdah sprošča zaradi pretvorbe vodika v helij : pri takšni reakciji bi se zaradi napake mase sprostilo dovolj energije za sevanje zvezd. za mnogo milijonov in celo milijard let [14] ... Eddingtonova hipoteza je bila pozneje potrjena: do leta 1939 so Hans Bethe , Karl Weizsacker in Charles Critchfield neodvisno odkrili dva mehanizma za pretvorbo vodika v helij: cikel pp in cikel CNO . Leta 1941 je Martin Schwarzschild izračunal model sonca s termonuklearnim virom energije in njegovi rezultati so potrdili teorijo termonuklearne fuzije v notranjosti zvezd. Trenutno je splošno sprejeta in na njej temeljijo modeli evolucije zvezd [13] .

Zaradi termonuklearne fuzije se kemična sestava zvezd sčasoma spreminja in prihaja do evolucijskih sprememb [15] [16] . Vendar so te spremembe zelo počasne in evolucije ene same zvezde je skoraj nemogoče izslediti, tudi z zelo dolgimi opazovanji. Le v redkih primerih, ko je zvezda na zelo kratki evolucijski stopnji, je mogoče opaziti sistematično spremembo njenih parametrov, na primer obdobje pulzacij v cefeidih . Zato evolucijo ocenjujemo po nekaterih posrednih znakih in po opazovanjih številnih zvezd na različnih stopnjah evolucije[7] .

Fuzijske reakcije

V zvezdah na različnih stopnjah evolucije potekajo različne termonuklearne reakcije [17] .

Tako zvezde glavnega zaporedja sintetizirajo helijeva jedra iz vodikovih jeder ( protonov ). Ta preobrazba lahko poteka na dva načina. V ciklu proton-proton se protoni združijo neposredno in ta proces prevladuje pri nižjih temperaturah – v jedrih zvezd z majhno maso. Druga možnost je cikel CNO . V njem ogljik , dušik in kisik delujejo kot katalizatorji, cikel prevladuje pri visokih temperaturah in zaradi tega procesa se večina energije sprosti v masivnih zvezdah. Hitrost sproščanja energije v teh dveh procesih se izenači, ko je masa zvezde približno 1,5 M in je temperatura v središču približno 18 milijonov K [18] [19] .

V masivnih zvezdah na poznejših stopnjah evolucije se sintetizirajo težji elementi: najprej se sintetizira ogljik v procesu trojnega helija , v najtežjih zvezdah pa se sintetizirajo težji elementi do železa - nadaljnja nukleosinteza ne poteka, saj je energetsko neugodna [20]. ] . Kljub temu zvezde na kasnejših stopnjah evolucije praviloma postanejo svetlejše, specifično sproščanje energije na enoto mase porabljene snovi pa se, nasprotno, zmanjša (saj razlika v specifični energiji vezave postane manjša). To pojasnjuje sorazmerno kratko trajanje poznejših stopenj evolucije v primerjavi s trajanjem prisotnosti zvezde na glavnem zaporedju: na primer, trajanje prisotnosti Sonca na glavnem zaporedju je ocenjeno na 12 milijard let, in faza gorenja helija - le 110-130 milijonov let [21] [22 ] [23] .

Elementi, težji od železa, nastajajo tudi v zvezdah, vendar v posebnih okoliščinah: na primer med eksplozijami supernove, ko se sprosti velika količina energije – med tako imenovano eksplozivno nukleosintezo [24] [25] [26] .

Nazadnje, rjavi pritlikavci , čeprav niso zvezde v klasičnem smislu, podpirajo izgorevanje devterija , ki se lahko zgodi pri precej nizkih temperaturah in zato ostaja edina fuzijska reakcija, ki se pojavi v tako majhnih objektih [27] [28] [29] . Poleg tega lahko rjavi pritlikavci porabijo litij , v najbolj množičnih od njih pa lahko nekaj časa potekajo reakcije s sodelovanjem vodika. Vendar se za razliko od pravih zvezd izgorevanje vodika v njih hitro ustavi in ​​nikoli ne postane edini vir energije [30] .

Nastajanje zvezd

NGC 604 je velika meglica, ki tvori zvezde v galaksiji Trikotnik

Kompresija molekularnega oblaka

Evolucija zvezde se začne v velikanskem molekularnem oblaku , ki se včasih figurativno imenuje tudi "zvezdna zibelka". Koncentracija atomov v njem je približno 10 2 delcev na cm³, medtem ko medzvezdni prostor v povprečju ne vsebuje več kot 0,1 delcev na cm³. Takšni oblaki imajo lahko maso 10 5 -10 7 M , premer od 50 do 300 svetlobnih let , temperatura plina v njih pa je 10-30 K [31] [32] .

Z razvojem gravitacijske nestabilnosti se lahko oblak začne krčiti. Nestabilnost lahko povzročijo različni dejavniki, na primer trk dveh oblakov, prehod oblaka skozi gost krak spiralne galaksije ali eksplozija supernove na dovolj bližnji razdalji, katere udarni val bi lahko trčil v molekularni oblak. Poleg tega se pri trkih galaksij začnejo pogosteje pojavljati trki plinskih oblakov, kar pojasnjuje povečanje hitrosti nastajanja zvezd pri trkih galaksij [33] .

Da bi gravitacijska nestabilnost povzročila stiskanje molekularnega oblaka, je potrebno, da vsota njegove potencialne in podvojene kinetične energije v skladu z viralnim izrekom postane negativna. Pri konstantni gostoti oblaka s polmerom modul potencialne energije (sam je negativen) raste sorazmerno , vsota vrednosti kinetične energije vseh molekul pa je sorazmerna z ... Zato se bo oblak začel krčiti, če bo njegova masa večja od določene vrednosti. , ki je pri gostoti oblaka , molska masa njegovega plina in temperaturo enako [31] [34] :

kje - gravitacijska konstanta , Je univerzalna plinska konstanta . Iz tega sledi, da bo na začetku oblak stisnjen z maso najmanj 10 3 M . Toda ko se skrči, se bo oblak kondenziral z malo ali nič segrevanja, saj je prozoren za sevanje in skoraj vsa sproščena energija se oddaja v vesolje. To vodi do zmanjšanja mejne mase za razvoj gravitacijske nestabilnosti in posledično se bodo področja z manjšo maso in velikostjo začela krčiti - ta proces se imenuje fragmentacija oblaka nastajanja zvezd in pojasnjuje opaženi pojav. nastajanja zvezd predvsem v skupinah - zlasti v kopicah . Poleg tega pojav razdrobljenosti pojasnjuje, zakaj zvezde nastajajo le v razmeroma ozkem razponu mas – od 10 −1 do 10 2 M po vrstnem redu [31] [35] .

Kot tesnilni oblak postane manj prosojen za sevanje, na primer, ko je masa oblaka do 1 M v primeru njegovega polmera 2,5⋅10 4 R . Nato ga sproščena energija gravitacijskega stiskanja začne segrevati: zaradi viralnega izreka se polovica energije, ki se sprosti zaradi stiskanja, porabi za sevanje, druga polovica pa za segrevanje snovi [36] . Menijo, da se od tega trenutka oblak imenuje protozvezda [35] .

Faza Protozvezde

Protostar HBC 1

Stiskanje oblaka poteka neenakomerno in nekaj časa po začetku stiskanja se v oblaku oblikuje hidrostatsko ravnotežno jedro - običajno se verjame, da je od tega trenutka oblak oziroma njegovo jedro protozvezda [37] . Njegove značilnosti praktično niso odvisne od mase oblaka, masa je 0,01 M , polmer je nekaj AU. in temperatura v središču je 200 K. Akrecija zunanjih plasti oblaka na jedro vodi do povečanja njegove mase in temperature, vendar se pri temperaturi 2000 K njegova rast ustavi, saj se energija porabi za razpad vodikovih molekul. V nekem trenutku se ravnotežje poruši in jedro se začne krčiti. Naslednje ravnotežno stanje je doseženo za manjše, zdaj ionizirano jedro z maso 0,001 M , polmerom približno 1 R in temperaturo 2⋅10 4 K. V tem primeru je jedro, ki oddaja v optičnem območju, skrito od okoliškega prostora z lupino, ki ima veliko nižjo temperaturo in oddaja le v infrardečem območju [37] [38] [39] .

Nastajanje zunanjih plasti se nadaljuje in snov, ki pade na jedro s hitrostjo 15 km/s, tvori udarni val . Nato celoten material ovojnice pade na jedro (čeprav pri masivnih zvezdah lahko del snovi zaradi močnega sevalnega tlaka zapusti zvezdo), se ionizira, hkrati pa postane protozvezda na voljo za opazovanje [39] . Do tega trenutka stiskanje zunanje lupine poteka vzdolž dinamične časovne skale , to pomeni, da njeno trajanje ustreza trajanju prostega pada snovi, ki ga tlak plina ne ovira [40] .

Zvezdice pred glavnim zaporedjem

Эволюционные треки протозвёзд разной массы в период их медленного сжатия (синий цвет) и их изохроны (отмечены разными цветами)
Изменение основных параметров Солнца (светимости, радиуса и температуры) на протяжении эволюции.

Протозвёзды, у которых уже закончилась аккреция оболочек, иногда выделяются в отдельный тип: звёзды до главной последовательности . Положение протозвёзды можно отметить на Диаграмме Герцшпрунга — Рассела : протозвезда, имеющая низкую температуру и высокую светимость, находится в её верхней правой части. Пока в звезде не начались термоядерные реакции и она выделяет энергию за счёт гравитационного сжатия, она медленно движется к главной последовательности [37] [38] [39] .

Так как эти тела поддерживаются собственным давлением, они сжимаются гораздо медленнее, чем на предыдущей стадии — в тепловой временной шкале , то есть, за период, за который половина потенциальной гравитационной энергии израсходуется на излучение [40] . У самых массивных звёзд она занимает около 10 5 лет, а у наименее массивных — порядка 10 9 лет. Для Солнца стадия сжатия и перехода на главную последовательность продлилась 30 миллионов лет [37] [41] [42] .

В 1961 году Тюсиро Хаяси (Хаяши) показал, что если весь объём звезды занимает конвективная зона, то при медленном сжатии её температура практически не меняется, а светимость падает — это соответствует движению текущего положения звезды вертикально вниз на диаграмме, и такой путь звезды принято называтьтреком Хаяши . Звёзды с массами в диапазоне от 0,3—0,5 M (по разным оценкам) до 3 M в течение сжатия перестают иметь конвективные слои и в какой-то момент сходят с трека Хаяши, в то время как звёзды с массами менее 0,3—0,5 M находятся на треке Хаяши на протяжении всего времени сжатия [35] [43] [44] .

После схода с трека Хаяши (для звёзд промежуточной массы) или с самого начала медленного сжатия (для массивных звёзд) звезда перестаёт быть конвективной и при сжатии начинает нагреваться, при этом светимость меняется незначительно. Это соответствует движению влево на диаграмме, и эта часть пути называетсятреком Хеньи [43] [44] [45] .

В любом случае в течение сжатия температура в центре звезды возрастает, и в веществе звезды начинают протекать термоядерные реакции . На ранних этапах они производят меньше энергии, чем излучает звезда, и сжатие продолжается, но вместе с тем доля термоядерных реакций в выделении энергии увеличивается. В некоторый момент, если звезда имеет массу больше 0,07—0,08 M , выделение энергии за счёт термоядерных реакций сравнивается со светимостью звезды и сжатие прекращается — этот момент считается моментом окончания формирования звезды и её перехода на главную последовательность . Если звезда имеет массу менее 0,07—0,08 M , то в ней тоже возможны термоядерные реакции, однако вещество звезды в ядре становится вырожденным раньше, чем прекращается сжатие, поэтому термоядерные реакции никогда не становятся единственным источником энергии. Такие объекты известны как коричневые карлики[8] [35] [46] .

В это время также формируются протопланетные диски вокруг звезды, которые впоследствии могут эволюционировать в планетные системы . Образование диска происходит из-за того, что облако изначально может иметь некоторый момент импульса , и при уплотнении облака учащаются столкновения частиц, из-за чего вещество начинает концентрироваться в виде диска и двигаться в одной плоскости [47] .

Главная последовательность

Главная последовательность хорошо видна на диаграмме Герцшпрунга — Рассела
Приближённая зависимость времени пребывания звезды на главной последовательности от её массы
Диаграмма Герцшпрунга — Рассела для двух рассеянных звёздных скоплений : M 67 и NGC 188 , позволяющая определить их возраст

Когда сжатие заканчивается, а термоядерные реакции синтеза гелия из водорода становятся единственным источником энергии, протозвезда становится звездой главной последовательности . Возраст звезды принято отсчитывать именно с этого момента, и звёзды нулевого возраста образуют так называемую нулевую главную последовательность, расположенную в нижней части этой области диаграммы [48] [49] . В это время их химический состав всё ещё близок к составу межзвёздной среды: они состоят в основном из водорода (около 91 %) и гелия (около 9 %), тогда как более тяжёлых элементов — менее 1 % [50] [51] . Звёзды главной последовательности имеют широкий диапазон параметров, которые определяются в первую очередь их массой и в меньшей степени металличностью . Так, например, звезда с массой 0,1 M будет иметь светимость в 0,0002 L , температуру 3000 K и спектральный класс M6, а звезда с массой 18 M — светимость в 30000 L , температуру 33000 K и спектральный класс O9,5 [5] . Также от массы зависит строение звёзд: звёзды малых масс полностью конвективны , у звёзд промежуточных масс происходит лучистый перенос в ядре и конвекция во внешних слоях, а у массивных звёзд — конвекция в ядре и лучистый перенос во внешних слоях. Это влияет на то, будет ли сохраняться однородность звезды по химическому составу, и на её дальнейшую эволюцию [18] [52] .

Попав на главную последовательность, звезда остаётся на ней большую часть времени жизни — около 90 %. Это связано с тем, что светимость звёзд на стадии главной последовательности низка по сравнению с другими стадиями, а удельное энерговыделение при синтезе гелия выше, чем при других реакциях [22] [53] [54] . Длительность этой стадии соответствует ядерной временной шкале для водорода, то есть, времени, за которое звезда излучает всю энергию, которая выделяется в реакциях превращения водорода в гелий [40] [55] . У самых тяжёлых звёзд, по разным оценкам, она составляет от одного до нескольких миллионов лет [56] , а у самых маломассивных — порядка 10 триллионов лет, что превышает возраст Вселенной [6] . Для Солнца срок нахождения на главной последовательности составит 10—13 миллиардов лет [23] [35] [57] . Большая часть дальнейших стадий эволюции также идёт по ядерной временной шкале, но уже не для водорода, а для других элементов, поэтому занимают меньше времени [40] [55] .

После попадания звезды на главную последовательность в ней постоянно идёт превращение водорода в гелий. Гелий накапливается в ядре, а водорода остаётся всё меньше, что замедляет реакции. Поэтому ядро сжимается под давлением внешних слоёв, его плотность увеличивается, и в итоге скорость реакций возрастает. Это приводит к заметному изменению характеристик звезды: к примеру, светимость Солнца, когда оно попало на главную последовательность, составляла 70 % от современной, а ко времени окончания стадии будет в 2,2 раза больше неё — то есть светимость меняется более чем в три раза [23] . В дальнейшем эти изменения приводят к настолько существенным изменениям в звезде, что она окончательно сходит с главной последовательности [35] [49] [58] .

Разная длительность этой стадии у звёзд разной массы позволяет вычислять возраст звёздных скоплений. В них звёзды образовались одновременно, и чем старше скопление, тем меньшую массу имеют те звёзды, которые остались на главной последовательности. Возраст скопления рассчитывается как длительность нахождения на главной последовательности звёзд, которые начали отходить от неё [59] [60] .

Субкарлики

Субкарлики — звёзды, похожие на звёзды главной последовательности , однако при одинаковых спектральных классах субкарлики на 1—2 m тусклее [61] . Такая особенность связана с очень низкой металличностью : тяжёлые элементы в звёздах ионизуются не полностью, и у них остаются электроны. Так как размер таких ионов гораздо больше, чем размер ядер водорода и гелия , тяжёлые элементы уменьшают прозрачность звезды, из-за чего энергия медленнее переносится во внешние слои, а вещество субкарликов, наоборот, более прозрачно, чем вещество звёзд главной последовательности, и механизмом передачи энергии служит лучистый перенос[8] [62] .

Низкая металличность субкарликов, в свою очередь, объясняется тем, что субкарлики — старые звёзды, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва из вещества, которое ещё не побывало в недрах звёзд. Они принадлежат к звёздному населению II[8] .

Эволюция после стадии главной последовательности

Эволюционные треки звёзд различной массы после главной последовательности
Эволюционный трек звезды солнечной массы
Эволюционный трек звезды массой 5 M
Шаровое звёздное скопление NGC 288 . Видны звёзды на различных стадиях эволюции: тусклые звёзды принадлежат главной последовательности , яркие красные — ветви красных гигантов , а яркие голубые — горизонтальной ветви .

В определённый момент, когда в ядре накапливается слишком много гелия , горение водорода не может продолжаться в том же режиме, что и до этого. Дальнейшая эволюция звёзд сильно зависит от массы [63] .

Звёзды малой массы

Исследование эволюции звёзд малой массы осложняется тем, что длительность стадии главной последовательности для них больше возраста Вселенной — среди звёзд малой массы ещё нет таких, которые сошли с главной последовательности. Однако некоторые данные получены теоретическими расчётами: звёзды с массами менее 0,2 M не станут красными гигантами , так как полностью конвективны, и, следовательно, химически однородны. Эти звёзды будут, по мере накопления гелия , нагреваться, превращаясь в голубые карлики [6] [64] .

Звёзды средней массы

Стадия субгигантов

Когда ядро звезды средней массы становится практически полностью гелиевым , водород всё ещё имеется во внешней оболочке ядра. В звёздах массой до 1,5 M в ней уже идёт синтез гелия, а в звёздах с большей массой начинается кратковременное сжатие, которое приводит к разогреву оболочки ядра и началу горения водорода в ней. Звезда немного нагревается и становится ярче, и на диаграмме Герцшпрунга — Рассела сжатие соответствует движению вверх и влево — так называемому крюку ( англ. hook ) [41] [63] .

Так или иначе, новый источник энергии называется слоевым источником, и он постепенно перемещается наружу, а гелиевое ядро увеличивается. Эта стадия называется ветвью субгигантов , её продолжительность составляет около миллиона лет для звёзд массой 6 M и около 700 миллионов — для звёзд массой 1 M [23] [34] . В это время радиус звезды увеличивается, а температура снижается — светимость может изменяться в небольших пределах, то есть звезда на диаграмме двигается в основном вправо. Светимость Солнца в конце стадии субгигантов будет не сильно отличаться от той, что в её начале — 2,7 L . Температура будет составлять 4900 K , а радиус — 2,3 R [23] . Малая продолжительность стадии субгигантов для массивных звёзд приводит к тому, что на ней находится небольшое количество звёзд, и соответствующая область на диаграмме называется пробелом Герцшпрунга [34] [63] . Массивные звёзды, проходя эту стадию, временно оказываются на полосе нестабильности и становятся цефеидами , однако, прохождение полосы нестабильности происходит очень быстро — за 10 2 —10 4 лет. Из-за этого у некоторых цефеид замечено изменение периода пульсаций со временем, но по этой же причине таких цефеид немного. У достаточно массивных звёзд нахождение на голубой петле (см. ниже [⇨] ) занимает значительно больше времени, в течение которого возможен переход полосы нестабильности — поэтому звёзды на последней тоже могут становиться цефеидами и являются ими значительно дольше, чем на стадии субгигантов [65] [66] .

Ветвь красных гигантов

В конце стадии субгигантов гелиевое ядро у звезды становится достаточно массивным и начинает сжиматься, но то, как проходит этот процесс, зависит от массы звезды. В звёздах с массой более 2,3 M сжатие ядра начинается из-за того, что в какой-то момент его масса превышает предел Шёнберга — Чандрасекара , при этом оно остаётся в состоянии, близком к идеальному газу . В звёздах с меньшей массой гелиевое ядро начинает сжиматься после того, как станет вырожденным. На прохождение стадии красного гиганта это не влияет, но от состояния гелиевого ядра зависит, как именно эта стадия окончится [34] .

Сжатие ядра приводит к его нагреву и сильному расширению внешних слоёв звезды; точный механизм этого неизвестен, однако так должно происходить, чтобы одновременно выполнялся закон сохранения энергии и теорема вириала [67] . После стадии субгигантов звезда в любом случае переходит на ветвь красных гигантов , однако у звёзд меньшей массы гелиевое ядро оказывается вырожденным, а у звёзд большей массы остаётся в состоянии, близком к идеальному газу. Из-за этого поведение звёзд на ветви красных гигантов отличается [34] [63] [67] . В любом случае у звезды появляется протяжённая зона конвекции во внешних слоях, которая в определённый момент достигает ядра, что приводит к перемешиванию вещества в звезде — так называемому первому вычерпыванию . Происходит быстрый рост радиуса и светимости, хотя температура снижается. Ядро, не имея источника энергии в центре, становится изотермическим, излучается сильный звёздный ветер , приводящий к некоторой потере массы звездой [34] [63] . Солнце пробудет на ветви красных гигантов около 600 миллионов лет [23] .

В итоге у звёзд с начальной массой более 2,3 M постепенно, с ростом температуры и плотности ядра, загорается гелий: при тройной гелиевой реакции из трёх ядер гелия в ядре синтезируется ядро углерода . Для таких звёзд ветвь красных гигантов на этом заканчивается, и они переходят на голубую петлю [34] [63] [67] .

У звёзд с меньшей массой ядро пребывает в вырожденном состоянии, из-за чего оно хорошо проводит тепло и может быстро отдавать энергию. Кроме того, в это время звезда в большом количестве излучает нейтрино , из-за чего рост температуры замедляется и возгорание гелия откладывается. Тем не менее, масса гелиевого ядра возрастает, и при массе 0,48—0,50 M температура оказывается достаточной для запуска тройной гелиевой реакции — порядка 10 8 K . В отличие от более тяжёлых звёзд, здесь возгорание гелия происходит взрывообразно и за несколько минут выделяется огромное количество энергии, бо́льшая часть которой уходит на снятие вырожденного состояния с ядра — это явление известно как гелиевая вспышка [34] [63] [67] [68] . Непосредственно перед гелиевой вспышкой масса Солнца будет составлять 0,725 M . Его радиус будет составлять 170 R , температура — 3100 K , а светимость — 2300 L [23] .

Наконец, в диапазоне масс 0,2—0,5 M звезда в какой-то момент переходит на ветвь красных гигантов, но оказывается недостаточно массивной, чтобы в ней произошла гелиевая вспышка, и она становится белым карликом (см. ниже [⇨] ) [6] [69] .

Горизонтальная ветвь

Диаграмма Герцшпрунга — Рассела для шарового скопления M 5 . Звёзды ветви красных гигантов отмечены красным, звёзды горизонтальной ветви — жёлтым, звёзды асимптотической ветви гигантов — голубым.

В звёздах с массами менее 2,3 M гелиевая вспышка и начало термоядерных реакций горения гелия в ядре приводят к исчезновению конвективной зоны и резкому сдвигу звезды в сторону главной последовательности. Звезда быстро уменьшается в размерах и нагревается, её светимость также падает, и она оказывается на горизонтальной ветви (также встречается название «горизонтальная ветвь гигантов») или на красном сгущении — на диаграмме Герцшпрунга — Рассела это самая правая часть горизонтальной ветви, образованная звёздами с металличностью , сравнимой с солнечной [34] [63] . Для Солнца переход в красное сгущение займёт лишь около 10 4 лет, и по окончании перехода оно будет иметь радиус 9,5 R , температуру — 4700 K , а светимость — 41 L [23] .

Конкретное положение звезды, только что попавшей на горизонтальную ветвь (горизонтальную ветвь нулевого возраста) зависит от общей массы звезды и массы гелиевого ядра, а также содержания гелия и более тяжёлых элементов во внешней оболочке. Звёзды горизонтальной ветви имеют практически одинаковые светимости, но отличаются по температуре, из-за чего эта ветвь расположена горизонтально на диаграмме Герцшпрунга — Рассела. Она проходит через полосу нестабильности , пересечение с которой образует на диаграмме пробел Шварцшильда . Там нет постоянных звёзд, а только переменные типа RR Лиры . Пробел делит ветвь на две части: холодную и горячую, причём звёзды холодной части образуют на диаграмме красное сгущение [41] [67] .

Звёзды горизонтальной ветви постепенно расходуют гелий в своих ядрах, что приводит к некоторому изменению их параметров. В определённый момент запускается гелиевый слоевой источник, а углеродно-кислородное ядро становится неактивным — звезда сходит с горизонтальной ветви [41] . Для Солнца нахождение на горизонтальной ветви продлится 110—130 миллионов лет, и за это время его параметры практически не будут меняться [22] [23] .

Голубая петля

В звёздах с массами более 2,3 M гелий загорается не взрывообразно, а постепенно, из-за чего они эволюционируют по-другому. Такого резкого изменения параметров и положения на диаграмме не происходит, однако с увеличением выработки энергии в гелиевом ядре звезда постепенно сжимается и становится горячее, практически не изменяя светимость, и двигается влево на диаграмме, но потом возвращается к ветви гигантов. Эта часть эволюционного трека называется голубой петлёй [34] [41] .

Важная особенность голубой петли заключается в том, что на ней звезда может пройти через полосу нестабильности , из-за чего она становится переменной — в этом случае, в отличие от звёзд на горизонтальной ветви, звезда становится цефеидой . Большинство цефеид — это именно звёзды голубой петли, так как её прохождение длится значительно дольше, чем стадия субгигантов. В зависимости от массы и металличности переход полосы нестабильности может случиться дважды (при росте температуры и при её снижении), может единожды, если температура звезды на голубой петле не превышает высокотемпературной границы полосы, а может не случиться вообще [41] [65] [66] . Длительность прохождения голубой петли зависит от массы звезды: при начальной массе звезды в 10 M время прохождения составит 4 миллиона лет, а при массе в 5 M — 22 миллиона лет [34] .

Асимптотическая ветвь гигантов

Светимость и температура звезды с массой 2 M во время фазы температурных пульсаций

Асимптотическая ветвь гигантов условно делится на две части. Первая часть начинается после стадии горизонтальной ветви и голубой петли, когда запасы гелия у звёзд в ядрах практически исчерпаны, а ядра в основном состоят из углерода и кислорода . Горение гелия в ядре заканчивается и запускается гелиевый слоевой источник, подобный водородному, который запускается при завершении стадии главной последовательности . Внешние слои звезды снова начинают быстро расширяться, а поверхность — охлаждаться. В то же время горение водорода в слоевом источнике прекращается. Как и на ветви красного гиганта, появляется протяжённая конвективная оболочка, которая для звёзд тяжелее 3—5 M (точное значение зависит от начального химического состава) в некоторый момент приводит к перемешиванию вещества — второму вычерпыванию [34] [41] .

Это приводит к движению звезды на диаграмме Герцшпрунга — Рассела вверх и вправо. У звёзд с массами менее 2,3 M путь звезды на диаграмме проходит довольно близко к ветви красных гигантов , лишь с немного более высокой температурой, из-за чего эта стадия получила название «асимптотическая ветвь гигантов». Этот же термин используется для описания эволюции звёзд тяжелее 2,3 M , хотя для них асимптотическая ветвь гигантов расположена значительно выше ветви красных гигантов [34] [41] .

Вторая часть, известная как фаза температурных пульсаций ( англ. thermally pulsing phase ), наступает, когда гелиевый слоевой источник доходит до оставшейся водородной оболочки. С этого момента гелиевый и водородный источник начинают чередоваться: звезда становится очень нестабильной, начинает пульсировать и терять массу, выбрасывая вещество в космос и несколько раз перемешивая собственное вещество; период пульсаций звезды составляет от десятков до сотен тысяч лет [70] . На этой стадии у звёзд с массами более 1,2—1,5 M происходит третье вычерпывание , при котором на поверхность может быть вынесено большое количество углерода , в результате чего звезда может стать углеродной звездой [34] . Звёзды массой менее 8 M не в состоянии создать в недрах достаточно высокую температуру, чтобы начать ядерное горение углерода , и для них эта стадия становится последней, на которой идут термоядерные реакции — после сброса оболочки от звезды остаётся белый карлик , состоящий из углерода и кислорода [34] [41] . К концу этой стадии масса Солнца будет составлять 0,54 M [23] .

Звёзды большой массы

Химический состав сверхгиганта на поздних стадиях эволюции (не в масштабе)

Эволюционные стадии звёзд большой начальной массы (более 8 M ) имеют сходства с таковыми для менее массивных звёзд, однако есть и отличия. Так, например, горение гелия в таких звёздах начинается ещё до того, как звезда переходит на ветвь красных гигантов, поэтому самые массивные звёзды становятся сверхгигантами , постепенно увеличиваются и охлаждаются, либо, если теряют оболочку из-за сильного звёздного ветра — превращаются в звёзды Вольфа — Райе [41] .

Эволюция звёзд с массами 8—10 M проходит так же, как и для менее массивных, однако на завершающих стадиях эволюции они способны зажечь углерод в своих недрах. Запуск этого процесса получил название « углеродная детонация »; он происходит взрывообразно, как и гелиевая вспышка [71] . При углеродной детонации выделяется очень много энергии, что не только снимает вырождение ядра, но и способно привести к взрыву звезды как сверхновой типа II . Если же звезда не взрывается, то в ядре начинает накапливаться неон , и, возможно, более тяжёлые элементы. Рано или поздно ядро становится вырожденным, после чего возможны две ситуации: либо звезда сбрасывает оболочку после фазы температурных пульсаций, либо взрывается как сверхновая . В первом случае на месте звезды остаётся белый карлик [⇨] , во втором — нейтронная звезда [⇨] [41] [72] [73] .

В звёздах с массами более 10 M углеродно-кислородное ядро, которое в ней образуется, не вырождено и углеродная детонация не происходит — углерод загорается постепенно, когда заканчивается горение гелия в ядре. Аналогичный процесс происходит и с более тяжёлыми элементами, и в звезде образуется несколько слоевых источников и слоёв разного химического состава, которые двигаются от центра звезды. От массы звезды зависит, на каком элементе термоядерный синтез закончится — однако в любом случае элементы тяжелее железа синтезироваться не будут, так как это энергетически невыгодно [20] [41] . Железо образуется в звёздах с начальной массой более 15 M , но в любом случае в звезде появляется ядро, в котором не идут термоядерные реакции, а его масса увеличивается. В какой-то момент происходит коллапс ядра с нейтронизацией вещества, и сама звезда взрывается как сверхновая типа II. В зависимости от массы остатка звезды, он становится либо нейтронной звездой [⇨] , либо чёрной дырой [⇨] [41] [74] .

Финальные стадии звёздной эволюции

Белые карлики

Туманность Кошачий Глаз — планетарная туманность, сформировавшаяся после гибели звезды, по массе приблизительно равной солнечной

Белый карлик — горячий объект с малыми размерами и большой плотностью: при массе порядка солнечной его радиус в 100 раз меньше. Такая большая плотность вызвана вырожденным состоянием его вещества [75] .

Звёзды с массами менее 8—10 M в конце своей эволюции становятся белыми карликами. У звёзд с массами менее 0,2 M этот процесс проходит без сброса оболочки, так как они химически однородны из-за постоянной конвекции и в конце жизни становятся полностью гелиевыми [6] [64] . Звёзды большей массы, когда в них происходит горение слоевого источника, выбрасывают значительную часть массы в космос, что наблюдается как планетарная туманность . От самой звезды остаётся только вырожденное ядро, которое, лишившись оболочки, и является белым карликом. От звёзд с начальной массой менее 0,5 M остаётся гелиевый белый карлик, от более массивных звёзд до 8 M углеродно - кислородный . Если от звёзды с массой 8—10 M остаётся белый карлик, а не нейтронная звезда [⇨] , то он состоит из более тяжёлых элементов: кислорода, неона , магния и, возможно, других элементов [41] [72] .

Так или иначе, в белых карликах не вырабатывается энергия, а светят они лишь за счёт высокой температуры внутри них. Несмотря на то, что самые горячие из них могут иметь поверхностную температуру в 70000 K , их светимость невелика из-за малых размеров. Постепенно белые карлики остывают и становятся чёрными карликами [75] .

Нейтронные звёзды

Крабовидная туманность — остаток от взрыва сверхновой, наблюдавшейся почти 1000 лет назад. В центре находится нейтронная звезда.

Масса белого карлика ограничена сверху пределом Чандрасекара , равным приблизительно 1,46 M — для большей массы давление вырожденного газа при любом радиусе белого карлика не может компенсировать его собственный вес. В этом случае происходит коллапс ядра, при котором бо́льшая часть его вещества нейтронизуется : электроны «вдавливаются» в протоны и ядро звезды превращается не в белый карлик, а в нейтронную звезду , при этом выделяется огромное количество энергии и происходит взрыв сверхновой . Звёзды с начальной массой более 8—10 M могут стать как нейтронными звёздам, так и чёрными дырами [41] [76] [77] .

Нейтронные звёзды — ещё более плотные объекты, чем белые карлики. Минимально возможная масса нейтронной звезды составляет 0,1 M , и в таком случае радиус нейтронной звезды будет составлять 200 км . При массе около 2 M радиус будет ещё меньше — порядка 10 км [76] .

Чёрные дыры

В случае, если масса ядра будет превышать предел Оппенгеймера — Волкова , равный 2—2,5 M , нейтронная звезда также не будет устойчивой, и коллапс продолжится. Дальнейшие устойчивые конфигурации неизвестны, и ядро будет коллапсировать. В какой-то момент его радиус становится меньше радиуса Шварцшильда , при котором вторая космическая скорость становится равной скорости света , и появляется чёрная дыра звёздной массы [41] [76] .

Однако, существует и иной сценарий образования чёрных дыр, при котором взрыва сверхновой не случается — вместо этого происходит коллапс звезды и её превращение в чёрную дыру, и коллапсирующая таким образом звезда называется неудавшейся сверхновой . Предположительно, от 10 до 30 % массивных звёзд заканчивают жизнь именно так, однако, астрономами до сих пор было замечено лишь два таких события [78] [79] .

Эволюция звёзд в тесных двойных системах

Эволюция тесной двойной системы из двух массивных звёзд

Звёзды в двойных системах, если расстояние между ними достаточно велико, практически не влияют друг на друга, поэтому их эволюция может рассматриваться как эволюция двух отдельных звёзд. Однако это неверно для тесных двойных систем — систем, в которых расстояния между звёздами сравнимы с их размерами. В таких системах размер одной или обеих звёзд может превысить размер полости Роша для них, и в таком случае вещество может начать перетекать к другой звезде или выбрасываться в окружающее пространство. Из-за этого массы и составы звёзд меняются, что, в свою очередь, меняет ход эволюции звёзд [10] [11] [80] [81] .

Тесные системы небольшой массы

Если обе звезды имеют небольшую массу — к примеру, 2 и 1 M , то более массивная звезда станет субгигантом , пока вторая будет оставаться звездой главной последовательности . Размер первой звезды превысит размер её полости Роша и вещество начнёт перетекать ко второй — перетекание массы будет ускоряться, так как звёзды начнут сближаться. В конце концов, изначально более массивная звезда потеряет всю свою оболочку и останется белым карликом с массой 0,6 M , в то время как масса второй звезды увеличится до 2,4 M . Вторая звезда проэволюционирует, заполнив свою полость Роша, и водород будет перетекать уже с неё на белый карлик. Каждый раз, когда на белый карлик будет попадать достаточное количество водорода, на его поверхности будет происходить водородный термоядерный взрыв , что будет наблюдаться как вспышка новой звезды . Перетекание массы продолжится до тех пор, пока масса белого карлика не превысит предел Чандрасекара , что приведёт к вспышке сверхновой типа Ia [11] [80] .

По этому сценарию эволюционирует, например, Алголь . С этой системой связан парадокс Алголя , объяснённый в 1950-х годах: в этой системе компонент A имеет большую массу, чем компонент B, однако Алголь A является звездой главной последовательности, а Алголь B — субгигантом. До того как было выяснено, что в системе происходит перетекание масс, существование такой системы казалось противоречащим теории звёздной эволюции [80] .

Тесные системы большой массы

В качестве другого примера можно рассмотреть систему из двух звёзд с массами 20 и 8 M . Как и в предыдущем случае [⇨] , более массивная звезда проэволюционирует раньше и, увеличившись в размерах, начнёт терять вещество. За несколько тысяч лет она потеряет 3/4 своей массы, став звездой Вольфа — Райе с массой 5 M , состоящей в основном из гелия . В ядре этой звезды будет гореть гелий с образованием углерода и кислорода , и после взрыва сверхновой от неё останется компактный объект с массой около 2 M . Импульс вещества, выброшенного при взрыве сверхновой, сможет разогнать систему до пространственной скорости порядка 100 км/с [10] [11] [80] [81] .

Вторая звезда с массой уже в 23 M , начнёт расширяться и испускать сильный звёздный ветер , вещество которого образует аккреционный диск вокруг компактного объекта, а при падении на него будет создавать рентгеновское излучение . Изначально оно будет довольно слабым, но когда звезда заполнит полость Роша , его мощность будет составлять 10 3 —10 4 L . В конечном итоге возможны три исхода: может образоваться объект со сверхкритическим аккреционным диском (пример — SS 433 ), может образоваться красный гигант с нейтронной звездой в ядре ( объект Торна — Житков ), и, наконец, может образоваться звезда Вольфа — Райе с компактным спутником и рассеивающейся оболочкой. В последнем случае звезда Вольфа — Райе взорвётся как сверхновая, что в большинстве случаев приведёт к распаду системы, однако возможна ситуация, при которой она останется гравитационно связанной. В таком случае система превратится в двойную нейтронную звезду [10] [11] [80] [81] .

Примечания

 1. Эволюция звёзд . Энциклопедия физики и техники . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 10 июля 2020 года.
 2. Жизнь звёзд . www.sai.msu.su . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 1 июля 2020 года.
 3. Как выглядит жизненный цикл звезды? . new-science.ru . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 11 июля 2020 года.
 4. Постнов К. А. Во что превращаются звезды в конце жизни . Астронет . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 12 июля 2020 года.
 5. 1 2 Миронова И. Главная последовательность . Астронет . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 29 июня 2020 года.
 6. 1 2 3 4 5 Laughlin G.; Bodenheimer P.; Adams FC The End of the Main Sequence (англ.) // The Astrophysical Journal . — Bristol: IOP Publishing . — ISSN 0004-637X .
 7. 1 2 Шкловский, 1984 , с. 87.
 8. 1 2 3 4 5 6 Кононович, Мороз, 2004 , с. 398.
 9. Эволюция звёзд . Институт физики им. Киренского . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 10 февраля 2020 года.
 10. 1 2 3 4 Эволюция тесных двойных звезд / Тутуков А. В. // Физика космоса: Маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (гл. ред.) и др. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1986. — С. 731—738. — 70 000 экз.
 11. 1 2 3 4 5 Черепащук А. М. Тесные двойные звезды на поздних стадиях эволюции . Астронет . Дата обращения: 16 июля 2020. Архивировано 20 октября 2015 года.
 12. Руни Э. История астрономии. — С. 119. — ISBN 978-5-9950-0834-7 .
 13. 1 2 3 4 История астрономии . Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 29 июня 2020 года.
 14. 1 2 3 Шкловский, 1984 , с. 102–103.
 15. Кононович, Мороз, 2004 , с. 360.
 16. Шкловский, 1984 , с. 133.
 17. Надёжин Д. К. Ядерные реакции в звёздах . Большая российская энциклопедия . Дата обращения: 18 августа 2020. Архивировано 23 октября 2020 года.
 18. 1 2 Wilkinson F. Main-Sequence Stars . The Astrophysics Spectator . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 21 июля 2018 года.
 19. Main Sequence Stars . Australia Telescope National Facility . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 21 июля 2020 года.
 20. 1 2 Кононович, Мороз, 2004 , с. 413.
 21. Prialnik D. An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution (англ.) . — Cambridge University Press , 2000. — ISBN 978-0-521-65937-6 .
 22. 1 2 3 Schröder KP; Smith RC Distant future of the Sun and Earth revisited (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : journal. — Oxford University Press , 2008. — May ( vol. 386 , no. 1 ). — P. 155—163 . — doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x . — Bibcode : 2008MNRAS.386..155S . — arXiv : 0801.4031 .
 23. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sackmann IJ; Boothroyd AI; Kraemer KE Our Sun. III. Present and Future (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 1993.
 24. Звёздное рождение титана // Наука и жизнь . — 2020. — Декабрь ( № 12 ). — С. 15—16 . — ISSN 0028-1263 .
 25. Рыжов В. Н. Звездный нуклеосинтез - источник происхождения химических элементов . Астронет . Дата обращения: 8 июня 2020. Архивировано 8 июня 2020 года.
 26. Взрывной нуклеосинтез . Энциклопедия физики и техники . Дата обращения: 18 июля 2020. Архивировано 18 июля 2020 года.
 27. LeBlanc F. An Introduction to Stellar Astrophysics . — United Kingdom: John Wiley & Sons , 2010. — С. 218. — ISBN 978-0-470-69956-0 .
 28. Lewis JS Physics and chemistry of the solar system (англ.) . — United Kingdom: Elsevier Academic Press , 2004. — P. 600. — ISBN 978-0-12-446744-6 .
 29. Chabrier G. Deuterium Burning in Substellar Objects (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2000. — Vol. 542 , no. 2 . — P. L119 . — doi : 10.1086/312941 . — Bibcode : 2000ApJ...542L.119C . — arXiv : astro-ph/0009174 .
 30. Темные светила: коричневые карлики . Популярная механика . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 8 июня 2020 года.
 31. 1 2 3 Кононович, Мороз, 2004 , с. 387.
 32. Шкловский, 1984 , с. 43.
 33. Section X, Stellar Evolution . University of New Hampshire Experimental Space Plasma Group . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 19 августа 2019 года.
 34. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Salaris M.; Cassisi S.Evolution of Stars and Stellar Populations (англ.) . — Cheichester: John Wiley & Sons , 2005. — 388 p. — ISBN 978-0-470-09219-X .
 35. 1 2 3 4 5 6 Сурдин В. Г. ; Ламзин С. А. Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды . От облака к звезде . Астронет (1992) . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 23 сентября 2015 года.
 36. Вириала теорема / Новиков И. Д. // Физика космоса: Маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (гл. ред.) и др. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1986. — С. 167—168. — 70 000 экз.
 37. 1 2 3 4 Сурдин В. Г. , Ламзин С. А. Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды . От облака к звезде . Астронет (1992) . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 23 сентября 2015 года.
 38. 1 2 Richard B. Larson. The physics of star formation (англ.) // Reports on Progress in Physics [en] . — Bristol: IOP Publishing , 2003. — September ( vol. 66 , iss. 10 ). — P. 1651–1697 . — ISSN 0034-4885 . — doi : 10.1088/0034-4885/66/10/R03 .
 39. 1 2 3 Сурдин В. Г. , Ламзин С. А. Протозвёзды. Где, как и из чего формируются звёзды. . Что же такое протозвёзды? . Астронет (1992) . Дата обращения: 5 октября 2020. Архивировано 6 марта 2012 года.
 40. 1 2 3 4 Эволюция звезд (недоступная ссылка) . Кафедра астрономии и космической геодезии . Томский государственный университет . Дата обращения: 30 августа 2020. Архивировано 13 июля 2018 года.
 41. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Karttunen H.; Kröger P.; Oja H.; Poutanen M.; Donner KJ Fundamental Astronomy (англ.) . — 5th edition. — Berlin, Heidelberg, NY : Springer , 2007. — P. 243—254. — 510 p. — ISBN 978-3-540-00179-9 .
 42. Кононович, Мороз, 2004 , с. 394–395.
 43. 1 2 Darling D. Henyey track . The Internet Encyclopedia of Science . Дата обращения: 11 июля 2020.
 44. 1 2 Henyey track . Oxford Reference . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 15 июля 2021 года.
 45. Henyey LG ; Lelevier R.; Levée RD THE EARLY PHASES OF STELLAR EVOLUTION // The Astronomical Society of the Pacific. — 1955.
 46. Burrows A.; Hubbard WB; Saumon D.; Lunine JI An expanded set of brown dwarf and very low mass star models (англ.) // The Astrophysical Journal : рец. науч. журнал . — IOP Publishing , 1993. — Vol. 406 , no. 1 . — P. 158—171 . — ISSN 0004-637X . — doi : 10.1086/172427 . — Bibcode : 1993ApJ...406..158B . — См. С. 160.
 47. Кононович, Мороз, 2004 , с. 356–358.
 48. Hansen CJ; Kawaler SD (1999), Stellar Interiors: Physical Principles, Structure, and Evolution , Astronomy and Astrophysics Library, NY : Springer New York , с. 39, ISBN 978-0387941387 , < https://books.google.com/books?id=m-_6LYuUbUkC&pg=PA39 >   Архивная копия от 7 июня 2020 на Wayback Machine
 49. 1 2 Clayton DDPrinciples of Stellar Evolution and Nucleosynthesis (англ.) . — Chicago: University of Chicago Press , 1983. — P. 481—482. — 621 p. — ISBN 978-0-226-10953-4 .
 50. Gloeckler G.; Geiss J. Composition of the local interstellar medium as diagnosed with pickup ions (англ.) // Advances in Space Research [en] : journal. — Elsevier , 2004. — Vol. 34 , no. 1 . — P. 53—60 . — ISSN 0273-1177 . — doi : 10.1016/j.asr.2003.02.054 . — Bibcode : 2004AdSpR..34...53G .
 51. Сурдин В. Г. Межзвездная среда . Астронет . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 17 июля 2020 года.
 52. Батурин В.; Миронова И. Звёзды: их строение, жизнь и смерть . Строение звёзд главной последовательности . Астронет . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 5 июля 2020 года.
 53. Постнов К. А. Эволюция звезд после главной последовательности // Лекции по общей астрофизике для физиков. — М. : Астронет .
 54. Кононович, Мороз, 2004 , с. 401.
 55. 1 2 Беляева Е. Е. Физика звёзд . Уравнение гидростатического равновесия . Портал КФУ . Казанский федеральный университет . Дата обращения: 30 августа 2020. Архивировано 11 апреля 2021 года.
 56. Попов С. Б. Глава 4 // Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной . — М. : Альпина нон-фикшн , 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-91671-726-6 .
 57. Кононович, Мороз, 2004 , с. 394–398.
 58. Шкловский, 1984 , с. 134.
 59. Кононович, Мороз, 2004 , с. 441.
 60. Миронова И. Звёзды: их строение, жизнь и смерть . Наблюдение эволюции звезд . Астронет . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 5 июня 2020 года.
 61. Zombeck, MV Handbook of Space Astronomy and Astrophysics 71—73. Cambridge University Press . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 12 августа 2007 года.
 62. Светимости классы // Физика космоса: Маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (гл. ред.) и др. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1986. — С. 607. — 656 с. — 70 000 экз.
 63. 1 2 3 4 5 6 7 8 Кононович, Мороз, 2004 , с. 399.
 64. 1 2 Сурдин, 2015 , с. 158.
 65. 1 2 Gerard S. The Secret Lives of Cepheids (англ.) . Villanova University (2014). Дата обращения: 12 июля 2020. Архивировано 13 июля 2020 года.
 66. 1 2 Расторгуев А. С. Цефеиды — звёздные маяки Вселенной . Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга , МГУ . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 15 июля 2021 года.
 67. 1 2 3 4 5 Djorgovski G. Post-Main Sequence Stellar Evolution . Caltech Astronomy . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 4 июля 2020 года.
 68. Шкловский, 1984 , с. 137.
 69. FC Adams, GJM Graves, G. Laughlin. Red Dwarfs and the End of the Main Sequence (англ.) // Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica [en] . — Mexico: Instituto de Astronomía, 2004. — 1 December ( vol. 22 ). — P. 46–49 . — ISSN 0185-1101 .
 70. van Loon, J. Th. On the metallicity dependence of the winds from red supergiants and Asymptotic Giant Branch stars // Stellar Evolution at Low Metallicity: Mass Loss, Explosions, Cosmology ASP Conference Series (англ.) / editors: PA Crowther, J. Puls. — 2008. — 12 p. — doi : 10.1017/S1743921308020528 .
 71. Батурин В. А.; Миронова И. В. Углеродная детонация . Астронет . Дата обращения: 19 июля 2020. Архивировано 5 июня 2020 года.
 72. 1 2 Миронова И. Схема эволюции одиночной звезды . Астронет . Астронет . Дата обращения: 11 июля 2020. Архивировано 29 июня 2020 года.
 73. Siess, L. Evolution of massive AGB stars (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2006. — Vol. 448 , no. 2 . — P. 717—729 . — doi : 10.1051/0004-6361:20053043 . — Bibcode : 2006A&A...448..717S .
 74. Кононович, Мороз, 2004 , с. 414.
 75. 1 2 Кононович, Мороз, 2004 , с. 418.
 76. 1 2 3 Кононович, Мороз, 2004 , с. 420.
 77. Сверхновые звёзды / Утробин В. П. // Физика космоса: Маленькая энциклопедия / Редкол.: Р. А. Сюняев (гл. ред.) и др. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1986. — С. 600—607. — 70 000 экз.
 78. Collapsing Star Gives Birth to a Black Hole . NASA , Jet Propulsion Laboratory (25 мая 2017). Дата обращения: 16 июля 2020. Архивировано 16 июля 2020 года.
 79. Billings L. Astronomers May Have Witnessed 2 Black Hole Births . Scientific American (1 ноября 2015). Дата обращения: 16 июля 2020. Архивировано 25 апреля 2016 года.
 80. 1 2 3 4 5 Karttunen H.; Kröger P.; Oja H.; Poutanen M.; Donner KJ Fundamental Astronomy . — Springer, 2007. — С. 254—256. — 510 с. — ISBN 978-3-540-00179-9 .
 81. 1 2 3 Кононович, Мороз, 2004 , с. 421—427.

Литература

Ссылки