francoski

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
francoski
materni jezik upravni jezik pomemben, drugi ali kulturni jezik frankofone manjšine
     materni jezik      upravni jezik      pomemben, drugi ali kulturni jezik      frankofonske manjšine
Samoime français,
langue française
Država Francija , Belgija , Švica , Kanada , nekatere afriške države in druge[1] , glej frankofonske države
Regulativna organizacija višji svet za francoščino
Skupno število govorcev 280 milijonov ljudi (2020)[1]
Ocena štirinajst
Stanje varno[2]
Razvrstitev

indoevropski jeziki

Ležeča veja
romanski jeziki
Galoromanski jeziki
francoski
Pisanje latinica ( francoska abeceda )
Jezikovne kode
GOST 7.75–97 Fra 745
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 fre in fra
ISO 639-3 fra
WALS fre
Etnolog fra
Lingvasfera 51-AAA-i
ABS ASCL 2101 in 21
IETF fr
Glotolog stan1290
Wikipedia v tem jeziku

Francoščina (samoime - le français , la langue française ) je jezik Francozov (uradni jezik Francije ). Eden od uradnih jezikov francosko govorečega prebivalstva Belgije , Švice (predvsem v Romandiji ) in Kanade (predvsem v Quebecu ). Prebivalstvo številnih držav Afrike , Karibov ( Haiti in drugi), Francoske Gvajane uporablja francoski jezik, tudi kot uradni jezik .

Spada v indoevropsko družino jezikov ( italijanska veja , romanska skupina , galoromanska podskupina ). Razvil se je iz ljudske latinščine in od nje šel dlje kot kateri koli drug romanski jezik [3] . Pisanje na podlagi latinske abecede .

Eden od uradnih jezikov Združenih narodov in Unesca . Francoščina je uradni jezik številnih mednarodnih organizacij in eden najbolj preučenih kot tuji jezik. Po podatkih mednarodne organizacije Frankophonie je število ljudi, ki resnično znajo govoriti francosko, približno 274 milijonov [4] .

Zgodovina

Glej: stara francoščina , srednja francoščina .

Proces, ki je določil razvoj domače pogovorne latinščine v poseben francoski jezik, je zavzel epoho od 6. do 8. stoletja.

Najstarejša ohranjena besedila v stari francoščini so Strasbourške prisege (842) in Zaporedje svete Eulalije (konec 9. stoletja). Na srednjo francoščino je močno vplivala klasična latinščina .

Z normansko osvojitvijo Anglije leta 1066 se je francoščina (v oblikah, kot je anglo-normanščina , francoščina pravni jezik ) za tri stoletja ukoreninila v Angliji kot jezik plemstva. Francoščina je bila tudi skupni jezik različnih križarjev in je postala jezik križarskih držav na Bližnjem vzhodu .

V XII-XIII stoletju je bil francoski jezik razširjen v dvornih krogih Nemčije , Flandrije in Nizozemske . Konec 13. stoletja so nekateri italijanski pisatelji pisali v francoščini, zlasti v francoščini je Marco Polo napisal znamenit esej o svojih potovanjih.

Odlok iz Ville-Cotretsa iz leta 1539 je utrdil status francoskega jezika kot enotnega državnega jezika v Franciji in zavezal lokalno upravo, da se pri izdelavi vseh upravnih dokumentov opira na svojo pariško normo namesto na latinščino. Pomemben mejnik v zgodovini jezika je ustanovitev francoske akademije leta 1635 s strani kardinala Richelieuja . Malo kasneje (od sredine 17. stoletja) se je francoščina začela uporabljati kot mednarodni jezik, a kljub temu je glavni vrhunec njene priljubljenosti dosegel v 18. stoletju, ko je francoščina nadomestila latinščino v diplomaciji, znanosti, mednarodni kulturni izmenjavi. , in literatura. Uporabljali so ga v aristokratskih in akademskih krogih v Veliki Britaniji , Nemčiji , Avstriji , na Nizozemskem , v Italiji , skandinavskih državah , Rusiji , na Poljskem , Madžarskem . Ne-Francozi, kot so Leibniz , Galiani , Friderik II. , Katarina II. , Casanova, so svoja dela pisali v francoščini. Francoščina je ostala edini uradno priznani mednarodni jezik do prve svetovne vojne [5] [6] .

Francoščina na svetu

Glej: Frankofoni , Frankofonske države , Francoske kolonije , Kategorija: Francozi v svetu .
Regionalne in nacionalne različice francoskega jezika

Evropi

Znanje francoščine v Evropski uniji [7]
Glej: belgijski francoski , francoski v Švici .
Francija
Glej: Toubonski zakon , Jezikovna politika v Franciji .

Po francoski ustavi je jezik postal uraden leta 1992. Vsi uradni dokumenti in pogodbe morajo biti v francoščini. Če oglas vsebuje tuje besede, je treba zagotoviti njihov prevod.

Na ozemlju Francije obstajajo naslednje skupine narečij[8] :

V sodobni Franciji se narečja uporabljajo v omejenem obsegu; zanje je značilna različna ohranjenost: v večini regij lahko govorimo o ohranitvi nekaterih narečnih struktur na enem ali drugem delu narečnega območja ali o prisotnosti lokalnih posebnosti v regionalnih različicah francoskega jezika; osrednja narečja (Frančiškova, Orleanska in druga) skoraj povsem nadomesti knjižni jezik; sorazmerno stabilno se uporabljajo le narečja severne skupine ( valonska in pikardska narečja uporabljata svoj pravopis , v teh narečjih nastajajo literarna dela, gradiva o njih objavljajo v periodičnih publikacijah)[9] .

Severna Amerika

Glej: Francozi v ZDA ( Louisiana , Nova Anglija[1] [10] ).
Porazdelitev francosko govorečih v 6 državah leta 2021.
Kanada
Glej: Francoščina v Kanadi .

Je uradni jezik province Quebec in eden od dveh uradnih jezikov vse Kanade in province New Brunswick . V Quebecu zakon o francoskem jeziku zahteva, da se vsi otroci, razen otrok angleško govorečih kanadskih državljanov, v javnih šolah poučujejo v francoščini.

karibskih držav

Afrika

Francozi v Afriki
Glej: Francoščina v Magrebu (Mavretanija, Maroko, Alžirija, Tunizija).

Omejena distribucija [11] :

Bližnji vzhod

V prvi polovici 20. stoletja so v Siriji in Libanonu uporabljali francoščino, kasneje pa sta jo izpodrinili arabščina in angleščina. Trenutno ohranja nekaj položajev v Libanonu [12] .

Regija Indijskega oceana

Jugovzhodna Azija

Glej: francoščina v Kambodži , francoščina v Vietnamu .

države Oceanije

Mednarodni pomen

Glej: Galomanija .

Francoščina je bila kot sredstvo mednarodne komunikacije še posebej razširjena v Evropi od Portugalske do Rusije v 17. - prvi polovici 19. stoletja. To je bil jezik kulture in izobraževanja, ki ga je govoril učen svet in aristokracija [12] .

Francoščina je že dolgo jezik diplomacije. Francoščina je v diplomaciji nadomestila latinščino; Prva mednarodna pogodba, ki je bila v celoti zapisana v francoščini, je bil Rastattski mir (1714). Pogajanja na dunajskem kongresu so potekala v francoščini; sam Metternich je menil, da je francoščina najboljša lingua franca za diplomacijo. Francoščina kot jezik diplomacije je začela izgubljati svoj pomen, začenši s pogajanji o Versajski pogodbi (čeprav bi tudi tam v primeru neskladij prevladalo francosko besedilo) [13] .

Danes je opazen upad pogostosti uporabe francoskega jezika v mednarodnih organizacijah. Čeprav francoski jezik v svetu ohranja pozitivno mnenje o sebi, se uporablja vedno manj. Agencija za frankofonijo ima v ZN status opazovalke od leta 1995. Kljub temu angleščina kot delovni jezik zavzema prevladujoče mesto, čeprav je 56 od 185 držav članic ZN članic frankofonije, večina pa prosi sekretariat ZN, da z njimi komunicira v francoščini. Majhna uporaba francoščine je v veliki meri odvisna od pogojev za zaposlovanje zaposlenih (znanje francoščine ni pogoj), razširjenosti angleško govorečega okolja in od zmanjšanja proračuna [14] .

Francoščina je uradni jezik v EU . Prihodnost francoskega jezika je odvisna od njegovega položaja v spreminjajoči se EU. Vstop Finske , Avstrije , Švedske v EU je še dodatno oslabil položaj francoščine, saj te države uporabljajo angleščino kot komunikacijsko sredstvo. Širitev EU vodi v nemogoče spoštovanje načela Rimske pogodbe, da so jeziki vseh držav članic uradni jeziki EU [15] .

Slavni francoski jezikoslovec R. Chaudanson je podal radikalen predlog: ohraniti tri delovne jezike - angleščino , francoščino in nemščino . Po besedah ​​nekdanjega francoskega predsednika vlade L. Jospina je »znotraj EU jezikovna raznolikost ena najpomembnejših nalog. Od tega, kakšno mesto bo francoski jezik zasedel v Evropi, je odvisno, koliko bo ohranil svojo privlačno moč v svetu. Noben jezik ne more postati edini jezik komunikacije v institucijah EU. Zato si Francija prizadeva za krepitev francoščine kot delovnega jezika« [16] .

Fonetika

Glej: Francoska fonologija .

Hifenacija

Število zlogov je enako številu samoglasnikov govornih zvokov. Zlog je odprt, če se konča z samoglasnikom: lit [li]; in zaprto, če se konča na soglasnik: lire [liʁ]. Pravila slogana [17] : 7 :

 • Meja med samoglasniki in soglasniki (razen enozložnih besed). Različice začetka zloga:
  • Soglasnik med samoglasniki: attaquer [a-ta-ke].
  • Soglasnik [ʁ, l] s prejšnjim soglasnik (razen RL dividende): Patrie [PA-tʁ i] Kuplet [ku- pl ɛ].
  • Polglasnik [j, w, ɥ] s prejšnjim soglasnikom: le mariage [lə-ma- ʁj aʒ], moi [ mw a], spirituel [spi-ri- ɛl].
 • Meja med soglasniki:
  • Drugič: parler [paʁ-le] Marcher [maʁ-ʃe].
  • Trije, od katerih prvi gre v prejšnji zlog, druga dva pa v naslednji: actrice [ak-tʁis].
  • Dva enaka soglasniška zvoka na stičišču dveh besed se izgovarjata ločeno: il lit [il-li].

Poudarek v besedah ​​je vedno na zadnjem zlogu. V govornem toku so besede združene v ritmične skupine. V tem primeru poudarek pade samo na zadnji zlog zadnje besede skupine [18] : 34 .

Povezovanje besed

Obstajajo primeri tvorbe skupnega zloga med dvema sosednjima besedama:

 • Elysia - izguba končnega samoglasnika pri srečanju z začetnim samoglasnikom. Neizgovorljiva črka je nadomeščena z apostrofom >> : d'Artagnan [daʁ-ta-ɲɑ̃] namesto de Artagnan [də aʁtaɲɑ̃].
 • Lièzon - pridružitev končnega neizgovorljivega soglasnika začetnemu samoglasniku s pojavom novega zvoka: trois amis [tʁwɑ-za-mi] namesto [tʁwɑ ami]. Lièzon povezuje besede samo znotraj ritmične skupine.
 • Enchaînement [ɑ̃ʃɛnmɑ̃] - pridružitev končnega soglasnika začetnemu samoglasniku brez pojava novega zvoka: il est [i-le] namesto [il e]. Začetnemu samoglasniku je mogoče priložiti tudi končni samoglasnik: il a été [il ae -te] namesto [il ɑ ete], il a appris [il aa -pʁi] [19] : 190-191 .

Soglasniki

Hrupno str
b
f
v
t
d
s
z
k
g
ʃ
ʒ
Sonanti [19] : 203 m
j
n
w
ɲ
ɥ
l

r

Večina francoskih soglasnikov je podobnih ustreznim soglasnikom v ruščini. Končni zvočni niso omamljeni [18] : 18-19 .

Samoglasniki

Spredaj [19] : 195 Zadaj
Neprekinjeno Uničen
čist nosovi. čist nosovi. čist nosovi.
Zaprto jaz
e
y
ø
u
o
Odprto ɛ
a
ɛ̃

œ, ə

œ̃

ɔ
ɑ
ɔ̃
ɑ̃

Naglašeni in nenaglašeni samoglasniki se izgovarjajo enako razločno [18] : 6 .

Zgodovinska (po naravi) dolžina samoglasnikov [o], [ø], [ɑ], nosnih [ɑ̃, ɛ̃, ɔ̃, œ̃] se pojavlja v zaprtem naglašenem zlogu: jaune [ʒoːn], feutre [føːtr], plante [ plɑ̃ːt], središče [sɑ̃ːtr] [18] : 18 . Zgodovinsko zemljepisno dolžino pogosto označujejo črke s cirkumfleksom >> : fête [fɛːt] [17] : 21 .

Ritmična dolžina vseh drugih samoglasnikov je tvorjena v zaprtem poudarjenem zlogu pred končnim [r, v, ʒ, z, vr]: dur [dyːr], veuve [vœːv], rouge [ruːʒ], grise [griːz], livre [liːvr] [18 ] : 18 .

Pisanje

Aa ɑ Nn ɛn
Bb biti Oo o
Kp se str pe
Dd de Qq ky
Ee ø Rr ɛr
Ff ɛf Ss ɛs
Gg ʒe Tt te
Hh Uu y
jaz i jaz Vv ve
J j ʒi Ww dubləve
Kk Xx iks
Ll ɛl Yy igrɛk
Mm ɛm Zz zɛd
Glej: Francoska abeceda , Spremembe francoskega črkovanja (1990) .

Francoska abeceda ima 26 latiničnih črk , ki jih dopolnjujejo diakritični znaki in latinske ligature Æ æ , Œ œ .

Črke in kombinacije črk, ki se uporabljajo v tujih besedah : k (v angleščini, grščini, arabščini [20] : kilo ), w ( vagon [vagɔ̃] ), neizgovorljiv aspirat h (v germanščini, turščini , arabščini [20] ), ch ( chœur [kœr] ), ph (v grščini: philologue [filɔlɔg] ) [18] : 20-21 . Ligature najdemo v besedah, prejeta pri latinščine: nævus [nevys], cekum [sekɔm], œsophage [ezɔfaʒ] Œdipe [Edip].

Naglašene črke

Znaki s črkami A, E, I, O, U, Y, C označujejo specifično izgovorjavo in razlikovanje med besedami, ki zvenijo enako ( homofoni ) v pisni obliki.

Zamenjava črk z diakritičnimi črkami s črkami brez diakritičnih znakov je pravopisna napaka [21] [22] . Začetne okrajšave so zapisane brez diakritičnih znakov: CEE ( Communauté Économique Européenne ); grafične okrajšave ga obdržijo: É .- U. ( Združene države ).

Podpiši črke Opis
Akut
naglas aigu
Éé [e] v odprtem zlogu: répétér [re-pe-te] [19] : 212
Gravis
naglasni grob
È

Ùù
[ɛ] v zaprtem zlogu: mère [mɛr].
Для различения на письме: à — предлог, a — форма глагола avoir; là — наречие, la — артикль или местоимение, où — наречие, ou — союз…
Циркумфлекс
accent circonflexe
Ââ
Êê
Ôô
Î î
Ûû
â — [ɑ], ê — [ɛ], ô — [o]. Циркумфлекс может указывать на долготу в закрытом ударном слоге >> .
î, û — не изменяет произношение. Для различения на письме: dû — причастие, du — артикль… [18] :26 .
С 1990 года допускается неупотребление циркумфлекса над i, u , кроме слов dû, mûr, sûr, jeûne , форм глагола croître , имён собственных и некоторых других случаев [23]
Трема́
tréma
Ëë
Ï ï
Üü
Ÿÿ
Обозначает самостоятельно читаемую букву, исключая чтение диграфа : can [kanɔe] , ég ste [egɔist] . Встречается редко, особенно ü, ÿ , представленные только в редких именах собственных (Aÿ, Freÿr, Ysaÿe), а также в ставшем нарицательным слове capharnaüm и в глаголе crapaüter (вариант написания crapahuter ).
С 1990 года вместо традиционного -guë с непроизносимым ë допускается написание -güe: ciguë, cigüe [sigy] ; и вместо -geu- с непроизносимым e-geü-: vergeure, vergeüre [vɛrʒyr] [24]
Седиль
cédille
Çç Стоит только перед гласными a, o, u, означая звук [s] [19] :213 . Используется для сохранения орфографии морфемы во всех её формах: lancer — lançons, France — français

Апостроф

Знак апостро́фа заменяет выпадающие из произношения гласные буквы в конце слов, и соединяет со следующим словом, начинающимся с гласной буквы или немой h (явление элизии >> ) [19] :213-214 :

В каких словах используется Примеры
A la (артикль или приглагольное местоимение) l ' eau, je l ' aime
l ' habitude (но с h придыхательной: la haie [18] :25 )
E
[ə]
1. le, je, me, te, se, ce, ne
2. de, jusque (предлоги)
3. que (союз)
4. lorsque, quoique, parce que, puisque (союзы)
5. presque, quelque (наречия)
6. entre- (приставка)
1. je m ' appelle, c ' est loin, je n ' ai pas
2. un roman d ' Émile Zola, jusqu ' ici
3. qu ' il vienne
4. lorsqu ' il arrive
5. только: presqu ' île, quelqu ' un (une)
6. entr ' apercevoir, s ' entr ' aimer [25] :10-11
I si (союз, перед местоимением il, ils) s ' il vous plaît

Правила чтения

Орфография французского языка является в значительной степени этимологической, подобно английскому языку и отражает многие положения фонетики старофранцузского языка X—XIV вв. (в котором были дифтонги , трифтонги , аффрикаты , произносимые флексии[1] ), тогда как современная фонетика сильно ушла вперёд. По этой причине существует большое количество правил чтения и исключений из них. Наряду с английской орфографией, орфография французского языка является одной из самых сложных для изучения среди европейских языков. Чтение письменного текста по сравнению с английским языком опирается на более последовательные и однозначные правила, но в то же время правильное написание сложных слов нужно заучивать наизусть, как и в английском языке. В этих случаях в учебниках и словарях могут даваться транскрипции.

Непроизносимые буквы [19] :211-212 [18] :25 :

 • Конечные согласные p, b, t, d, s, z, x : bras [brɑ] , camp [kɑ̃] , nid [ni] .
 • r в окончаниях -ier, -er (инфинитив глаголов I-й группы и другие слова): ouvrier [uvrije] , boulanger [bulɑ̃ʒe] , arriver [arive] . Кроме односложных слов: hier [jɛr] , cher [ʃɛr] ; и некоторых многосложных: hiver [i-vɛr] .
 • e конечная: fable [fɑbl] , joie [ʒwa] . Кроме односложных служебных слов: le, de, se… [lə], [də], [sə] .
  e после или перед гласной: je saluerai [ʒə salyre] , asseoir [aswar] .
 • h немая: l'homme [lɔm] , cahier [kaje] .
  h придыхательная (не участвует в элизии и льезоне ). В фонетической транскрипции отмечается апострофом: la haie [la 'ɛ] .

Двойные согласные буквы произносятся как один звук: pomme [pɔm] , addition [adisjɔ̃] [18] :19 .

В таблицах ниже приведены только основные правила [25] :3-5 :

Согласные звуки
Звук Буквы Примеры
p p pour [pur]
b b beau [bo]
t t tout [tu]
d d dans [dɑ̃]
k c (кроме перед: e, i, y),
qu, k, q, ch
coq [kɔk] , quel [kɛl]
g g (кроме перед: e, i, y),
gu (перед: e, i, y)
gare [gar] , guide [gid]
f f, ph femme [fam] , phare, [far]
v v vous [vu]
s s, ss, c (перед: e, i, y),
ç, sc, t (перед: i + гласн.)
sac [sak] , patience [pasjɑ̃s]
z z, s (между гласн.) zone [zon] , maison [mɛzɔ̃]
ks x, cc (перед: e, i) extra [ɛkstra] , accent [aksɑ̃]
gz x examen [ɛgzamɛ̃]
ʃ ch chose [ʃoz]
ʒ j, g (перед: e, i, y),
ge (перед: a, o, u)
jour [ʒur] , georgette [ʒɔrʒɛt]
l l les [le]
r r roue [ru]
m m même [mɛm]
n n non [nɔ̃]
ɲ gn ligne [liɲ]
Согласные в иностранных словах
ŋ ng (англ. [26] [27] :49 ) parking [parkiŋ] , meeting [mitiŋ]
j (англ. [27] :45 ) jazz [dʒaz] , jean [dʒin]
tch (англ., исп. [27] :39 ) Tchad [tʃad]
Гласные звуки
Звук Буквы Примеры
a a, à la [la]
ɑ a, â pas [pɑ] , pâte [pɑt]
e e, é les [le] , et [e] , été [ete]
ɛ e, è, ê, ei, ai, aî elle [ɛl] , frère [frɛr] , mais [mɛ]
i i, î, ï, y il [il]
o o, ô, au, eau mot [mo] , faute [fot]
ɔ o sort [sɔr]
y u, û, ü tu [ty]
ø eu, œu, eû jeûne [ʒøn] , œufs [ø] , feu [fø]
œ eu, œu, œ jeune [ʒœn] , œuf [œf] , œil [œj]
ə e le [lə] , regarder [rəgarde]
u ou, oû nous [nu]
Носовые
ɑ̃ an, am, en, em sans [sɑ̃] , présent [prezɑ̃]
ɛ̃ in, im, ain, aim, en, ein saint [sɛ̃]
ɔ̃ on, om bon [bɔ̃]
œ̃ un, um brun [brœ̃]
Полугласные
j il, ille, y,
i (перед гласн.)
rail [rɑj] , taille [tɑj] , fille [fij] ,
payer [peje] , pied [pje]
w
( + a, i, ɛ, ɛ̃)
oi, ou, w, wh, oin moi [mwa] , oui [wi] ,
ouest [wɛst] , oindre [wɛ̃dr]
ɥ
( + гласн.)
u lui [lɥi]

Грамматика

Разговорной форме французского языка свойственен аналитизм , когда грамматические категории выражаются в основном служебными словами (артиклями, предлогами, приглагольными местоимениями) и порядком слов. Письменная форма флективно -аналитическая с элементами агглютинации . Флексия у глаголов определяет формы единственного числа в презенсе и имперфекте индикатива[1] . Агглютинативно обозначаются признаки женского рода (окончание -e ) и множественного числа (окончание -s ) существительных и прилагательных[1] .

Имя существительное

Существительные характеризуются грамматическими категориями рода и числа, которые отчасти выражены морфологически (изменением существительного), но главным образом синтаксически [28] :24 — при помощи артиклей и местоимённых прилагательных ( детерминативов ). Во французском языке два грамматических рода: мужской и женский . Большинство латинских слов среднего рода во французском языке перешло в мужской [ источник не указан 712 дней ] .

Артикльслужебное слово , используемое только вместе с существительным для обозначения его грамматических значений и категорий [29] :69 :

 • Род: un ami — une amie (друг — подруга).
 • Число: une mer — des mers (море — моря).
 • Определённость-неопределённость (известность или неизвестность): Le train est arrivé — Поезд пришёл (которого ждали) // Un train est arrivé — Пришёл поезд (какой-то) [30] :72 .
 • Обобщённость или единичность: L' homme peut transformer la nature — Человек (человечество) может преобразовать природу // Un homme peut transformer la nature — Человек (любой отдельно взятый) может преобразовать природу.
  В выражении одного понятия как части другого: La baleine est un mammifère — Кит это млекопитающее (один из млекопитающих).
 • Исчисляемость и неисчисляемость: Pour faire un gâteau il faut de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pommes — Чтобы приготовить сладкий пирог нужна мука, масло, сахар, яйца, яблоки.
Вид артикля [18] :48-52 Муж. род, ед. ч. Жен. род, ед. ч. Множ. ч.
Неопределённый un une des
Определённый le (l') la (l') les
Частичный (предлог de + опр. арт.) du (de l') de la (de l')
Слитный
(предлоги de, à + опр. арт.)
du (de + le)
au (à + le)
des (de + les)
aux (à + les)

Есть множество случаев неупотребления артикля. Например, при наличии местоимённого прилагательного или количественного числительного. В тех случаях, когда слово используется вне контекста: это могут быть заголовки словарных статей и рекламных объявлений, магазинные вывески, товарные ярлыки, адреса, названия книг [29] :89-91 .

На род существительного может указывать его суффикс [29] :35-41 и значение . Женский род некоторых существительных, обозначающих людей и животных, образуется прибавлением немого (непроизносимого) окончания -e к существительному мужского рода: un ami — une amie [œ̃-na-mi] — [y-na-mi] [17] :39 (друг — подруга), un ours — une ourse [œ̃-nuʀs] — [y-nuʀs] (медведь — медведица). Множественное число, в общем случае, образуется прибавлением немого окончания -s : un enfant — des enfants [œ̃-nɑ̃-fɑ̃] — [de-zɑ̃-fɑ̃] (ребёнок — дети) [19] :10-15 . В данных примерах, в разговорной речи, на род и число существительного указывает только его артикль.

Имя прилагательное

Прилагательные (не все [28] :39 ) согласуются с существительными в роде и числе: un chapeau vert — une robe vert e (зелёная шляпа — зелёное платье), un livre intéressant — des livres intéressant s (интересная книга — интересные книги). Прилагательное в качестве определения как правило располагается после определяемого существительного. Прилагательное как именная часть сказуемого обычно стоит после глагола- связки : ses parents sont heureux (его родители (есть) счастливы) [31] :40, 46 . Перед существительным как правило стоят некоторые односложные и двусложные прилагательные: grand, petit, bon, mauvais, jeune, vieux… (большой, маленький, хороший, плохой, молодой, старый…). Некоторые прилагательные изменяют своё значение, в зависимости от позиции: un homme grand — un grand homme (высокий человек — великий человек), un cahier propre — mon propre cahier (чистая тетрадь — моя собственная тетрадь).

Местоименное прилагательное употребляется только вместе с существительным (в отличие от местоимения , которое заменяет существительное): « Ce tableau est joli. Quel tableau est joli? — Celui-ci // Эта картина красивая (указательное местоимённое прилагательное). Какая картина красивая? (вопросительное местоимённое прилагательное) — Эта (указательное местоимение)». Виды местоимённых прилагательных: указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые [31] :32-39 .

Местоимение

Приглагольные Самостоятельные
Подлежащее Прямое
дополнение
Косвенное
дополнение
Подлежащее
или дополнение
je я me меня me мне moi я
tu ты te тебя te тебе toi ты
il он le его lui ему lui он
elle она la её ей elle она
nous мы nous нас nous нам nous мы
vous вы vous вас vous вам vous вы
ils они les их leur им eux они
elles elles

Местоимение заменяет собой имена лиц, предметов, и целые высказывания. В предложении местоимение выполняет роль существительного. Виды местоимений [31] :54-87 :

 1. Личные (pronoms personnels):
  • Приглагольные. Личная форма глагола всегда употребляется с местоимением, кроме формы повелительного наклонения переходных и непереходных глаголов [29] :144-145 . Местоимение il может употребляться с безличным глаголом или глагольным оборотом: il pleut (идёт дождь), il fait… (нужно), il est… , il ya… (имеется) [32] :165-166 .
  • Самостоятельные: Je chante. Qui chante? — Moi // Я пою (приглагольное местоимение). Кто поёт? — Я (самостоятельное).
  • Возвратные для 3-го лица: приглагольное se : il se lave (он моется) и самостоятельное soi : il faut croire en soi (нужно верить в себя). Приглагольные местоимения в роли прямого дополнения me, te, nous, vous имеют возвратное значение, если они выражают то же лицо, что и подлежащее [19] :54 : je m' appelle… (меня зовут…), nous nous achetons des livres (мы покупаем себе книги).
  • Местоимения-наречия: en, y.
 2. Указательные (p. démonstratifs): / ce, это / celui, этот, тот / celle, эта, та….
 3. Притяжательные (p. possessifs): / le mien, мой / la mienne, моя / les miens, мои (муж. р.) / les miennes, мои (жен. р.)….
 4. Относительные (p. relatifs): / qui, который, которая, которое / que, которого, которую / quoi, что….
 5. Вопросительные (p. interrogatifs): / к подлежащему : qui? qui est-ce qui? кто? / qu' est-ce qui? что?… [18] :113 .
 6. Неопределённые (p. indéfinis): / quelque chose, что-то / quelqu'un, кто-то / on, personne, никто / rien, ничто / tout, всё….

Имя числительное

Количественные — отвечают на вопрос «сколько?». Не изменяются в роде и числе, кроме: un 1 (м. р.) — une (ж. р.), vingt 20, cent 100 (ед. ч.) — vingts, cents (мн. ч.). Делятся на простые (состоят из одного слова): единицы 0—16, десятки 10—60, 100, 1000; и сложные (состоят из двух и более слов): единицы 17—19, десятки 70—90 и все другие числа [31] :48-54 .

0 zéro 10 dix 20 vingt 30 trente 100 cent 1000 mille (mil)
1 un 11 onze 21 vingt et un 31 trente et un 101 cent un 1001 mille un
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 102 cent deux 1900 mille neuf cent s
3 trois 13 treize 23 vingt-trois 33 trente-trois 103 cent trois 1988 mille neuf cent quatre-vingt-huit
4 quatre 14 quatorze 2000 deux mille
5 cinq 15 quinze 40 quarante 200 deux cent s 2020 deux mille vingt
6 six 16 seize 50 cinquante 201 deux cent un
7 sept 17 dix-sept 60 soixante 202 deux cent deux 1 000 000 un million
8 huit 18 dix-huit 221 deux cent vingt et un 1 000 000 000 un milliard
9 neuf 19 dix-neuf 222 deux cent vingt-deux

Числительные от 70 до 99 имеют особенности составления:

70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze… 79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingt s 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux… 89 quatre-vingt-neuf
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze… 99 quatre-vingt-dix-neuf

Названия десятков 80 и 90 основаны на двадцатеричной системе счисления , десятка 70 — на шестидесятеричной . На востоке и юго-востоке Франции, в Бельгии и Швейцарии встречаются другие их названия: 70 septante, 80 huitante / octante, 90 nonante [33] .

Количественные числительные могут субстантивироваться (становиться именами существительными):

 • При добавлении к ним артикля: deux — un deux (два — двойка), quatre — un quatre (четыре — четвёрка). Такие числительные всегда мужского рода и по числам не изменяются.
 • При добавлении артикля и суффикса -aine . Так образуются собирательные числительные [32] :57 женского рода, обозначающие приблизительное количество: huit — une huitaine (8 — примерно 8, неделя), dix — une dizaine (10 — десяток, примерно 10), douze — une douzaine (12 — дюжина , примерно 12), quinze — une quinzaine (15 — примерно 15, две недели).

Дробные числительные образуются при помощи количественных числительных в числителе и порядковых числительных в знаменателе начиная с числа «5»: un cinquième (1/5), deux sixièmes (2/6). Но: un demi или une moitié [32] :59 (1/2, половина), un tiers (1/3, треть), un quart (1/4, четверть). Десятичные дроби произносятся со словом virgule (запятая): 4,2 — quatre, virgule, deux.

Порядковые — отвечают на вопрос «какой?», «который?». Образуются прибавлением суффикса -ième к соответствующим количественным числительным (кроме premier, première / первый, первая): deux — deuxième (2 — второй), trois — troisième (3 — третий), dix-sept — dix-septième (17 — семнадцатый), vingt et un — vingt et unième (21 — двадцать первый).

Современная грамматика относит порядковые числительные к категории имён прилагательных.

Глагол

Глаголу присущи грамматические категории лица , числа, наклонения и времени . Залог выражается только переходными глаголами [34] . Есть и неличные формы глагола: инфинитив , причастие , деепричастие [31] :89 .

Группы спряжений

По типам спряжения глаголы делятся на три группы [31] :90 :

I — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -er (кроме aller и envoyer ). Наиболее многочисленная группа, насчитывающая около 4 тыс. глаголов.
II — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ir и имеющие суффикс -iss- во множественном числе в Indicatif Présent и во всех его производных формах. Таких глаголов порядка 300.
III — все остальные глаголы (около 100) с окончаниями инфинитива -re, -oir, -ir (без суффикса -iss- ), и глаголы aller и envoyer . Это мёртвый, архаичный тип спряжения, глаголы которого постепенно выходят из употребления, а новые не образуются.

Система времён

 • Абсолютные времена — отражают время какого-либо события по отношению к моменту речи. К абсолютным временам изъявительного наклонения относятся: Présent, Passé simple, Passé composé, Futur simple.
 • Вспомогательные времена — отражают время какого-либо события по отношению к прошедшему или будущему. К ним относятся: Imparfait, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Futur dans le passé [29] :220 .

Образование времён.

