Wikipedia: Patruljiranje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi v iskanje
↱
 • VP: PAT
Patruljiranje

Pravilo · Beležka · Pogosta vprašanja · Naročilo · Forum · Projekt

Patruljirane različice - Različice strani Wikipedije, označene kot opravljene prvotno preverjanje kakovosti, so sprejemljivega videza in ne vsebujejo resnih kršitev pravil Wikipedije . Do takšnih oznak je lahko upravičen vsak zaupni sodelavec z zahtevanimi izkušnjami pri urejanju Wikipedije.

Pozor: dejstvo, da patruljira nad katero koli različico članka, ne pomeni samodejno tudi njegovega soglasja , tako kot dejstvo, da patruljiranja ni, ne pomeni samodejno tudi brez soglasja.

Postopek patruljiranja

Patruljiranje je možno na naslednjih straneh:

Če se med patruljiranjem ugotovi, da stran ne izpolnjuje minimalnih meril kakovosti (glej spodaj ), je treba ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti - ali pa na stran postaviti vsaj ustrezne predloge.

Zahteve za članke

↱
 • VP: PATS

Patruljiranje člankov Wikipedije kot prvi korak pri njihovem preverjanju je namenjeno ugotavljanju in odpravljanju najhujših kršitev pravil in možnih razlogov za pravne zahtevke.

Patruljirati je mogoče le tiste različice člankov, ki nujno izpolnjujejo naslednja minimalna merila kakovosti:

 1. Ne vsebujejo očitnega vandalizma in rezultatov testnih popravkov.
 2. Ne vsebujejo očitnih kršitev zahtev za članke o biografijah sodobnikov .
 3. Napisane so v celoti v ruskem jeziku in so bodisi berljive (oblikovanje je minimalno in ni velikih, privlačnih napak) ali pa vsebujejo predlogo, ki kaže, da je zasnova nepopolna .
 4. Ne vsebujejo očitnih nezanesljivih trditev (brez ustrezne oznake) - torej trditev, ki ob površnem branju vzbudi močan dvom o njihovi zanesljivosti pri nepristranski osebi (tudi ne specialistu na tem področju), ne da bi se sklicevali na dodatne vire.
 5. Ne vsebujejo očitnih kršitev avtorskih pravic (to pomeni, da če članek vsebuje besedilo, ki ima opazne zunanje razlike od večine člankov Wikipedije (na primer očitna nestandardna predstavitev, slog in oblikovanje), ga poiščite na internetu) [1 ] .
 6. Ne vsebujejo izrecne neželene pošte .
 7. Niso očiten odmev mnenj (sicer bi bilo treba na tej podlagi člen predložiti v črtanje).
 8. Ne vsebujejo očitno zastarelih podatkov (sicer bi morali namestiti predlogo {{ rq | update }} ali njene analoge).
 9. So vključeni v vsaj eno obstoječo tematsko kategorijo ali vsebujejo predlogo {{ rq | topic }} (glejte spodaj zahteve za patruljiranje ).

Skladnost z naslednjimi merili je zaželena, ni pa nujna :

 1. Odsotnost pravopisnih , ločilnih in slogovnih napak v članku, prisotnost wikifikacije .
 2. Oblikovanje članka v skladu z osnovnimi pravili za oblikovanje .
 3. Pravilna povezava članka s predmetom na Wikipodatkih .
 4. Skladnost z merili pomembnosti , sicer je zaželeno razkriti predloge ( {{ pomenljivost }} , {{ rq | notabilnost }} , {{ db-nn }} ).

Zahteve za kategorijo

↱
 • VP: PATK

Zahteve za patruljirane različice kategorij so enake kot za patruljirane različice člankov , medtem ko se patruljiranje nanaša le na ime in opis kategorije ter navedbo njenih nadrejenih kategorij.

Nujno

 • Prisotnost starševskih kategorij.

Zaželeno

Zahteve za predloge

↱
 • VP: PATSH

Stran predloge mora izpolnjevati ustrezne zahteve za različice patruljiranih člankov . Poleg tega je treba upoštevati izpolnjevanje naslednjih meril:

Obvezne zahteve

Zaželene zahteve

 • Kategorije predlog morajo biti zaprte v oznake <noinclude> </noinclude>.
 • Če predloga vsebuje dokumentacijo, daljšo od 1-2 stavkov, jo je treba oblikovati s predlogo {{ doc }} , sicer lahko preprosto opišete funkcije predloge v njeni kodi.

