Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

Organizacija Mondiale de la Propriété Intelectuelle
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino
Slika logotipa
Mednarodni urad WIPO
Mednarodni urad WIPO
Člani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) world map.svg
     države članice WIPO
Članstvo 193 držav članic
Mednarodni urad (sekretariat) švicarska zastava Ženeva
Vrsta organizacije Mednarodna organizacija
uradnih jezikov Angleščina , arabščina , španščina , kitajska , ruščina , francoščina [1]
Voditelji
Generalni direktor Avstralija Francis Harry
Osnova
Konvencija WIPO 14. julij 1967 [2]
Matična organizacija Združeni narodi
Spletno mesto wipo.int/portal/ru
Logotip Wikimedia Commons Predstavnostne datoteke na Wikimedia Commons

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO, francoska organizacija Mondiale de la Propriété Intelectuelle OMPI, angleški Svetovna organizacija za intelektualno lastnino WIPO) je mednarodna organizacija, ki upravlja več ključnih mednarodnih konvencij na področju intelektualne lastnine , predvsem Bernska konvencija in umetniška dela in Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine . Od leta 1974 deluje tudi kot specializirana agencija Združenih narodov za ustvarjalnost in intelektualno lastnino. [3] [4]

Reprezentativnost

Trenutno je 193 držav članic WIPO [5] . Sekretariat ali Mednarodni urad WIPO se nahaja v Ženevi in ima člane osebja, ki zastopajo več kot 90 držav. Francis Gurry je bil izvršni direktor organizacije od 1. oktobra 2008 . [6] Od 1. oktobra 2020 Daren Tang opravlja funkcijo generalnega direktorja organizacije .

Zgodba

WIPO je najstarejša mednarodna organizacija na področju zaščite intelektualne lastnine . [7] Pravzaprav je nastala leta 1893 na diplomatski konferenci, ko sta dva urada, ki sta opravljala upravne funkcije pariške (za zaščito industrijske lastnine) in bernske (za zaščito literarnih in umetniških del) konvencij, združeni v eno institucijo, imenovano BIRPI (Združeni mednarodni urad za varstvo intelektualne lastnine). [osem]

Države članice so želele pridobiti status polnopravne medvladne organizacije za BIRPI . Zato je bila leta 1967 v Stockholmu podpisana Konvencija o ustanovitvi WIPO . [2] WIPO ima sedež v Ženevi v Švici . Ta nova organizacija je nadomestila BIRPI . Leta 1974 je WIPO postala specializirana agencija Združenih narodov . [8] [9] V skladu s pogodbo med ZN in WIPO je WIPO odgovorna za sprejetje potrebnih ukrepov v skladu s sklenjenimi sporazumi in pogodbami za spodbujanje ustvarjalnosti in pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine po vsem svetu s sodelovanjem med državami. [3] [4]

Področje dejavnosti

Zakonske naloge WIPO

Stockholmska konvencija iz leta 1967 (člen 3) opredeljuje naslednje cilje organizacije: [2]

 1. Spodbujanje zaščite intelektualne lastnine po vsem svetu s sodelovanjem med državami in po potrebi v sodelovanju s katero koli drugo mednarodno organizacijo ;
 2. Zagotavljanje upravnega sodelovanja sindikatov.

Tako je delo WIPO posvečeno razvoju uravnoteženega in dostopnega mednarodnega sistema, ki nagrajuje ustvarjalnost, spodbuja inovativnost in prispeva k gospodarskemu razvoju v javnem interesu.

Za dosego zastavljenih ciljev so bile razvite naslednje glavne funkcije organizacije (4. člen Konvencije iz leta 1967 ): [2]

 • pomoč pri razvoju ukrepov za izboljšanje varstva intelektualne lastnine po vsem svetu in za uskladitev nacionalne zakonodaje na tem področju;
 • sklenitev mednarodnih pogodb za varstvo intelektualne lastnine ;
 • izvajanje upravnih funkcij Pariške unije, posebnih sindikatov, ustanovljenih v zvezi s to Unijo, in Bernske unije;
 • nudenje tehnične in pravne pomoči na področju intelektualne lastnine ;
 • zbiranje in razširjanje informacij, raziskave in objava njihovih rezultatov;
 • nudenje storitev za olajšanje mednarodne zaščite intelektualne lastnine ;
 • sprejeti kakršne koli druge ustrezne ukrepe.

Upravne funkcije

Začetna in najpomembnejša funkcija WIPO je upravljanje večstranskih mednarodnih pogodb, ki vključuje hrambo njihovih besedil in uradnih prevodov, dodatnih pogodb, prošenj držav za pristop, reševanje sporov, zagotavljanje postopka za revizijo pogodb, izvajanje registracijskih funkcij za pogodbe, ki zagotavljajo mednarodno registracijo predmetov intelektualne lastnine.

WIPO trenutno upravlja naslednje pogodbe, razen same konvencije WIPO [10] :

Dejavnosti registracije WIPO vključujejo neposredne storitve prosilcem za:

Dejavnosti sodelovanja WIPO na področju upravnih zadev intelektualne lastnine se osredotočajo na:

 • vodenje dela patentnih skladov;
 • posodabljanje mednarodnih klasifikacijskih sistemov;
 • zbiranje statistik in pisanje regionalnih pregledov o stanju predpisov o intelektualni lastnini.

Programske dejavnosti

Pomembno mesto v delu WIPO zavzemajo t.i. programske dejavnosti: zagotavljanje širokega sprejemanja obstoječih pogodb, njihovo posodabljanje, oblikovanje novih pogodb, organizacija razvojnega sodelovanja. Razvojno sodelovanje je eden od vidikov programskih dejavnosti WIPO, vključno s pomočjo tistim državam, ki potrebujejo pomoč. WIPO jim pomaga pri reformiranju nacionalne zakonodaje, izvaja izobraževalne programe, katerih cilj je sprostitev potenciala intelektualne lastnine , spodbuja informatizacijo in uporabo najnovejših tehnologij na področju intelektualne lastnine v teh državah, zagotavlja podporo (vključno s finančno) za olajšanje sodelovanja posameznikov. države v svojih dogodkih. [11] [12]

Izobraževalne dejavnosti

Od leta 1998 Svetovna akademija WIPO usposablja kadre na področju zaščite intelektualne lastnine . Pod njo je Center za učenje na daljavo, ki omogoča pridobivanje znanja prek interneta. Posebej zanimiv je tudi projekt oblikovanja WIPOnet – globalne mreže intelektualne lastnine, ki povezuje poslovne procese nacionalnih oddelkov na spletu. [trinajst]

Leta 2000 je WIPO ustanovila letni mednarodni dan intelektualne lastnine, da bi dvignila ozaveščenost o vlogi intelektualne lastnine v razvoju.

V zadnjih letih je WIPO doživela celovit proces prestrukturiranja, del katerega so revidirani in razširjeni strateški cilji organizacije. Prenovljeni cilji bodo po mnenju vodstva organizacije pomagali WIPO učinkoviteje izpolnjevati svoj mandat glede na hitro spreminjajoče se zunanje okolje in nujno potrebo po soočenju z izzivi intelektualne lastnine v 21. stoletju . Devet strateški cilji, določeni v revidirani program in proračun za leto 2008 - 2009 . Let, so: [14] [15]

 1. Uravnotežen razvoj mednarodnega regulativnega okvira za intelektualno lastnino .
 2. Zagotavljanje visokokakovostnih storitev v globalnih sistemih zaščite intelektualne lastnine .
 3. Spodbujanje uporabe intelektualne lastnine za razvoj.
 4. Usklajevanje in razvoj globalne infrastrukture intelektualne lastnine .
 5. Svetovni vir referenc in analiz intelektualne lastnine .
 6. Mednarodno sodelovanje za zagotavljanje spoštovanja intelektualne lastnine .
 7. Obravnavanje vprašanj intelektualne lastnine v kontekstu globalnih strateških ciljev.
 8. Zagotavljanje odzivne povezave med WIPO, njenimi državami članicami in vsemi zainteresiranimi stranmi.
 9. Učinkovita upravna in finančna podporna struktura, ki WIPO omogoča izvajanje svojih programov.

Center za arbitražo in mediacijo

Obetavno področje dejavnosti WIPO je reševanje gospodarskih sporov, povezanih z intelektualno lastnino. Od leta 1994 deluje Center za arbitražo in mediacijo WIPO, ki pomaga pri njihovi rešitvi.

Struktura

Vse odločitve, ki urejajo strateško usmeritev in dejavnosti WIPO, sprejemajo države članice. Sekretariat WIPO skozi vse leto usklajuje uradna in neformalna srečanja organov držav članic.