 • Простые времена (temps simples) образуются спряжением основного глагола. (Présent, imparfait, passé simple, futur simple)
 • Сложные времена (temps composés): «сложные времена» потому что, они образуются с помощью вспомогательного глагола avoir или être + Participe passé ( причастие прошедшего времени) основного глагола. (Passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur proche, futur antérieur) Так же по мимо этих двух групп выделяют ещё две:
 • Непосредственные времена эти времена не входяи ни в одну из выше перечислиных групп. В эту группу входит только три спряжения Futur proche, passé récent et présent immédiatement
 • Сверхсложные времена (temps surcomposés) сейчас эта группа спряжений не используется во французском языке. Особенность глаголов в surcomposé это то что присутствует два вспомогательных глагола . Это спряжения относятся к сложным временам, только к ним добовляеться «surcomposé» (Passé surcomposé, plus-que-parfait surcomposé, passé antérieur surcomposé, futur antérieur surcomposé …)
Времена наклонений и неличных форм глагола [32] :86-87, 97
Настоящее время Прошедшее время Будущее время
Indicatif Présent Imparfait
Passé simple

Passé composé
Plus-que-parfait
Passé antérieur

Passé récent

Futur simple
Futur proche

Futur antérieur

Subjonctif Présent Imparfait

Passé
Plus-que-parfait

Conditionnel Présent Passé 1 re forme
Passé 2 e forme
Impératif Présent Passé
Infinitif Présent Passé
Participe Présent Passé
Gérondif
(деепричастие)
Présent (по форме совпадает
с Participe Présent [32] :193 )
passé

Пассивная форма

Пассивная форма глагола (в русском языке её ещё часто называют страдательная форма глагола)

Образуется с помощью глагола Être + Participe passé.

В современном французском иногда пассивный залог можно услышать через фразу «se faire»

Предложение

Порядок слов фиксированный. В повествовательном предложении типичный порядок прямой ( подлежащеесказуемоедополнение , SVO). Прямое дополнение предшествует косвенному: je donne le livre à mon frère (я даю книгу брату). Если дополнение выражено местоимением, используется порядок SOV: je vous connais (я вас знаю) [35] .

Общевопросительные предложения образуются в разговорной речи при помощи интонации : il vient? (он идёт сюда?); стандартно при помощи частицы est-ce que (так ли, что): est-ce qu'il vient? ; при помощи обратного порядка слов ( инверсии ), использующегося в литературе: vient-il? [35] .

Приглагольное отрицание двойное: je ne suis pas jeune (я не (есть) молодой). В современном разговорном языке частица ne часто опускается [35] .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 Челышева, 2017 .
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Du françois au français (фр.)
 4. La langue française dans le monde / Organisation internationale de la francophonie. — Paris: Nathan, 2014.
 5. Белякова Т. А. Французский язык в международном общении: Curiculum vitae
 6. Т. Скоробогатова. Язык международного общения
 7. Europeans and their Languages / European Commission. — 2006.
 8. Гак, 1990 .
 9. Реферовская и др., 2001 , с. 242—245.
 10. Реферовская и др., 2001 , с. 196.
 11. Реферовская и др., 2001 , с. 197.
 12. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 198.
 13. Le français, langue de la diplomatie?
 14. Чернов И. В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПб. , 2006. — С. 45.
 15. Treaty of Rome to build a European Economic Community, 25 March 1957// http://www.treatyofrome.com/treatyofrome.htm Архивная копия от 26 марта 2009 на Wayback Machine
 16. Чернов И.В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПбГУ, 2006. — С. 83. — 224 с.
 17. 1 2 3 Смольянинова М.В. Практическое пособие по фонетике французского языка. — МГУ, 1973. — 103 с.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Заславская П.И. и др. Грамматика французского языка. — 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1978. — 323 с.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дауэ К.Н., Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. — М. : Просвещение, 1977. — 272 с.
 20. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 203.
 21. Académie française, accentuation (недоступная ссылка) . Дата обращения: 8 февраля 2013. Архивировано 14 мая 2011 года.
 22. Banque de dépannage linguistique , Office québécois de la langue française, http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1438 Архивная копия от 6 ноября 2014 на Wayback Machine
 23. II.4. Accent circonflexe // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 24. III.4. Tréma : déplacé sur la voyelle qui doit être prononcée // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 25. 1 2 Dubois J. et al. Orthographe. — P. : Larousse, 2011. — 114 с.
 26. Реферовская и др., 2001 , с. 205, 207.
 27. 1 2 3 Ганцкая Т. От буквы к звуку. Справочник по французской орфоэпии. — М. : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1960. — 64 с.
 28. 1 2 Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. — М. : Высшая школа, 1970. — 176 с.
 29. 1 2 3 4 5 Бабаян М.А., Флерова Н.М. Практическая грамматика французского языка. — М. : Внешторгиздат, 1964. — 502 с.
 30. Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. — М. : Русский язык, 2000. — 1056 с.
 31. 1 2 3 4 5 6 Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. — М. : Высшая школа, 1990. — 239 с.
 32. 1 2 3 4 5 Костецкая И.О., Кардашевский В.И. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов. — изд. 7-е, перераб. — М. : Высшая школа, 1973. — 278 с.
 33. Реферовская и др., 2001 , с. 246.
 34. Реферовская и др., 2001 , с. 220.
 35. 1 2 3 Реферовская и др., 2001 , с. 237—238.

Литература