Zahteve za module

↱
 • VP: PATM

Obvezne zahteve

Zahteve po datotekah

↱
 • VP: PATF

Datoteka in njen opis morata ustrezati ustreznim zahtevam za patruljirane različice člankov . Poleg tega je treba upoštevati izpolnjevanje naslednjih meril:

 1. Datoteka mora biti licencirana - bodisi brezplačna ali izpolnjevati merila poštene uporabe .
 2. V primeru proste datoteke mora opis vsebovati utemeljitev poštene uporabe (na primer z uporabo ustreznih predlog {{ Slika }} in {{ Obrazložitev za pošteno uporabo }} ).

Če ima datoteka brezplačno licenco, je zaželeno (ni pa nujno) navesti možnost prenosa na Wikimedia Commons (za to uporabite predlogo {{ Do Wikimedia Commons }} ali {{ Prenesi v Wikimedia Commons }}, če je mogoče s parametrom "kategorija").

Zahteve za portal

↱
 • VP: PATP

Zahteve za patruljirane različice portalov so enake zahtevam za članke z naslednjimi spremembami:

Obvezne zahteve

 • Glavna stran portala za njegovo patruljo mora biti vključena vsaj v kategorijo " Portali po abecednem vrstnem redu ".
 • Očitno se nesvobodnih datotek (katerih nesvobodnost je očitna ali zelo verjetna brez pogleda na opis datoteke) ne bi smeli uporabljati na patruljirani strani.

Priporočene zahteve

Zahteve za dejanja patruljiranja

↱
 • VP: TRACKDEPA
 • VP: TDP
 • Brez predhodnega soglasja pri razpravi o strani ni dovoljeno označiti "patruljirano" na različici strani, ki je enaka ali blizu tiste, s katero je to oznako odstranil drug patrulj, razen če mu je bil odvzet status patruljiranja (pod pogojem, da urednik, ki označi, ve ali bi moral vedeti za prejšnji umik).
 • V primeru resnih dvomov je priporočljivo, da članek predložite v razpravo na poseben del patruljnega foruma .
 • Dovolj je, da si ogledate ne celotno stran, ampak le razliko med najnovejšo različico in prejšnjo patruljirano (urednik morda ne bo odgovoren za vsebino starejše različice strani, ki jo obiskuje drug član). Priporočamo ponovni ogled celotne strani. Pri preverjanju dela strani (v primerjavi s prejšnjo patruljirano različico) morate upoštevati možnost resne zastarelosti informacij.
 • Če stran še ni bila patruljirana, si oglejte celotno zgodovino njenih popravkov, da poiščete (in odpravite) spremembe, ki bi lahko pomenile vandalizem ali kršitev avtorskih pravic (iskanje je mogoče izvesti na podlagi komentarjev na popravke in imen avtorjev te spremembe; ogled vseh vmesnih revizij ni potreben). Če je razlika od prejšnje patruljirane različice dovolj velika, je priporočljivo na enak način pregledati zgodovino revizij po prejšnji patruljirani različici.
 • Če ni mogoče hitro odpraviti neskladnosti strani s celotnim seznamom minimalnih zahtev in pod pogojem, da obstoječe pomanjkljivosti niso usodne (ne vodijo k hitri brisanju strani ), je treba namestiti predloge o ugotovljenih pomanjkljivostih na njem (na primer {{ rq }} itd.), nato pa dobljeno različico označite kot patruljirano.
 • Če strani ni mogoče izbrisati, vendar jo je treba resno izboljšati, je treba nanjo namestiti predlogo {{ rq }} s parametrom topic označuje splošno področje znanja , ki mu stran pripada (na primer {{rq | wikify | style | topic=биология}} , za celoten seznam strokovnih področij glejte dokumentacijo predloge ).

Privzeta različica

↱
 • VP: Stabilizacija

Na splošno je bralcem vedno prikazana najnovejša različica strani.

Pod določenimi pogoji imajo skrbniki pravico omogočiti način stabilizacije strani. Hkrati se za neregistrirane in nove udeležence prikaže zadnja patruljirana različica (to je tisto, kar se imenuje stabilna stran v vmesniku za patruljiranje), za samodejno potrjene pa najnovejša. To je mogoče storiti, če je stran sistematično vandalizirana ali če obstaja velika verjetnost, da se to lahko zgodi (zaradi velikega zanimanja javnosti za temo strani, resnosti opisane težave itd.). Postala je praksa, da se preventivno vzpostavi stabilizacijski režim za izdelke, ki so prejeli status dobrih ali so bili izbrani v okviru projekta Kakovost .