Spodaj so navedeni glavni odbori in organi za oblikovanje politike WIPO. [16] [17]

Organi upravljanja

( angleški upravni organi )

Stockholmska konvencija iz leta 1967 (členi 6-9) je ustanovila naslednje vrhovne organe odločanja v WIPO: [2]

1. Generalna skupščina WIPO ( eng. WIPO of General Assembly):

 • imenuje generalnega direktorja na priporočilo koordinacijske komisije;
 • pregleduje in potrjuje poročila generalnega direktorja o organizaciji ter mu daje vsa potrebna navodila;
 • pregleduje in potrjuje poročila ter potrjuje delovanje Upravnega odbora in mu daje navodila;
 • Sprejema dvoletni proračun za skupne izdatke Unije [18] ;
 • podpira ukrepe, ki jih predlaga generalni direktor v zvezi z upravo za izvajanje mednarodnih sporazumov;
 • sprejema finančni pravilnik Organizacije;
 • določa delovne jezike sekretariata ob upoštevanju prakse Združenih narodov ;
 • vabi nove države, da postanejo udeleženke v WIPO;
 • določa, katere države niso članice Organizacije in katere medvladne ali mednarodne nevladne organizacije so lahko sprejete na njene seje kot opazovalke;
 • opravlja druge ustrezne funkcije v skladu s Konvencijo o ustanovitvi WIPO.

Generalno skupščino sestavljajo države pogodbenice konvencije o ustanovitvi WIPO, ki so članice katere koli unije [18].

2. Konferenca WIPO ( eng. WIPO Conference):

 • obravnava vprašanja splošnega pomena na področju intelektualne lastnine in lahko daje priporočila o teh vprašanjih ob upoštevanju pristojnosti in neodvisnosti sindikatov [18] ;
 • sprejema dvoletni proračun konference;
 • принимает в пределах бюджета Конференции двухгодичную программу юридико-технической помощи;
 • принимает поправки к Конвенции, учреждающей ВОИС;
 • определяет, какие государства, не являющиеся членами Организации, и какие межправительственные или международные неправительственные организации могут быть допущены на её заседания в качестве наблюдателей;
 • выполняет другие надлежащие функции в рамках Конвенции, учреждающей ВОИС.

Конференция состоит из государств — сторон Конвенции, учреждающей ВОИС, независимо от того, являются они членами какого-либо из Союзов [18] или не являются.

3. Координационный комитет ( англ. WIPO Coordination Committee ):

 • даёт советы органам Союзов, Генеральной Ассамблее, Конференции и Генеральному Директору по всем административным, финансовым и другим вопросам, представляющим общий интерес для двух или более Союзов, или одного или более Союзов и Организации, в частности, по бюджету расходов, общих для Союзов [18] ;
 • подготавливает проект повестки дня Генеральной Ассамблеи;
 • подготавливает проект повестки дня, а также проекты программы и бюджета Конференции;
 • до истечения срока полномочий Генерального Директора или когда пост Генерального Директора становится вакантным, представляет кандидата для назначения его на этот пост Генеральной Ассамблеей; если Генеральная Ассамблея не назначит этого кандидата, Координационный комитет представляет другого кандидата; эта процедура повторяется до тех пор, пока, наконец, кандидат не будет назначен Генеральной Ассамблеей;
 • если пост Генерального Директора становится вакантным в период между двумя сессиями Генеральной Ассамблеи, назначает Исполняющего обязанности Генерального Директора на срок до вступления в должность нового Генерального Директора;
 • выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с Конвенции, учреждающей ВОИС.

Координационный комитет состоит из государств — сторон Конвенции, учреждающей ВОИС, которые являются членами Исполнительного комитета Парижского союза, или Исполнительного комитета Бернского союза, или обоих этих Исполнительных комитетов.

4. Международное бюро ( англ. International Bureau )

Международное бюро является Секретариатом Организации и возглавляется Генеральным Директором, который имеет двух или более заместителей. Генеральный Директор назначается на определённый срок продолжительностью не менее 6 лет. Он может назначаться вновь на определённые сроки. Сроки первоначального назначения и возможных последующих назначений, а также все другие условия назначения определяются Генеральной Ассамблеей. Генеральный Директор является главным должностным лицом Организации и её представителем. Он отчитывается перед Генеральной Ассамблеей и выполняет её директивы, касающиеся внутренних и внешних дел Организации. Характер обязанностей Генерального Директора и персонала Международного бюро является исключительно международным. При исполнении своих обязанностей они не должны запрашивать или получать инструкции от какого бы то ни было правительства или власти за пределами Организации. Они должны воздерживаться от любого действия, которое могло бы поставить под сомнение их положение как международных должностных лиц. Каждое государство — член ВОИС, в свою очередь, обязуется уважать исключительно международный характер обязанностей Генерального Директора и персонала и не пытаться влиять на них при исполнении ими своих обязанностей.

Генеральная Ассамблея, Конференция и Координационный совет являются высшими директивными органами ВОИС. Каждые два года они встречаются в сентябре/октябре в Женеве в формате очередной сессии и каждый год в формате внеочередной сессии.

Постоянно действующие комитеты

( англ. Standing Committees )

В ВОИС существуют специальные комитеты экспертов. Эти постоянные комитеты учреждаются решением Генеральной Ассамблеи с определённой целью, то есть для определения целесообразности разработки новых договорных положений. Так, например, на данный момент функционируют следующие комитеты:

 • Постоянный комитет по патентному праву ( англ. Standing Committee on the Law of Patents — SCP ).
 • Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний ( англ. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications — SCT ).
 • Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам ( англ. Standing Committee on Copyright and Related Rights — SCCR ).
 • Постоянный комитет по информационным технологиям ( англ. Standing Committee on Information Technologies — SCIT ).

Когда Постоянный комитет установит, что достигнут достаточный прогресс в целях дальнейшего продвижения к принятию договора, Генеральная Ассамблея может принять решение о созыве Дипломатической конференции ( англ. Diplomatic Conference ) . Эта встреча государств-членов на высшем уровне, созываемая исключительно с целью завершения переговоров о заключении нового договора (например «Дипломатическая конференция по принятию пересмотренного договора о законах по товарным знакам» [19] ).

Долговременные комитеты

( англ. Permanent Committees )

Многочисленные договоры, учреждающие международные классификации (такие, как Локарнское, Ниццкое, Страсбургское и Венское соглашения) [20] в свою очередь учреждают постоянные Комитеты экспертов с мандатом на периодический пересмотр и модернизацию систем классификации. При этом любой Руководящий орган ВОИС при необходимости может учреждать комитеты. Например:

 • Комитет по программе и бюджету ( англ. Program and Budget Committee ).
 • Постоянный комитет по интеллектуальной собственности и развитию ( англ. Committee on Development and Intellectual Property — CDIP ).
 • Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору ( англ. Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore — IGC ).
 • Консультативный комитет по защите прав ( англ. Advisory Committee on Enforcement — ACE ).

Рабочие группы

( англ. Working Groups )

Руководящие органы, Постоянные комитеты или другие органы ВОИС могут принимать решение о создании рабочей группы для подробного рассмотрения конкретных вопросов. При этом конечной целью таких групп является разработка комплекса документов и рекомендаций по поставленному вопросу. Зачастую Рабочие группы создаются для подробного изучения и вынесения дальнейших рекомендаций относительно существующих международных договоров в области интеллектуальной собственности (например, Рабочая группа по договору о патентной кооперации). [21]

Критика

ВОИС и ВТО

В целом, ВОИС в значительной степени отражает интересы развивающихся стран — импортёров интеллектуальной собственности [ источник не указан 4438 дней ] . Это связано с тем, что они образуют большинство в руководящих органах Организации. [22] Данная ситуация вызывает раздражение у развитых стран, которые являются основными экспортёрами интеллектуальной собственности .

Все это привело к активизации деятельности иных организаций, занимающихся вопросами интеллектуальной собственности . В 1980-х Соединённые Штаты Америки и другие развитые страны перенесли всю организационную практику, связанную с вопросами интеллектуальной собственности (в частности, с коммерциализацией интеллектуальной собственности ), из ВОИС во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) , в рамках которой в 1994 г. было разработано «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС) . [23] Однако конкуренции между двумя организациями как таковой не получилось: ТРИПС основывается на договорах, административные функции которых выполняет ВОИС. Более того, существует Соглашение между ВОИС и ВТО , которое предусматривает сотрудничество этих организаций в реализации основных положений и принципов ТРИПС . [24]

Программа Развития

Согласно договору между ООН и ВОИС (ст. 1) в сферу ответственности последней входит [3] :

…принятие соответствующих мер… по содействию, среди прочего, творческой интеллектуальной деятельности и облегчению передачи развивающимся странам технологии, относящейся к промышленной собственности, в целях ускорения экономического, социального и культурного развития… [4]

Таким образом, все перечисленные функции, если их понимать буквально, находятся довольно-таки далеко от нормальной деятельности ВОИС, её средств и кадров [ источник не указан 1885 дней ] . В течение ряда лет это статья интерпретировалась ВОИС как дипломатически сформулированная санкция заниматься своей прежней деятельностью, но уже от имени Организации объединённых наций . В 2002 г. ряд общественных организаций и, в первую очередь, ООН развернули кампанию, требуя от ВОИС предпринимать конкретные шаги по помощи развивающимся странам, а также большей «прозрачности» организации и предоставления гражданскому обществу и защищающим интересы потребителей неправительственным организациям доступа к деятельности ВОИС [25] . Результатом стало принятие ВОИС в 2004 г. году «программы развития» ( англ. Development Agenda). А на Генеральной Ассамблее 2007 г. государства-члены ВОИС приняли 45 рекомендаций к этой программе, внесённых Временным комитетом по предложениям в связи с повесткой дня ВОИС в области развития (ВКПДР) [26] .


Примечания

 1. Языки функционирования Официального сайта ВОИС (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. по состоянию на 2 июня 2009 г. (Проверено 5 июня 2009)
 2. 1 2 3 4 5 Конвенция, учреждающая ВОИС
 3. 1 2 3 Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 20 июня 2009)
 4. 1 2 3 Соглашение между Организацией Объединённых Наций и Всемирной организацией интеллектуальной собственности . — Резолюция ООН A/RES/3346 (XXIX) (Проверено 21 июня 2009)
 5. Member States (англ.) . по состоянию на 2020 год. (Проверено 5 августа 2020)
 6. Как работает ВОИС . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 5 июня 2009)
 7. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) на сайте «Политика и право» . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 7 июня 2009)
 8. 1 2 Всемирная организация интеллектуальной собственности на сайте «infoUSA (Всё о США)» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 июня 2009. Архивировано 8 апреля 2011 года. (Проверено 7 июня 2009)
 9. WIPO Treaties — General Information (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 20 июня 2009)
 10. Договоры, административные функции в отношении которых выполняет ВОИС . Официальный сайт ВОИС. Дата обращения: 14 декабря 2015.
 11. Программная деятельность . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 12. Intellectual Property for Development (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 13. Всемирная академия ВОИС . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 14. REVISED PROGRAM AND BUDGET FOR THE 2008/09 BIENNIUM (Approved by the Assemblies of the Member States of WIPO on December 12, 2008) (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 5 июня 2009)
 15. Пересмотренные Программа и бюджет на двухлетний период 2008-2009 гг. (Утверждены Ассамблеями государств-членов ВОИС 12 декабря 2008 г.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 21 июня 2009)
 16. Директивные органы . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 17. Decision-Making Bodies (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 18. 1 2 3 4 5 Согласно ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, «„Союзы“ означают Парижский союз, специальные Союзы и специальные Соглашения, заключенные в связи с этим Союзом, Бернский союз, а также любое другое международное соглашение, призванное содействовать охране интеллектуальной собственности, администрацию по осуществлению которого Организация приняла на себя в соответствии со статьей 4».
 19. Conferences, Meetings and Seminars (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 20. Международные классификации . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 21. Meetings by topic. PCT Working Group (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 11 июня 2009)
 22. Согласно ст. 6,7,8 Конвенции, учреждающей ВОИС, все решения ВОИС принимаются на основе совместного голосования (каждому представителю страны принадлежит один голос вне зависимости от численности населения страны или размера её финансового вклада).
 23. Россия и Всемирная Торговая Организация . (Проверено 5 июня 2009)
 24. Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization (Entry into force: January 1, 1996) (англ.) . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 20 июня 2009)
 25. Призыв ВОИС к прозрачности, участию, балансу и доступу . (Открытое письмо в ВОИС Организации объединённых наций). (недоступная ссылка)
 26. 45 принятых рекомендаций в рамках Повестки дня ВОИС в области развития . Архивировано 29 февраля 2012 года. (Проверено 22 июня 2009)

Литература

См. также

Ссылки