Kronologija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Kronologija (iz grščine χρόνος - čas; λόγος - poučevanje):

 1. pomožna zgodovinska disciplina , določanje datumov zgodovinskih dogodkov in dokumentov;
 2. zaporedje zgodovinskih dogodkov v času ;
 3. seznam vseh dogodkov v njihovem časovnem zaporedju.

Astronomska kronologija proučuje vzorce ponavljajočih se nebesnih pojavov in ugotavlja natančen astronomski čas ; je tudi ena od metod zgodovinske kronologije (glej spodaj).

Geokronologija je delitev geološkega časa na pogojne segmente, ki imajo svoja imena (dobe, obdobja, epohe in stoletja) in se nahajajo v določenem zaporedju. Znanstvena osnova geokronologije je stratigrafija .

Zgodovinska (tehnična) kronologija je posebna zgodovinska disciplina, ki proučuje kronološke sisteme in koledarje različnih ljudstev in držav ter pomaga ugotavljati datume zgodovinskih dogodkov in čas nastanka zgodovinskih virov.

Astronomska kronologija

Najbolj naravno merilo časa je vrtenje Zemlje okoli svoje osi. Polni obrat (360 °) Zemlje imenujemo siderični dnevi , saj je v času enak intervalu med dvema zaporednima kulminacijama zvezde. Zaradi vrtenja Zemlje okoli Sonca so sončni resnični dnevi, torej časovni interval med dvema kulminacijama Sonca, približno 3 minute 56 sekund daljši od sideričnega dneva[1] . Ta razlika se skozi vse leto spreminja zaradi neenakomernega vrtenja Zemlje okoli Sonca v ravnini ekliptike , zato pravi dan ne more služiti kot natančna enota časa. Namesto njih se običajno uporablja povprečni dan , torej interval med kulminacijami fiktivne svetilke - "srednjega sonca", ki se enakomerno giblje vzdolž ekliptike; njegovo mesto v nebesni sferi v določenih obdobjih sovpada s mestom pravega Sonca.

Za velike časovne intervale je namesto dni bolj priročno uporabiti druge časovne enote, zgodovinsko povezane z opazovanjem navideznega položaja Lune in Sonca med zvezdami na nebesni sferi. Časovni interval, v katerem Luna po popolnem obratu okoli Zemlje pade proti istim zvezdam, se imenuje zvezdni ( siderični ) mesec (27 dni 7 ur 43 minut). Glede na gibanje Zemlje skupaj z Luno okoli Sonca po zvezdnem mesecu se bo medsebojna postavitev treh svetilk nekoliko spremenila, zato bo faza Lune, vidna z Zemlje, nekoliko drugačna, interval pa skozi katerega se Luna vrne v svojo prejšnjo fazo, tako imenovani sinodični mesec, je večji.siderečni (29 dni 12 ur 44 minut).

Časovni interval, skozi katerega se zvezda zaradi vrtenja Zemlje okoli Sonca vrne v ista ozvezdja, k »isti zvezdi«, se imenuje siderično leto . Podnevi sijaj Sonca zasenči zvezde in namesto ozvezdij, proti katerim sonce pada, lahko primerjamo ozvezdja nasproti njih, ki dosežejo vrhunec ob polnoči v določenem letnem času. Letne čase določa prehod Sonca skozi enakonočje in solsticij . Zaradi precesije se premaknejo točke presečišča ravnin ekvatorja in ekliptike (ekvinocij), pa tudi točke največje oddaljenosti Sonca od črte nebesnega ekvatorja (solsticij). Skupno trajanje štirih letnih časov se imenuje tropsko leto in je določeno s povprečno hitrostjo Sonca v zemljepisni dolžini. Tropsko leto je pogosto opredeljeno kot povprečni interval med dvema zaporednima prehodoma Sonca skozi spomladansko enakonočje, kar je napačno, saj sta točki enakonočja in solsticija zaradi planetarnih motenj premaknjena druga glede na drugo [2] . Tropsko leto je 20 minut manj kot zvezdno leto . Velikost zvezdnega leta se ne spreminja, velikost tropskega niha glede na spremembe v velikosti precesije; v našem času se tropsko leto zaključi v povprečju dneva in ur 365 dni 5 ur 48 minut. 46 s, v sideričnih dnevih in urah 366 d 5 h 48 m 46 s . V času Hiparha (II. stoletje pr.n.št.) je bilo tropsko leto 12 sekund krajše[3] .

Ločena koledarska leta morajo nujno vsebovati celo število dni; medtem pa sta dolžini leta in dneva nesorazmerni. Različni sistemi sončnih koledarjev so bili posledica večje ali manjše natančnosti dolžine leta, ki je bila sprejeta v koledarju v dnevih, in nekaterih načinov izračunavanja akumulacijskih ulomkov dneva, to je porazdelitve vstavljenih dni. Po drugi strani je lunin mesec nesorazmeren s sončnim letom; V dobro znanih lunisolarnih koledarjih so obstajali različni načini za izenačitev nakopičenega neskladja z vstavljenimi meseci. Kasneje je mesec izgubil svoj značaj luninega prometa in postal pogojni del sončnega leta. Starodavni astronomi, ki niso mogli opazovati vrhunca zvezd, so se zadovoljili z grobo metodo opazovanja njihovega vzhajanja in zahoda. Posebej pomemben je bil tako imenovani heliakalni vzpon zvezde. Dolžina obdobij, zgrajenih na heliakalnih vzponih, zahteva vsakič poseben izračun, odvisno od dane zvezde (to je njenega položaja glede na nebesni ekvator in ekliptiko), zemljepisne širine danega kraja opazovanja na zemlji in obseg precesije.

Zgodovinska kronologija

Koledarji

Lunarni in sončni koledarji

Prva in naravna enota za štetje časa pri starih ljudeh je bil dan, razdeljen na dan in noč. Kasneje so pri opazovanju luninih faz začeli razlikovati lunin mesec, ki se je štel izmenično na 29 in 30 dni. Potem je bilo opaženo, da se po približno 12 lunarnih mesecih naravni pojavi ponovijo. Tako je bilo leto odprto. Vendar pa leto 12 luninih mesecev s 354 dnevi ne ustreza astronomskemu (sončnemu) letu, lunin koledar 12 luninih mesecev pa se je izkazal za premičnega (Arabci še vedno uporabljajo to vrsto koledarja). Da bi ga povezali z astronomskim letom, ker se je napaka kopičila (približno enkrat na 3 leta), je bil vstavljen dodaten mesec (pri Rimljanih se je na primer imenoval " mercedonia " in je bil vstavljen med 23. in 24. februarjem). . Takšen lunisolarni koledar je uporabljala večina starih ljudstev; v sodobnem času ga uporabljajo Judje (glej hebrejski koledar ).

Sončni koledar je bil izumljen v Egiptu (glej staroegipčanski koledar ). Sestavljen je iz 12 mesecev po 30 dni in 5 dodatnih dni. Ker pa pravo astronomsko leto presega 365 dni, se je tudi egipčanski koledar izkazal za netočnega. Kasneje so helenistični kralji Egipta na podlagi izračunov aleksandrinskih astronomov poskušali uvesti prestopna leta; vendar se reforma ni uveljavila. Leta 26 pr.n.št. e. Avgust je preoblikoval egipčanski koledar kot julijanski koledar , pri čemer je določil prestopna leta in določil začetek leta (1 Tota) kot 29. avgust , vendar je bilo štetje po »starem slogu« v Egiptu razširjeno do samega konca antike.

Metonski cikel

Kjer so Grki (glej starogrške koledarje ) uporabljali zaporedni sistem za vstavljanje dodatnih mesecev, so uporabili oktaeterski sistem (osem let), z dodatkom meseca vsakih 3, 5 in 8 let osemletnega cikla. Sredi 5. stoletja pr. e. Atenski matematik in astronom Meton je odkril 19-letno obdobje (Metonov cikel), enako 235 sinodičnim vrtljajem Lune, po katerem se Luna in Sonce vrneta v skoraj enak položaj glede na Zemljo in zvezde. To obdobje je predlagal vsem Grkom na olimpijskih igrah leta 432 pr. e., ki predlaga, da se med njo vstavi 7 mesecev. Ta predlog se je počasi ukoreninil, Grki so še dolgo uporabljali bolj surov, a tudi enostavnejši in bolj poznan sistem oktaeteridov; vendar se Metonovo odkritje še vedno uporablja v hebrejskem koledarju in pri izračunu Pashe , položaj leta v Metonovem ciklu pa se že od antike imenuje "zlato število".

Julijanski in gregorijanski koledar

Rimski koledar je bil eden najmanj natančnih. Sprva je imela na splošno 304 dni in je vključevala le 10 mesecev, začenši s prvim mesecem pomladi (marec) in končano z nastopom zime (Deckmber je "deseti" mesec); pozimi se čas preprosto ni držal. Kralj Numa Pompilij je zaslužen za uvedbo dveh zimskih mesecev (januarij in februar). Dodatni mesec - mercedonia - so papeži vstavili po lastni presoji, precej arbitrarno in v skladu z različnimi trenutnimi interesi. Leta 46 pr. e. Julij Cezar je izvedel koledarsko reformo v skladu z razvojem aleksandrinskega astronoma Sozigena , pri čemer je za osnovo vzel egipčanski sončni koledar. Da bi popravil nakopičene napake, je s svojo močjo velikega papeža v prehodno leto poleg mercedonija vstavil še dva dodatna meseca med novembrom in decembrom; in od 1. januarja 45 pr. e. Julijansko leto je bilo določeno na 365 dni, prestopna leta pa vsaka 4 leta. Hkrati je bil vstavljen dodaten dan med 23. in 24. februarjem, kot prej Mercedonia; in ker se je po rimskem sistemu računanja dan 24. februarja imenoval "šesti (sextus) po marčevskih koledarjih", se je vstavljeni dan imenoval "dvakrat šesti (bis sextus) iz marčevskih koledarjev" in leto, oziroma annus bissextus - od tod skozi grški jezik naša beseda "skok". Hkrati je bil v čast Cezarja preimenovan mesec kvintilov (v Juliju).

Po atentatu na Cezarja so duhovniki začeli vsako tretje leto napačno razglašati za prestopno leto. Ob odkritju napake leta 9 pr. e., cesar Avgust 16 let sploh ni moral uvesti prestopnega leta. Šele od 8. n.š. e. julijanski koledar je začel normalno delovati. Mesec po Juliju (sekstil) je bil poimenovan po Avgustu[4] .

V 4.-6. stoletju so se v večini krščanskih držav uveljavile enotne velikonočne mize , izdelane na podlagi julijanskega koledarja; tako se je julijanski koledar razširil po vsem krščanstvu. V teh tabelah je bil 21. marec vzet kot dan pomladnega enakonočja.

Ko pa se je napaka kopičila (1 dan v 128 letih), je neskladje med astronomskim pomladanskim enakonočjem in koledarjem postajalo vse bolj očitno in mnogi v katoliški Evropi so verjeli, da je ni mogoče več prezreti. To je opazil kastiljski kralj iz XIII stoletja Alfonso X , v naslednjem stoletju pa je bizantinec Nicefor Grigora celo predlagal reformo koledarja. V resnici je takšno reformo izvedel papež Gregor XIII leta 1582 na podlagi projekta matematika in zdravnika Alojzija Lilije . S papeževim odlokom z dne 24. februarja 1582 je bilo določeno, da 5. oktobru 1582 sledi 15. oktober , v prihodnje pa se bodo prestopnaleta štela le tistaposvetna leta , katerih število je na stotine let. je enakomerno deljiva s 4 ( 1600 , 2000 , 2400 ), druga posvetna leta pa se bodo štela za preprosta ( 1700 , 1800 , 1900 , 2100 ). Rezultat je bil gregorijanski koledar , astronomsko natančnejši od julijanskega koledarja. Iz evropskih držav so katoličani takoj prešli na nov slog, protestantski - v večini v 18. stoletju: severna Nemčija, Danska in Norveška - od 1700 , Anglija - od 1752 , Švedska - od 1753 ; Pravoslavne države so na gregorijanski koledar prešle šele v začetku 20. stoletja: Bolgarija od leta 1916 , Rusija od 1/14 februarja 1918 , Srbija in Romunija od leta 1919 , Grčija od leta 1923 .

Nekateri koledarji

Kronografija

Štetje let. Oblikovanje zgodovinske kronologije

Potreba po doslednem štetju let se je pojavila s pojavom pisne kulture in je izhajala predvsem iz administrativnih potreb. Dokumenti so bili praviloma iz leta kraljevega vladanja; tako je seznam kraljev v letih njihove vladavine zagotovil primitivno kronološko tabelo. Takšni seznami so prišli iz Mezopotamije in Starega Egipta, vendar jih je treba uporabljati previdno, saj so pogosto označeni kot zaporedna vladanja, v resnici popolnoma ali delno sinhrona (na primer v času težav), dovoljene pa so podobne "poenostavitve".

V mestnih državic, so leta datirajo imena uradnikov, izvoljenih za leto, ki se, na primer, v ašur bilo imenovanih "limmu", v Atenah - "archons- eponyms " itd ( "istoimenski leto") . V Mezopotamiji so bila leta pogosto določena tudi za pomembne dogodke – tako je bil seznam let nekaj podobnega kot kratka kronika.

Nujna potreba po kronoloških izračunih se je pojavila z nastankom zgodovinske znanosti, torej približno v 5. stoletju pr. e. Najpreprostejša metoda datiranja je bila vzajemno relativno datiranje dogodkov: dogodek A se je zgodil X let pred dogodkom B; dogodek C se je zgodil Y let po dogodku B; poleg tega iste dogodke omenjajo različni avtorji. Iz tega je, če primerjamo dela zgodovinarjev, razmeroma enostavno izračunati medsebojni odnos dogodkov, ki jih omenjajo. Tako so na primer grško-perzijske vojne osrednji dogodek Herodotove " zgodovine ", ki se dotika tudi prejšnjih dogodkov - nastanka perzijskega kraljestva; Tukidid , ki opisuje peloponeško vojno , omenja, da je od njenega začetka do odhoda Kserksa iz Helade minilo »približno 50 let« in na kratko govori o dogodkih te »petdesete obletnice«; Ksenofont neposredno nadaljuje Tukidida - torej je le iz primerjave teh treh avtorjev mogoče sestaviti podrobno kronološko zaporedje dogodkov za približno 200 let, od sredine VI do sredine IV stoletja pr. e.

Za časovno oddaljene dogodke (kot je trojanska vojna ) je bil na podlagi rodoslovnih tabel uporabljen približen izračun "po generacijah" ob predpostavki 3 generacije na stoletje. Hkrati so se poskušali sestaviti sistem absolutne kronologije. Prvi kronološki mize so bili zbrani: na duhovništvi o priestesses za Hera v Argos (njihov avtor, Gellanik od Lesbos , je bil očitno prvi, ki traja do kronološke vprašanja), seznami špartanskimi ephors , atenskih archons- eponyms; pri Herodotu lahko najdete leta vladanja perzijskih in drugih vzhodnih kraljev. При сопоставлении таких списков появлялась возможность перевести дату из одной системы в другую (например, сказать при каком персидском царе произошло событие, бывшее при таком-то архонте), а также выяснить хронологическое соотношение событий друг с другом (то есть установить их относительную хронологию) и с моментом, в который пишется труд (то есть выяснить абсолютную хронологию). Поскольку единой хронологической системы в Греции не существовало, историку, говоря о каком-нибудь важном событии, было желательно датировать его сразу по нескольким системам: году царствования персидского царя, спартанским эфорам, афинскому архонту-эпониму. Для примера приведём отрывок из Фукидида , в котором содержится как относительная, так и абсолютная датировка ключевого момента его « Истории » — начала Пелопоннесской войны (431 год до н. э. ):

В течение 14 лет продолжал существовать тридцатилетний мир, заключённый после завоевания Евбеи . На пятнадцатый же год, сорок восьмой год жречества Хрисиды в Аргосе, когда Энесий был эфором в Спарте , а Пифодору оставалось 4 месяца архонтства в Афинах , на шестнадцатый месяц после битвы при Потидее, в начале весны отряд вооружённых фиванцев (…) в начале ночного сна вторгся в беотийский город Платею… [5]

Все остальные даты в тексте «Истории» Фукидида так или иначе соотнесены с датой начала войны (в приведённом отрывке это видно на примере даты окончания первой афинско-спартанской войны и битвы при Потидее; в дальнейшем даты обозначаются: «на такой-то год войны»). Из систем датировок, использованных Фукидидом, датировки по афинским архонтам существовали в исторической науке на протяжении многих столетий, и это позволило античным хронологам без труда соотнести данные Фукидида с более поздними хронологическими шкалами (по олимпиадам — через неё с римской хронологией по консулам и «от основания Рима» — а уже через последнюю это событие легко переводится в современную систему летосчисления, которая является прямым продолжением римской). Наконец, дата эта поддаётся и астрономической проверке, так как к лету того же года Фукидид относит солнечное затмение, которое, согласно расчётам (впервые проделанным уже Жозефом Скалигером ), состоялось 3 августа 431 года до н. э.

В IV веке до н. э. историк Тимей из Тавромения предлагает ввести единую хронологическую систему , основанную на общегреческих списках олимпийских победителей. Списки этого рода велись с776 года до н. э. Таким образом, вся греческая история оказалась разбитой на 4-летние промежутки между Олимпийскими играми — «олимпиады», названные именами победителей, так что датировка звучала таким образом: «в 3 год 79-й олимпиады, когда победителем в беге был такой-то». Эта система датировок была принята историками (в официально-административной практике она не употреблялась) и применялась наряду с датировками по афинским архонтам. Первую научную хронологию составил сто лет спустя после Тимея Эратосфен , который в своей работе «Хронография» высчитал ряд опорных дат (например нашествие Ксеркса, начало Пелопоннесской войны), а уже по ним рассчитал и все остальные события. Дошедший до нас хронологический фрагмент Эратосфена имеет следующий вид (при его рассмотрении нужно учитывать, что год начинался в июле):

Летосчисление же Эратосфена такое: со времени взятия Трои до прихода Гераклидов — 80 лет; с прихода Гераклидов до образования Ионии — 60 лет; с образования Ионии до правления Ликурга — 159 лет; от начала его управления до 1-го года 1-й Олимпиады — 108 лет; отсюда до нашествия Ксеркса — 297 лет; с этого нашествия до начала Пелопоннесской войны — 48 лет; с начала этой войны до её окончания поражением афинян — 27 лет; от поражения их до битвы при Левктрах — 34 года; от этой битвы до смерти Филиппа — 35 лет; от смерти Филиппа до смерти Александра — 12 лет [6] .

Тогда же на эллинистическом Востоке входят в употребление официальные датировки привычного нам типа, отсчитываемые от одной даты — «эпохи эры». Эрой служил приход к власти Селевка Никатора , полководца Александра Македонского —312 год до н. э. Однако « эра Селевкидов » вплоть до поздней античности оставалась административной и не употреблялась историками. Впоследствии она вошла в арамейскую, затем арабскую историографию (под неверным наименованием «эры Александра») и употреблялась сирийскими христианами вплоть до XIX века. Парфянские Аршакиды , в свою очередь, ввели эру от собственного воцарения (248 год до н. э. ), также имевшую хождение на Востоке.

Римляне, которые издавна вели свои «фасты» — списки консулов, служившие также краткой официальной летописью, без труда вписались в греческую хронологическую систему, так что, например, в труде греческого автора римской эпохи Диодора Сицилийского ( I век до н. э. ) мы встречаем датировки разом: по олимпиадам, по афинским архонтам и по римским консулам. Современником Диодора был римский учёный Варрон , который, на основе консульских фастов и сообщаемых легендой лет правления римских царей, вычислил дату основания Рима (по Варрону —753 год до н. э. ) и ввёл её как эру в научный оборот. Эта эра «от основания Рима» официально не использовалась, но в историографии дожила вплоть до XIX века (поскольку речь шла о событиях римской истории).

Большое значение для хронологии имеет так называемый «Царский канон Птолемея » [7] — список царей, сохранившийся в комментарии Феона к астрономическому труду Птолемея. Это список царствований, с точными астрономическими датами, царей Вавилона (собственно вавилонских царей, а также персидских царей и Александра Македонского в качестве вавилонских), царей эллинистического Египта и римских императоров. Он был составлен александрийскими астрономами для нужд собственных вычислений (собственно, для датировок астрономических явлений) по собственным записям и записям вавилонских жрецов и потом продолжался переписчиками, вносившими в него имена византийских императоров (в некоторых рукописях он доведён до падения Константинополя в 1453 году ). Начинается он от восшествия на престол вавилонского царя Набонассара 27 февраля747 года до н. э. (т. н. «эра Набонассара»), при котором впервые стали вестись систематические астрономические наблюдения, и основан на подвижном египетском календаре (без високосных лет), который тогда использовался астрономами.

В позднеримский период в астрономических и астрологических текстах получает широкое распространение эра от начала царствования императора Диоклетиана284 год , в ней составляются пасхальные таблицы (эта эра до сих пор сохраняется коптско-эфиопской церковью под названием «эры мучеников»).

Исчисление от рождества Христова

В 525 году папа Иоанн I поручил монаху Дионисию Малому составить новую пасхальную таблицу. Дионисий использовал таблицы александрийской церкви, в которых использовалась эра Диоклетиана, однако, не желая вести отсчёт по годам правления «нечестивого гонителя», решил «обозначить годы» от «воплощения Христа». В его таблице 532 года ab inscriptione («от воплощения») следовал за 247 годом эры Диоклетиана. Эта пасхальная таблица, будучи одобрена папским престолом и войдя во всеобщее употребление, ввела в оборот и эру « от Рождества Христова », ныне общепринятую. В официальных актах эра от Р. Х. встречается уже в капитулярии Карломана от 21 апреля 742 года . В папских актах она в ходу с Иоанна XIII ( X век ). Между тем, была допущена ошибка в начале летоисчисления из-за неправильного подсчёта количества пасх , прошедших с распятия Христа [8] [9] . Из-за этой ошибки год рождения Христа приходится не на 1 год нашей эры, а лежит в промежутке от 12 до 4 года до н. э.

Интерес к вопросам хронологии вновь появляется в эпоху Возрождения. Считается, что основы современной хронологии заложил Жозеф Скалигер ( 15401609 ); он ввёл датировку по изобретённому им юлианскому периоду с началом в 4713 году до н. э. , что позволило перевести все имеющиеся даты в одну систему; также он первым начал (точнее возобновил, ибо спорадически она применялась и в античности) астрономическую проверку встречающихся в исторических источниках дат (например, он первым дал астрономическую датировку солнечного затмения 431 года до н. э., упоминаемого Фукидидом ) [10] . Путём перекрёстных проверок синхронных сведений и с помощью астрономических данных, Скалигер и учёный-иезуит Дионисий Петавий ( 15831652 ) вычислили основные даты, которые в свою очередь позволили пересчитать по единой системе летосчисления все даты античной истории. Петавий в 1627 году предложил систему «обратного» отсчёта дат «до Рождества Христова». [11] Эта система, получившая всеобщее признание лишь к концу XVIII века, крайне облегчила изучение хронологии.

Полемика, вызванная трудами Скалигера, стимулировала появление большого количества работ по астрономической и технической хронологии. Обобщающим трудом в этой области явился в XVIII веке труд бенедиктинцев д'Антина, Клеменсе и Дюрана «Искусство проверки дат», последнее издание которого включало 44 тома. К началу XX века научная хронология достигла своей вершины. До сего времени не потерял значения труд немецкого астронома и хронолога Христиана-Людвига Идлера «Справочник по математической и технической хронологии». Из современных специалистов по хронологии особенно известен американский учёный российского происхождения Э. Бикерман , автор труда «Хронология древнего мира» (Лондон, 1969; русский перевод М., 1975).

Вопросы достоверности древней хронологии

Римская хронология, непосредственным продолжением которой, как указывалось, является наша система летосчисления, является вполне достоверной. Характерно, например, что дата прихода к власти Диоклетиана ( 284 год ) была установлена тремя разными учёными с помощью трёх разных способов. Скалигер исходил из коптско-эфиопской традиции, которая приравнивала 1582 год к 1299 году эры Диоклетиана [ источник не указан 947 дней ] . Петавий — из того, что Диоклетиан согласно «Пасхальной хронике» пришёл к власти в консульство Карина (второе) и Нумериана, которому, согласно консульским фастам, соответствует 284 год [ источник не указан 947 дней ] ; Идлер вместо этого воспользовался «Каноном Птолемея» и астрономическим наблюдением, позволяющим вывести синхронную датировку: 81 год после правления Диоклетиана = 1112 лет после воцарения Набонассара ; это уравнение опять-таки приводит к 284 году [ источник не указан 947 дней ] .

Греческая история может быть синхронизована с римской, так как многие даты известны и в греческой, и в римской системе исчисления. Достоверны и те восточные хронологические данные, в которых есть прямая или косвенная связь с римской хронологией. Так, списки египетских фараонов Манефона включают в себя персидских царей и Птолемеев, даты правления которых точно известны — это позволяет рассчитать и даты правления предыдущих правителей. Здесь, однако, возникают трудности из-за упомянутых особенностей восточных царских списков. Тем не менее считается, что примерно до800 года до н. э. египетские царствования датируются абсолютно точно [ кем? ] [ источник не указан 3465 дней ] , до XVI века до н. э. (то есть до начала Нового царства) — c допуском в несколько десятилетий. Но длительность переходного периода между Средним и Новым царством точно неизвестна — в результате связь с римской хронологией оказывается утраченной. Важную роль в хронологии Среднего царства играет письмо на т. н. « Кахунском папирусе », относящееся к концу XII династии [12] ; в нём сообщается, что Сириус взойдёт 16-го числа VIII лунного месяца 7 года во время правления Сенусерта III . Дата этого события — около 1800 года до н. э. [13] , и это позволяет (поскольку число лет правления фараонов династии известно) заключить, что XII династия правила примерно с 2000 до 1800 года до н. э. Длительность Первого переходного периода между Древним и Средним царствами также неизвестна, и потому хронология Древнего царства ещё более неопределённа.

У историков Передней Азии опора несколько более твёрдая. Прежде всего сохранился ассирийский список эпонимов (лимму), между 911 и 648 годом до н. э., который проверяется как «Каноном Птолемея», так и указанным в нём солнечным затмением. Для более ранних веков ключевое значение имеет установление даты начала правления царя Хаммурапи. Она основывается на описанном в клинописном документе наблюдении гелиакального восхода (первый восход на утренней заре) Венеры, произошедшего в 6 году правления Амисадуги, одного из последних царей династии Хаммурапи (тогда как известно, что 1 год его правления отстоит от 1 года правления Хаммурапи на 146 лет). Описанные в документе условия гелиакального восхода повторяются через несколько десятилетий, так что в результате появилось несколько вариантов даты 1 года правления Хаммурапи; исходя из совокупности исторических данных, наиболее правдоподобным из них считается дата — 1792 год до н. э. К этой дате, соответственно, и привязываются датировки предыдущих и последующих царствований.

В Китае всегда была развитая историографическая традиция с собственной подробной хронологией, основывающейся на царствованиях с их девизами, а также на 60-летних циклах (см. китайский календарь ); в Индии к вопросам хронологии и историографии относились гораздо более беззаботно. Поэтому ключевую дату для синхронизации древней истории Индии с европейской даёт высеченный на камне указ царя Ашоки (III век до н. э.) о посольстве, направленном им в Грецию с миссионерскими целями пропаганды буддизма; в нём упоминаются пять эллинистических правителей (Антигон Гонат и др.), время правления которых точно известно.

Некоторые эры

Однако нужно иметь в виду, что « никто из следовавших византийской эре не считал, что от сотворения мира до воплощения прошло 5508 лет. Если была необходимость указать год рождения Христа, ставили 5500-й. Парадоксальным образом 5508 было числом , но не датой » [14] . Таким образом, в хрониках датой рождения Христа принимался 5500-й (лишь иногда 5505-й), но из-за сбоев в хронологии правления римских императоров последующие события датировались таким образом, что при пересчёте их на современное летоисчисление нужно использовать приведённые выше эры.

Методы датировки

Физические

Химические

Геологические

Археологические

Биологические

Лингвистические

См. также

Примечания

 1. Климишин, 1990 , с. 32.
 2. Jean Meeus and Denis Savoie, «The history of the tropical year», Journal of the British Astronomical Association 102 (1992) 40—42
 3. Климишин, 1990 , с. 57.
 4. Климишин, 1990 , с. 287—289.
 5. Фукидид. История, II, 2, 1, пер. Г. А. Стратановского
 6. Климент Александрийский . Строматы I 138, 1, пер. Е. А. Афонасина
 7. Бикерман Э. Хронология древнего мира. Табл. 1 Архивная копия от 21 июня 2008 на Wayback Machine
 8. Когда родился Иисус Христос (недоступная ссылка) . Дата обращения: 2 января 2015. Архивировано 14 июля 2015 года.
 9. А. М. Эфросман. история календаря и хронология к вопросу о происхождении нашего летосчисления (недоступная ссылка) (1984). Дата обращения: 2 января 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 10. Скалигер И. Об исправлении хронологии (недоступная ссылка) . Дата обращения: 23 ноября 2006. Архивировано 25 сентября 2006 года.
 11. Смирнов М. А. Когда наступит третье тысячелетие?
 12. в списке известных папирусов не упоминается. Известные папирусы Кахуна — этом медицинский и ветеринарный трактаты
 13. Климишин, 1990 , с. 402—403.
 14. Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси: (На материале хронографического и палейного повествования XI—XV вв.) Munchen, 2000. С. 155, курсив в цитате Википедии

Литература