Takšen ukrep je namenjen izključno zaščiti bralca (in avtoritete Wikipedije) pred učinki vandalizma , hkrati pa sodelavcem omogoča nadaljnje delo na strani. Uporaba stabilizacijskega načina za zagotovitev prednosti ene od strank v primeru vojne popravkov je strogo prepovedana (če patrulji sodelujejo v vojni urejanj, spreminjajo vsebino strani in obidejo pravilo o nevtralni točki mnenja in soglasja , so predmet odvzema statusa, kar je podrobneje opisano spodaj ) ...

Oglejte si tudi seznam stabiliziranih strani in Wikipedijo: Stabilizacija / Povzetek .

Patruljna zastava

Član z zastavico »različica za patruljiranje« ( editor ) lahko nastavi in ​​počisti polje »patruljirana različica« in ima dostop do zahtevanih strani storitev. Posodobljen seznam patrulj .

Pridobivanje patruljne zastave

↱
 • VP: PAT-ZASTAVA +

Zastavo patruljiranja je mogoče dodeliti vsem aktivnim registriranim članom, ki poznajo in razumejo zahteve za patruljirane članke in so seznanjeni s pravili Wikipedije, iz katerih te zahteve izhajajo.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje formalne pogoje:

 • Vsaj 1 mesec izkušenj in najmanj 100 urejanj v prostoru za članke (ne sme biti očitnih "goljufanj").
 • Udeleženec ne sme izvajati popravkov, ki bi očitno kršili zahteve za patruljirane različice (vsaj v preteklih 1-2 mesecih), pa tudi očitnih kršitev drugih pravil Wikipedije.
 • Prispevek mora imeti tudi znatne prispevke, ki dokazujejo njegovo razumevanje zahtev za patruljirane različice in sposobnost kritične ocene popravkov drugih sodelavcev; če je v dvomih, naj to pokaže med razpravo.

Zastava se dodeli z vložitvijo vloge, razpravo o njej in odločitvijo. Zastavo je mogoče dodeliti tudi v posebnih primerih in v spodnjem vrstnem redu. Dejanja v zvezi z vložitvijo, razpravo in odločanjem o vlogi se izvajajo na strani VP: Vloge za status patruljiranja .

Vložitev vloge

Usposobljeni član Wikipedije vloži vlogo po navodilih na zgornji strani . Vlogo lahko vloži tretja oseba, v tem primeru je potrebna potrditev soglasja kandidata.

Diskusija

Med razpravo o prijavi lahko udeleženci Wikipedije izrazijo utemeljena mnenja o možnosti dodelitve zastave, pa tudi postavljajo vprašanja kandidatu.

Odločanje in naslednji koraki

Zastavo udeleženca patruljiranja dodeli vsak administrator, če so od vložitve vloge minili trije dnevi in ​​niti administrator niti udeleženci razprave niso ugotovili, da je kandidatura v neskladju z zahtevami, določenimi zgoraj v tem odstavku. Če status ni bil dodeljen, je priporočljivo, da se znova prijavite najpozneje mesec dni po zaključku razprave.

Posebni primeri

Skrbniki imajo pravico, da brez dodatnih pogovorov prejmejo patruljno zastavo (vključno s tem, da si jo dodelijo sami), razen če so bili predhodno prikrajšani za kršitve teh pravil.

Možno je tudi samodejno dodeliti status patruljiranja aktivnim udeležencem, ki izpolnjujejo zgornje formalne zahteve s petkratno maržo, brez njihovih zahtev, vendar z njihovim izrecnim soglasjem, da sprejmejo zastavo in upoštevajo ta pravila, in če ni izrecnih ugovorov iz skupnosti.

Odstranitev patruljne zastave

↱
 • Podpredsednik: PAT-FLAG-

Odstranitev zastavke patruljiranja od udeleženca [2] opravi skrbnik na upravičeno zahtevo katerega koli udeleženca na strani Wikipedia: Vloge za odstranitev zastavic pri večkratnem izvajanju naslednjih dejanj:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах