Razvojni program Združenih narodov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi v iskanje
Razvojni program Združenih narodov
Slika logotipa
Sedež Zastava ZDA New York , ZDA
Vrsta organizacije Mednarodna organizacija
uradni jeziki Angleščina , španščina , ruščina , francoščina , kitajščina , arabščina
Voditelji
Skrbnik Zastava Brazilije Zastava Nemčije Achim Steiner
Namestnik upravitelja Zastava Etiopije Tegnevork Gettu
Predsednik izvršnega sveta Zastava Mauritiusa Jagdish Kunjul
Baza
Ustanovitev UNDP 1965
Vzpostavitev razširjenega programa ZN za tehnično pomoč 1949
Ustanovitev posebnega sklada ZN 1958
Industrija mednarodne vladne ali nevladne organizacije [d][1]
Starševska organizacija Generalna skupščina ZN
Odvisne družbe Center za globalno politiko o odpornih ekosistemih in opustošenju [d]
Spletno mesto undp.org
Logotip Wikimedia Commons Predstavnostne datoteke na Wikimedia Commons

Razvojni program Združenih narodov (UNDP eng. United Nations Development Programme) - globalna mreža Združenih narodov za zagotavljanje brezplačne in nepolitične pomoči svojim državam članicam na področju razvoja. UNDP deluje v 177 državah in ozemljih ter deluje na treh glavnih področjih: (1) trajnostni razvoj , (2) demokratično upravljanje in izgradnja miru , (3) odpornost na podnebje in nesreče . [2] Program spodbuja tudi učinkovito privabljanje in uporabo razvojne pomoči. Pri vseh svojih dejavnostih UNDP posebno pozornost namenja enakosti spolov in zaščiti človekovih pravic .

Glavni pravni okvir za dejavnosti UNDP od leta 2015 je: (1) Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) [3] , ki jo je Generalna skupščina ZN sprejela leta 2015, (2) Strateški načrt UNDP [4] , ki ga je sprejel Izvršni odbor programa v letu 2017 za obdobje štirih let in v skladu z Agendo 2030 , (3) Socialni in okoljski standardi UNDP [5] , (4) Strategija „MAPS - Vključitev, aktiviranje in politična podpora Agende 2030 « [6] .

UNDP vsako leto od leta 1990 pripravi dva dokumenta, ki povzemajo glavne dejavnosti programa, prikazujejo uspešne zgodbe o projektih in operacijah na terenu ter vsebujejo podrobna poročila o virih financiranja in izdatkih: (1) Poročilo o človekovem razvoju [7] in (2) Spletno poročilo „UNDP v središču pozornosti“ [8] .

Zgodovina ustvarjanja

Razvojni program ZN je bil ustanovljen 22. novembra 1965 zaradi združitve razširjenega programa tehnične pomoči in Posebnega sklada ZN, ki je določen v Resoluciji A / RES / 2029 (XX) [9] Splošnih načel Združenih narodov. Montaža .

Razširjeni program tehnične pomoči ZN je bil ustanovljen 15. avgusta 1949 z resolucijo E / RES / 222 (IX) [10] Ekonomsko -socialnega sveta ZN in odobren z resolucijo A / RES / 304 (IV) [11] Generalna skupščina ZN za gospodarsko in politično pomoč nerazvitim državam pri krepitvi nacionalnega gospodarstva in zagotavljanju višje in trajnostne blaginje svojih državljanov. [12]

Socialni sklad ZN je bil ustanovljen 14. oktobra 1958 z resolucijo A / RES / 1240 (XIII) [13] Generalne skupščine ZN za zagotavljanje tehnične pomoči manj razvitim državam, vključno s projekti na področju virov in industrije , kmetijstvo , promet, komunikacije, gradbeništvo itd.

Proračun

Projekti in operacije UNDP se financirajo iz prostovoljnih prispevkov držav članic in opazovalcev ZN , večstranskih institucij, zasebnega sektorja in drugih virov v obliki rednih prispevkov ali donacij, namenjenih določeni regiji, projektu ali razvojnemu področju. [14] Leta 2017 je 66% proračuna UNDP izviralo iz vlad držav članic, 33% iz večstranskih in mednarodnih institucij ter 1% iz zasebnega sektorja. [15]

Prispevki in donacije UNDP znašajo približno 5 milijard USD letno in predstavljajo 1/5 vseh prispevkov in donacij v sistem Združenih narodov . [16]

Redni prispevki so jedro proračuna UNDP in so ključni za učinkovitost programa. Omogočajo UNDP, da podpira najranljivejše sloje prebivalstva in se hitro in prilagodljivo odziva na krize. Od leta 2017 redne prispevke za UNDP vodijo:

Ne. Država donatorka Dolar
1 Zastava ZDA ZDA 79 804 287
2 Zastava Velike Britanije Združeno kraljestvo 72 559 367
3 Švedska zastava Švedska 70 525 392
4 Japonska zastava Japonska 66 301 590
5 Norveška zastava Norveška 64 241 114

Leta 2017 se je Rusija uvrstila na 24. mesto na seznamu vodilnih pri rednih prispevkih k UNDP z indikatorjem 1,1 milijona dolarjev [17] .

Preglednost

V okviru strateškega načrta Razvojnega programa Združenih narodov za obdobje 2018–2021 [4] je izvršni odbor UNDP odobril tudi nov okvir za oceno virov in rezultatov [18] , ki odkrito prikazuje dodeljevanje sredstev UNDP in dosežene rezultate ter zainteresiranim stranem omogoča spremljanje Uspešnost programa: preučite naučene izkušnje in poiščite odgovornost organizacije v primeru nepravilne porabe sredstev, ki so ji zagotovljena. [2]

Indeks preglednosti pomoči UNDP je v letih 2015 in 2016 [19] UNDP uvrstil med najbolj pregledne razvojne agencije na svetu [20], AidDat pa je program dvakrat navedel kot razvojnega partnerja, ki najpogosteje sodeluje z vladami gostiteljicami. [2]

UNDP je leta 2011 uvedel odprto platformo za podatke [21] , ki dnevno objavlja in posodablja informacije o programskih proračunih in rezultatih, ki zajema 4743 projektov in operacij v 155 državah in ozemljih. [2]

Mednarodne dejavnosti

Skrbnik

Na mednarodni ravni UNDP vodi administrator, katerega položaj je enak položaju namestnika generalnega sekretarja ZN . Upravitelja UNDP imenuje generalni sekretar, potrdi pa ga Generalna skupščina Združenih narodov za obdobje štirih let. [22] Da bi uskladili ZN razvojne dejavnosti je UNDP Administrator hkrati služi kot sopredsednik skupine Združenih narodov za razvoj [sl] [23] .

Od leta 2017 je na mestu administratorja UNDP Achim Steiner [en] , ki je v letih 2012–2016 vodil okoljski program Združenih narodov . [24] Za prvega skrbnika programa je bil imenovan Paul Hoffman , ki ga je v letih 1948-1950 vodil vodja ameriške uprave za gospodarsko sodelovanje [en] in vodil izvajanje Marshall načrta . [25]

Ne. Skrbnik Državljanstvo Obdobje
devet Achim Steiner [sl] Zastava Brazilije Brazilija / Zastava Nemčije Nemčija 2017 -
osem Helen Clark Zastava Nove Zelandije Nova Zelandija 2009 - 2017
7 Kemal Derviš Zastava purana puran 2005 - 2009
6 Mark Malloch-Brown [sl] Zastava Velike Britanije Združeno kraljestvo 1999 - 2005
5 James Gustave Speth [sl] Zastava ZDA ZDA 1993 - 1999
4 William Henry Draper 1986 - 1993
3 Frank Bradford Morse [sl] 1976 - 1986
2 Rudolph Peterson [sl] 1972 - 1976
1 Paul Hoffman 1966 - 1972

Izvršni svet

Izvršni odbor UNDP je bil ustanovljen 20. decembra 1993 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov A / RES / 48/162 [26] in v skladu z resolucijo nadzoruje dejavnosti programa in njegovega skrbnika ter zagotavlja pravočasen odziv na spreminjajoče se potrebe držav članic. Izvršni svet sestavljajo predstavniki 36 držav ratifikatorjev in se sestanejo letno na treh sejah - eno letno in dve redni [27] . Vse seje Sveta potekajo v novi brezpapirni obliki . [27]

Člane Izvršnega sveta letno izvoli Ekonomsko-socialni svet ZN za triletni mandat, z izjemo zahodnoevropske skupine, ki je opredelila svojo politiko notranje rotacije. [28] Resolucija A / RES / 48/162 [26] je določila naslednjo geografsko porazdelitev članov Izvršnega sveta: 8 iz afriških držav, 7 iz azijsko-pacifiških držav, 4 iz vzhodnoevropskih držav, 5 iz držav Latinske Amerike in Karibi ter 12 iz zahodnoevropskih držav. [27]

Dokumenti Izvršnega sveta so na splošno usmerjeni k dejanjem, jedrnati in ne vsebujejo preambule. Od leta 1994 so bile vse odločitve izvršnega odbora UNDP vedno sprejete soglasno . [28]

Predsedstvo izvršnega sveta sestavljajo en predsednik in štirje podpredsedniki, ki se letno izvolijo med člani sveta na prvi redni seji, ob upoštevanju pravične geografske zastopanosti. [29] Od leta 2001 predsedstvu izvršnega sveta predsedujejo predsedniki iz naslednjih geografskih skupin:

Ne. Leto Regija
osemnajst 2018 Afriki
17 2017 Zahodna Evropa
16 2016 Vzhodna Evropa
15 2015 Latinska Amerika in Karibi
štirinajst 2014 Azijsko-pacifiško območje
13 2013 Afriki
12 2012 Zahodna Evropa
enajst 2011 Vzhodna Evropa
deset 2010 Latinska Amerika in Karibi
devet 2009 Azijsko-pacifiško območje
osem 2008 Afriki
7 2007 Zahodna Evropa
6 2006 Vzhodna Evropa
5 2005 Latinska Amerika in Karibi
4 2004 Azijsko-pacifiško območje
3 2003 Afriki
2 2002 Zahodna Evropa
1 2001 Latinska Amerika in Karibi

Leta 2018 izvršnemu svetu predsedujejo Jagdish Kunjul [en] ( Mauritius ), podpredsedniki: Chul-Joe Park ( Republika Koreja ), Besyana Kadare [en] ( Albanija ), Tumasi Blair ( Antigva in Barbuda ) in Dominique Favre ( Švica ) ... [30] Glavne funkcije predsedstva Sveta so priprava in organizacija sej izvršnega sveta, spodbujanje preglednega odločanja in olajšanje dialoga v procesu odločanja. [trideset]

Sekretariat Izvršilnega sveta spremlja vse vidike dela Sveta, vključno s pravočasnim obveščanjem in drugimi podpornimi storitvami svojih članov, organizacijo treh uradnih zasedanj, načrtovanjem in organiziranjem neformalnih posvetovanj in sestankov, sestankov predsedstva Sveta, usklajevanjem obiskov in zagotavljanje učinkovitih odnosov med Izvršnim svetom in ustreznimi strukturami UNDP ter Skladom Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) in Uradom Združenih narodov za projektne storitve (UNOPS). Poleg tega sekretariat izvršnega sveta ureja vso dokumentacijo v zvezi s sestanki sveta in vzdržuje svojo spletno stran. [31]

Razvojni investicijski sklad Združenih narodov

Na mednarodni ravni UNDP zastopa tudi Sklad Združenih narodov za naložbe v razvoj , ki od leta 1966 državam v razvoju pomaga spodbujati njihovo gospodarstvo z dopolnjevanjem obstoječih virov finančne pomoči z vsemi vrstami nepovratnih sredstev in posojil. Izvršni odbor Razvojnega programa Združenih narodov je tudi Izvršni odbor Razvojnega investicijskega sklada Združenih narodov . [32]

Centri globalne politike

Centri za globalno politiko UNDP prispevajo k mednarodnim svetovalnim funkcijam programa z zagotavljanjem raziskovalne podpore na naslednjih področjih: (1) opredelitev globalnih razvojnih prednostnih nalog in inovacij, (2) merjenje uspešnosti UNDP, (3) ocena in obvladovanje tveganj. [33]

Od leta 2018 je v sistemu UNDP šest centrov za globalno politiko [33] :

Ne. Center Domača država
1 Svetovni center odličnosti javnih uslužbencev Zastava Singapurja Singapur
2 Svetovni center za trajnostne ekosisteme in opustošenje Kenijska zastava Kenija
3 Svetovni center za razvoj zasebnega sektorja Zastava purana puran
4 Global Command Center Norveška zastava Norveška
5 Globalni center za razvojna partnerstva Zastava Republike Koreje Republika Koreja
6 Globalni center za trajnostni razvoj Zastava Brazilije Brazilija

Globalni program prostovoljcev ZN

UNDP upravlja Globalni program prostovoljcev ZN , ki letno deluje v 130 državah za utrditev miru in spodbujanje trajnostnega razvoja s prostovoljstvom.

Program prostovoljcev ZN je bil ustanovljen 7. decembra 1970 z resolucijo Generalne skupščine ZN A / RE / 2659 (XXV) [34] in ima v skladu z resolucijo dvojni mandat: (1) mobilizira prostovoljce za sistem Združenih narodov in ( 2) spodbuja pomen prostovoljstva pri razvoju po vsem svetu.

Regionalne dejavnosti

Območni uradi

На региональном уровне ПРООН представлена пятью региональными Бюро ( Африка , Азия и Океания , Ближний Восток , Евразия , Латинская Америка и страны Карибского бассейна) [35] , расположенными в Нью-Йорке . Региональные Бюро обеспечивают эффективную, своевременную и оперативную поддержку, адаптированную к потребностям и приоритетам страновых Представительств ПРООН, быстро мобилизуя экспертное содействие как других страновых Представительств и региональных Бюро Программы, так и сторонних агентств в системе Организации Объединённых Наций .

Каждое региональное Бюро ПРООН возглавляет Директор, который назначается Генеральным Секретарём ООН и выступает его Помощником в области развития, а также Помощником Администратора всей ПРООН. [36]

По состоянию на 2018 год, Помощниками Администратора ПРООН и Директорами региональный Бюро Программы выступают:

Региональное бюро Директор Гражданство
1 Африканское региональное бюро Тегегневорк Гетту [en] Флаг Эфиопии Эфиопия
2 Азиатское региональное бюро Хаольянь Сю [en]Флаг Китайской Народной Республики Китай
3 Ближневосточное региональное бюро Мурад Вахба Флаг Египта Египет
4 Евразийское региональное бюро Чихан Султаноглу Флаг Турции Турция
5 Латиноамериканское региональное бюро Ленни Монтиель [en] Флаг Венесуэлы Венесуэла

Региональные Хабы

В самих же регионах в Эфиопии , Таиланде, Иордании , Стамбуле и Панаме Программой развития ООН учреждены пять региональных Хабов, которые способствуют реализации страновых проектов на местах, в частности, мобилизуя финансовые ресурсы. Руководит работой каждого регионального Хаба Глава, который также выступает Заместителем Директора соответствующего регионального Бюро. [37] [38] [39] [40] [41]

Правовые рамки

Правовые рамки деятельности каждого Хаба ПРООН в регионе, как правило, составляет Документ региональной программы, принимаемый Исполнительным Советом Программы сроком на четыре года. [42]

Деятельность на страновом уровне

Страновые Представительства

На страновом уровне ПРООН действует в 177 странах и территориях и встроена в систему Постоянного координатора Организации Объединённых Наций [en] (СПК ООН). Система Постоянного координатора учреждена 20 декабря 1977 года резолюцией A/RES/32/197 [43] Генеральной Ассамблеи ООН и, согласно резолюции, охватывает все организации ООН , представленные в стране, и играет центральную роль в координации операций и проектов Организации Объединённых Наций . [44]

Постоянный координатор назначается Генеральным Секретарём и является руководителем СПК и дипломатической миссии ООН в стране. Его ранг идентичен Послу иностранного государства . Как правило, Постоянный координатор ООН в стране одновременно исполняет обязанности Постоянного представителя ПРООН. [45]

Для утверждения кандидата на должность Постоянного представителя он или она должны соответствовать следующим требованиям: (1) наличие заверенной поддержки одного из подразделений ООН , (2) степень магистра в областях развития, международных отношений , политологии , экономики , социальных наук , прав человека или смежных областях, (3) должность уровня не менее P5 для внутренних кандидатов или 15 лет соответствующего опыта на международном уровне для внешних кандидатов, (4) профессиональное владение английским и другими языками Организации Объединённых Наций , (5) возможность осуществлять свои полномочия в любой стране по поручению Генерального Секретаря ООН и пр. [46]

Правовые рамки

Правовые рамки деятельности каждого страного Представительства ПРООН, как правило, составляют: (1) Соглашение между Правительством страны и ПРООН об оказании помощи и сотрудничестве (SBBA), (2) Документ Страновой программы (CPD), принимаемый Исполнительным Советом ПРООН сроком на четыре года, (3) Рамочная программа Правительства страны и ООН по оказанию помощи (DAF), согласуемая Правительством страны и ООН на основе CPD и реализуемая сторонами четыре года, (4) План действий Страновой программы (CPAP), согласуемый Правительством страны и ПРООН и также реализуемый четыре года. [47] [48] [49]

Деятельность на частном уровне

Мандат Программы развития ООН не позволяет ей предоставлять финансовую помощь на частном уровне — отдельным лицам, НКО или коммерческим компаниям. [50] ПРООН работает исключительно в сотрудничестве с Правительствами, по состоянию на 2018 год, реализуя 3617 [51] отдельных проектов и операций по искоренению нищеты и голода, обеспечению благополучия для всех, уменьшению неравенства и сохранению окружающей среды .

Однако в целях согласования отдельных операций и проектов с потребностями и приоритетами местного населения, а также получения устойчивых и долгосрочных результатов ПРООН тесно сотрудничает с бизнес-сектором, гражданским обществом и отдельными людьми, в частности, создаёт взаимовыгодные государственно-частные партнёрства . [52]

Послы доброй воли

Кроме того, для прямого мотивирования людей действовать в интересах улучшения своей жизни и жизни своих сограждан, а также ускорения достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на частном уровне ПРООН привлекает добровольческие услуги и поддержку отдельных видных лиц в качестве Послов доброй воли. [53]

Послы доброй воли ПРООН:

Результаты

Промежуточные результаты (2014—2016) [66]

Устойчивое развитие

 • 24,7 млн человек (51 % женщин) в 119 странах мира получили доступ к более благоприятным условиям жизни, в том числе через инициативы ПРООН по экономическим преобразованиям, внедрению эффективного управления природными ресурсами и быстрого восстановления после экономических кризисов .
 • В 98 странах мира создано более 2 млн новых рабочих мест (36 % для женщин).
 • 35 стран мира разработали Национальные планы действий по устранению незавершённых задач в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия , и перехода к ЦУР .
 • 94 страны мира внедрили меры по обеспечению низкого уровня выбросов парниковых газов и устойчивости к изменению климата .

Демократическое правление и миростроительство

 • Почти 40 млн новых избирателей зарегистрированы в 40 странах мира.
 • Более 3,2 млн человек (51 % женщин) в 35 странах мира получили доступ к услугам юридической помощи.
 • 2 млн человек в 22 странах получили доступ к антиретровирусному лечению .
 • 27,6 млн человек в 24 странах приняли участие в инициативах ПРООН по изменению характера поведения, связанного с опасностью ВИЧ / СПИДа .

Климат и устойчивость к стихийным бедствиям

 • 58 стран мира внедрили 1239 национальных планов по уменьшению опасности стихийных бедствий и адаптации к ним.
 • 38 стран мира приняли нормативные законы и правила для устранения рисков изменения климата и стихийных бедствий .
 • Более 5,3 млн человек в 50 странах мира получили доступ к электроэнергии .
 • В 30 странах на всех уровнях обществ были внедрены 240 систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях .
 • 481 программ в 36 странах были заблаговременно проинформированы ПРООН о риске стихийных бедствий в различных опасных зонах на национальном и субнациональном уровнях.

ПРООН и Россия

15 июня 1993 года Министром иностранных дел Российской Федерации Андреем Козыревым и Генеральным секретарём ООН Бутросом Бутрос-Гали было подписано Соглашение об учреждении в России Объединённого представительства Организации Объединённых Наций, в том числе ПРООН [67] . Спустя пять месяцев, 17 ноября 1993 года, заместителем министра иностранных дел Сергеем Лавровым и администратором ПРООН Джеймсом Спет [en] подписано Соглашение о сотрудничестве Российской Федерации и Программы развития ООН [68] , определившее условия, на которых ПРООН начала оказывать помощь российскому Правительству в реализации проектов в трёх областях — энергетика и окружающая среда , развитие человеческого потенциала , партнёрство с частным сектором [69] .

Страновое представительство ПРООН в России было открыто в Москве в августе 1997 года. [70] С 1997 по 2011 годы Программа развития ООН реализовала в России более 150 проектов на сумму в 171 млн долларов. [69]

В начале 2011 года страновое Представительство Программы развития ПРООН в России было преобразовано в Офис по поддержке проектов ПРООН в связи с завершением Страновой программы на 2008—2010 годы и обретением Российской Федерацией статуса страны-донора международной помощи. Задачей Офиса по поддержке проектов ПРООН выступает техническая поддержка ряда проектов, финансируемых Россией . С 2011 по 2015 годы Российская Федерация выступила донором проектов Программы развития ООН в семи странах на сумму 22 млн долларов. [71]

Рамочное соглашение о партнёрстве и Трастовый фонд

23 января 2015 года Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шуваловым и Администратором ПРООН Х.Кларк подписано Рамочное соглашение о партнёрстве [72] , в рамках которого Россия стала донором проектов по реализации Повестки 2030 в развивающихся странах , прежде всего в регионе СНГ . [73]

11 июня 2015 года Министром иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавровым и Администратором ПРООН Х.Кларк подписано Соглашение о создании Трастового фонда [74] , куда в 2015—2019 годах на реализацию проектов Программы развития ООН Россия перечислит первоначальное финансирование в размере 25 млн долларов. [75] [71]

По состоянию на 2018 год, Российская Федерация способствует реализации 23 проектов ПРООН. [76]

ПРООН и Казахстан

ПРООН начала свою деятельность в Казахстане в 1993 году в рамках Стандартного базового соглашения об оказании помощи между Правительством Республики Казахстан и ПРООН. С того времени ПРООН оказала поддержку в реализации более 180 проектов по развитию на общую сумму более 72 миллионов долларов США. [77]

Офис ПРООН в Казахстане входит в систему агентств, фондов и программ ООН в Казахстане . Все агентства ООН, оказывающие поддержку Казахстану , работают под эгидой Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) на 2010—2015 годы. ЮНДАФ представляет собой комплекс совместно согласованных приоритетов, на которые система ООН в Казахстане направляет свои ресурсы. ЮНДАФ разрабатывается совместно с национальными институтами и подписывается всеми агентствами ООН и Министерством иностранных дел от имени Правительства Республики Казахстан. При определении приоритетов своей деятельности ПРООН полностью опирается на ЮНДАФ и вносит активный вклад в её реализацию посредством совместной деятельности с другими агентствами ООН. А также ПРООН в Казахстане сотрудничает с ОЮЛ «Национальная волонтёрская сеть» в реализации своей деятельности.

Другим аспектом работы Программы в Казахстане является защита окружающей среды и энергетика. ПРООН оказывает поддержку национальным партнёрам для внедрения Концепции устойчивого развития Казахстана до 2024 года, для улучшения защиты и охраны окружающей среды и распространяются инновационный опыт по водоиспользованию и эксплуатации земельных ресурсов. ПРООН также обеспечивает помощь усилиям страны противостоять проблемам глобального потепления путём стимулирования энергосбережения, более экономного использования водных ресурсов и мобилизации возобновляемых источников энергии, включая использование ветроэнергетики.

См. также

Примечания

 1. United Nations / Development Programme // 20th Century Press Archives — 1908.
 2. 1 2 3 4 UNDP. About us .
 3. Генеральная Ассамблея ООН. A/RES/70/L.1 "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" . documents-dds-ny.un.org (18.09.2015). Дата обращения: 6 мая 2018.
 4. 1 2 ПРООН. Стратегический план ПРООН на 2018–2021 годы (англ.) . undocs.org. Дата обращения: 6 мая 2018.
 5. UNDP. Social and Environmental Standards .
 6. UNDG. [ https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/MAPS-Concept-Note-Oct-2015-ENDORSED-BY-UNDG-on-26.10.15.pdf Mainstreaming, Acceleration and Policy Support for the 2030 Agenda] .
 7. UNDP. Human Development Reports (англ.) . hdr.undp.org. Дата обращения: 6 мая 2018.
 8. UNDP. In Focus (англ.) . UNDP in Focus 2015/2016. Дата обращения: 6 мая 2018.
 9. UN General Assembly. A/RES/2029(XX) "Consolidation of the Special Fund and the Expanded Programme of Technical Assistance in a United Nations Development Programme" . documents-dds-ny.un.org (1965). Дата обращения: 6 мая 2018.
 10. ЭКОСОС ООН. E/RES/222 (IX) "Экономическое развитие малоразвитых стран" (недоступная ссылка) (1949). Дата обращения: 6 мая 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
 11. UN General Assembly. A/RES/304 (IV) "Expanded progrannne of technical assistance for economic development of under-developed countries" (1949).
 12. Üner Kirdar. The Structure of United Nations Economic-Aid to Underdeveloped Countries (англ.) . — 1966. — doi : 10.1007/978-94-015-7537-9 .
 13. Генеральная Ассамблея ООН. A/RES/1240 (XIII) "Учреждение Специального фонда" (1958).
 14. UNDP. Funding Overview .
 15. UNDP. Funding Partners (недоступная ссылка) (2017). Дата обращения: 7 мая 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
 16. UNDP. Funding Channels .
 17. UNDP. Core Donors (2017).
 18. UNDP Executive Board. Special Session 2017 Advance Documentation (2017).
 19. Aid Transparency Index. Report 2016 (2016).
 20. Adam Cathro . UNDP tops global index for international aid transparency for second consecutive year , UNDP (12.04.2016). Архивировано 19 июня 2017 года. Дата обращения 8 мая 2018.
 21. UNDP Open Data. About us .
 22. UNDP. UNDP Recruitment and Selection Framework .
 23. UNDG Home (англ.) . undg.org. Дата обращения: 6 мая 2018.
 24. UNDP. Administrator (2017).
 25. Harry Bayard Price. The Marshall Plan and Its Meaning. — Governmental Affairs Institute. — 1955.
 26. 1 2 Генеральная Ассамблея ООН. A/RES/48/162 "Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности ООН в экономической, социальной и смежных областях" (1993).
 27. 1 2 3 UNDP. Executive Board .
 28. 1 2 UNDP. Information note on the Executive Board .
 29. UNDP. Executive Board Bureau .
 30. 1 2 UNDP. Members of the Executive Board (2018).
 31. UNDP. Executive Board Secretariat .
 32. UNCDF. Executive Board .
 33. 1 2 UNDP. Global Policy Centres .
 34. UN General Assembly. A/RES/2659 (XXV) United Nations Volunteers (1970).
 35. UNDP. UNDP Organisational chart (2018).
 36. UNDP. Leadership (2018).
 37. UNDP. Regional Hub in Addis Ababa .
 38. UNDP. Regional Hub in Bangkok .
 39. UNDP. Regional Hub in Amman .
 40. UNDP. Regional Hub in Istanbul .
 41. UNDP. Regional Hub in Panama .
 42. UNDP. Regional Programme Document Format (2010).
 43. Генеральная Ассамблея ООН. A/RES/32/197 "Перестройка экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций" (1977).
 44. Dag Hammarskjöld Library. UN Resident Coordinator .
 45. UNDG. UN Resident Coordinators .
 46. UNDG. Eligibility Criteria of the UN Resident Coordinator .
 47. UNDP in Armenia. Legal Framework .
 48. UNDP in Belarus. Legal Framework .
 49. UNDP in Tajikistan. Legal Framework .
 50. UNDP. Assistance .
 51. UNDP Open Data. Our Projects (2018).
 52. UNDP. Private Sector and Foundations Strategy for the Sustainable Development Goals 2016-2020 (недоступная ссылка) . 2016 . Дата обращения: 7 мая 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
 53. UNDP. Goodwill Ambassadors and Advocates (2017).
 54. UNDP. Goodwill Ambassador Antonio Banderas .
 55. UNDP. Goodwill Ambassador Bob Weir .
 56. UNDP. Goodwill Ambassador Cody Simpson .
 57. UNDP. Goodwill Ambassador Connie Britton .
 58. UNDP. Goodwill Ambassador Didier Drogba .
 59. UNDP. Goodwill Ambassador Prince Haakon Magnus of Norway .
 60. UNDP. Goodwill Ambassador Iker Casillas .
 61. UNDP. Goodwill Ambassador Misako Konno .
 62. UNDP. Goodwill Ambassador Michelle Yeoh .
 63. UNDP. Goodwill Ambassador Nikolaj Coster Waldau .
 64. UNDP. Goodwill Ambassadors Roca Brothers .
 65. 1 2 UNDP. Goodwill Ambassadors Alumni .
 66. UNDP. Results at a Glance (2016).
 67. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской Федерации Объединенного представительства Организации Объединенных Наций (недоступная ссылка) (15.06.1993). Дата обращения: 7 мая 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
 68. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Программой Развития Организации Объединенных Наций (недоступная ссылка) (17.11.1993). Дата обращения: 8 мая 2018. Архивировано 8 мая 2018 года.
 69. 1 2 Минэкономразвития России. Сотрудничество России и ПРООН .
 70. Анна Севортьян . В фокусе внимания - человек , Вестник благотворительности (1997).
 71. 1 2 Организация Объединенных Наций в России . Россия и ПРООН подписали соглашение о финансировании в интересах регионального и глобального развития (12.06.2015).
 72. Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством Российской Федерации и Программой Развития Организации Объединенных Наций (недоступная ссылка) (23.01.2015). Дата обращения: 7 мая 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
 73. МИД России . О подписании Рамочного соглашения о партнерстве Россия-ПРООН (23.01.2015).
 74. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Программой развития Организации Объединенных Наций о создании Трастового фонда Российская Федерация – Программа развития Организации Объединенных Наций в целях развития (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 мая 2018. Архивировано 7 мая 2018 года.
 75. МИД России . О подписании Соглашения о создании Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития (11.06.2015).
 76. UNDP Open Data. Donor Country Russia (2018).
 77. Нормативно-правовая основа . UNDP. Дата обращения: 1 августа 2019.

Ссылки