Svetovna poštna zveza

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Svetovna poštna zveza
fr. Union Postale Universelle
Slika logotipa
Zastava Svetovne poštne zveze
Države članice Svetovne poštne zveze.svg
Članstvo 192 držav članic [1]
sedež švicarska zastava Bern , Švica
Vrsta organizacije specializirana agencija ZN
uradnih jezikov francoščina (uradna, delovna)
angleščina (delovna)
Voditelji
Generalni direktor Zastava Francije Bišar Husein
Osnova
Osnova 9. oktobra 1874
Industrija poštne in telekomunikacijske storitve [d][2]
Spletno mesto upu.int
Logotip Wikimedia Commons Predstavnostne datoteke na Wikimedia Commons

Svetovna poštna zveza ( UPU ; mednarodno skrajšano ime - UPU , iz francoskega Union Postale Universelle in angleškega Universal Postal Union ) je meddržavna organizacija, ustanovljena leta 1874 za zagotavljanje in izboljšanje poštnih odnosov na enotnem poštnem ozemlju, ki ga je oblikovala Svetovna poštna zveza. [3] . Združuje skoraj vse države sveta [4] , vključno z Rusijo . Rusko cesarstvo je bilo ena od ustanoviteljic UPU.

Z ustanovitvijo Svetovne poštne zveze leta 1874 so bile prvič vzpostavljene enotne poštnine za pošiljanje pisem in drugih poštnih pošiljk v tujino [5] .

Naloge

Svetovna poštna zveza v ospredje svojih dejavnosti postavlja naslednje naloge [6] :

 • Vzpostavitev enotnih mednarodnih poštnih odnosov in olajšanje izmenjave mednarodne pošte [4] prek Svetovne poštne konvencije in dodatnih sporazumov.
 • Spodbujanje poštnega sodelovanja med državami članicami unije.
 • Določanje tarif za mednarodne poštne storitve (vključno s stroški tranzita ).
 • Reševanje sporov med člani sindikata.

telesa UPU

Organizacijsko in strukturno je UPU razdeljen na štiri glavna telesa [1] :

Sklicuje se vsaka štiri leta, v katerem so enakopravno zastopane vse države članice unije. XXIV Svetovni poštni kongres [de] je potekal od 23. julija do 12. avgusta 2008 v Ženevi (Švica) [7] .
 • Upravni svet (prej Izvršni svet).
 • Svet za poštno poslovanje (vključuje Komisijo za poštne in finančne storitve, ki ji sopredseduje Ruska pošta ).
 • Mednarodni urad kot stalni sekretariat in upravni organ v Bernu.

UPU je zadolžen tudi za zadeve dveh zadružnih subjektov [1] :

 • Center za poštne tehnologije, ki je upravljavec Telematske zadruge in
 • EMS .

Članstvo

Članice UPU so države, ki so podpisale listino in druge zavezujoče dokumente unije. Države članice ZN postanejo članice unije s preprosto izjavo, vse druge suverene države so sprejete, če je za to oddanih vsaj ⅔ glasov držav članic unije [6] . Trenutno UPU združuje 192 držav [1] ; Črna gora je bila ena zadnjih, ki se je pridružila julija 2006. Vendar pa obstaja več držav na svetu, ki niso članice UPU:

Obstajata tudi dve članici UPU, ki nista neodvisni državi:

Zgodba

Ozadje

Z razvojem poštnih komunikacij so vlade začele med seboj sklepati poštne konvencije o postopku pošiljanja korespondence prek tuje posesti v tranzitu , o višini poštnine in o njihovi razdelitvi med pogodbenima strankama. Pri sklepanju teh konvencij sta stranki pogosto bolj skrbeli, da bi na svoje ozemlje pritegnili čim več pošte in podaljšali tranzitno pot ter s tem umetno napihovali stroške tranzitne poštnine (obračunane glede na težo in razdaljo), glede na tranzitni prehod poštne pošiljke izključno kot vir dohodka.

Velik korak naprej je bila Avstro-nemška poštna zveza , ki je bila sklenjena leta 1850 med Prusijo , Avstrijo , drugimi nemškimi deželami in Taxis poštom , na podlagi enotnega in enotnega pobiranja poštnine. Ta zveza je prenehala obstajati po vojni leta 1866, vendar sta v letih 1867-1873 najprej Severnonemška konfederacija in nato Nemško cesarstvo sklenila številne poštne konvencije, prežete z istim duhom.

Na pobudo Združenih držav Severne Amerike je bil leta 1863 v Parizu prvi mednarodni poštni kongres, vendar zadeva ni šla dlje od izmenjave misli [8] .

Ustvarjanje

Ovojnica s poštnimi znamkami otokov Gilbert in Ellis , izdana ob 75. obletnici Svetovne poštne zveze (1949)

UPU je bil ustanovljen leta 1874 na Svetovnem poštnem kongresu [de] v Bernu pod imenom " Generalna poštna zveza " [3] [9] , na pobudo generalnega poštnega upravitelja Severnonemške zveze Heinricha von Stefana [6] in v prisotnosti predstavnikov 22 držav [10] ... Osnovna načela, ki jih je predlagala Nemčija - enotnost poštnega ozemlja, popolna svoboda in možen prosti tranzit, enotnost poštnine [5] in načelo uravnoteženja, ne razdeljevanja poštnine - so bila deloma v celoti sprejeta, deloma pa so bila predmet različnih vrst kompromisov [de] .

9. oktobra je bil na tem kongresu sprejet " Splošni enotni poštni sporazum ", ki se je razširil na Avstro-Ogrsko , Belgijo , Veliko Britanijo , Nemčijo, Grčijo , Dansko , Španijo, Italijo , Luksemburg , Nizozemsko , Norveško , Portugalsko , Rusijo , Romunija , Srbija , Turčija , Črna gora , Švica , Švedska ter iz neevropskih držav v Združene države Severne Amerike in Egipt . Francija je postala del poštne unije šele 1. januarja 1876 [8] .

Nadaljnja zgodovina

V naslednjih letih se je ozemlje poštnega sindikata hitro širilo; pridružil se mu je [8] :

Ozemlje poštnega sindikata, ki ga pokriva ob zaključku prvih svetovnih poštnih kongresov [8] :

Leta 1878 sta se organizacija in pogodba preimenovali v "Svetovna poštna zveza" in "Svetovna poštna konvencija" [3] [6] [9] [10] . V nadaljevanju je bilo sprejetih več mednarodnih (dodatnih) pogodb o določenih vrstah storitev v mednarodnih poštnih komunikacijah [6] .

Na svetovnem poštnem kongresu leta 1897 v Washingtonu je bilo objavljeno, da se bo Kitajska pridružila uniji takoj po reorganizaciji poštnega dela v njej, in napovedala skorajšnjo priključitev Oranžne republike . Naslednji kongres leta 1906 [de] je bil v Rimu [8] . Po priključitvi Kitajske leta 1914 [11] je poštna zveza pokrivala območje 113,6 milijona km² s 1,396 milijarde prebivalcev. Takrat je izven unije ostalo le nekaj afriških držav in nekaj pacifiških otokov [8] .

Blagodejni vpliv Svetovne poštne zveze se je odražal predvsem v ogromni rasti poštnine. Torej je bilo število predmetov, ki so leta 1873 krožili v državah, ki so pozneje postale del poštne unije, približno 3300 milijonov, leta 1896 pa se je povečalo na 20 milijard, vključno (zaokroženo) [8] :

V tem obdobju se je povečalo tudi število poštnih uradov v državah poštne unije iz 85 443 na 200 000. Vrednostni predmeti so bili objavljeni po pošti, saj so bili zneski poslani po pošti. več kot 25 milijonov rubljev [12] na leto ... Pod vplivom poštne unije so številne države začele uvajati nove poštne posle. Na modelu Svetovne poštne zveze, druge podobne mednarodne zveze nastala (na primer, je sindikat za prevoz blaga po železnici ), vendar nihče od njih ni dosegel tako široko in trajnega razvoja kot poštne unije [8] .

Razvoj Unije

Naslovnica uradne izdaje Svetovne poštne zveze iz leta 1900 "L'Union postale" [de], ki jo je izdal Mednarodni urad UPU v Bernu v francoščini

Hkrati z geografskim širjenjem se je širil tudi obseg dejavnosti poštnega sindikata. Na bernskem kongresu leta 1874 je bila njegova naloga omejena na posredovanje pisem in paketov ; paketi in denarni paketi naj bi bili predmet ločenih pogodb med posameznimi državami. Poštni sindikat je v prihodnje vključeval številne posle, ki so bili predmet dodatnih dogovorov med člani sindikata, ne glede na glavno konvencijo ( French convention principale ) [8] .

Zakonodajni organ poštnega sindikata so bili od ustanovitve mednarodni kongresi, ki so se najprej sestajali vsakih pet let. Na kongresu je vsaka država dobila en glas, vendar je skupaj z metropolami po en glas pripadal Britanski Indiji , Kanadi , vsem britanskim kolonijam v Avstraliji skupaj, vsem ostalim britanskim kolonijam skupaj, Indokini , vsem ostalim francoskim kolonijam skupaj, nemškim kolonijam , danski, španski, nizozemski, portugalski. Kongresni odloki so predmet ratifikacije vlade. V presledkih med dvema kongresoma se lahko določbe konvencije spreminjajo ali dopolnjujejo: član sindikata z ustreznim predlogom se obrne na bernski urad, ki zbira mnenja in glasove preostalih članov sindikata in poda smer k predlogu le, če je podprt že od samega začetka.dve državi. V primeru nesoglasja med člani sindikata o medsebojnih obveznostih oziroma o razlagi konvencije in drugih dogovorov, se spor predloži arbitražnemu sodišču , ki se lahko zaupa vsakemu članu sindikata, ki ga neposredno ne zanima. v primeru [8] .

Izvršni organ sindikata je Mednarodni urad v Bernu (Bureau international de l'Union postale universelle ), ki je pod vrhovnim nadzorom švicarske pošte. Od leta 1875 izdaja urad mesečno revijo: "L'Union postale" (" Poštna zveza "; kasneje "Union postale" [de] ). Stroški vzdrževanja urada prvotno ne bi smeli presegati 125.000 frankov na leto in so bili razdeljeni med članice zveze, glede na velikost njihovega ozemlja in prebivalstva, za kar so bile vse države razdeljene na sedem kategorij. Države, ki so bile uvrščene v 7. kategorijo, so prispevale eno enoto stroškov (do začetka 20. stoletja - približno 150 frankov); государства, отнесённые к первому разряду (например, Россия), — 25 таких единиц [8] .

Все страны, входящие в состав Всемирного почтового союза, для обмена почтовых отправлений между своими почтовыми учреждениями составляют одну почтовую территорию ( un seul territoire postal ). В пределах этой территории свободный обмен корреспонденции обеспечивается четырьмя основными положениями [3] [8] :

 1. По всей территории союза установлена свобода транзита .
  В силу этого две страны, входящие в состав союза, могут обмениваться почтовыми отправлениями через посредство других членов союза. Те члены союза, которые поддерживают почтовые сообщения и со странами, находящимися вне союза, обязаны принимать на себя пересылку в эти страны почтовых отправлений всех других членов союза.
 2. Безвозмездность транзитной пересылки .
  Была предложена германским проектом 1874 года в силу того соображения, что услуги, оказываемые государством по транзитной перевозке чужеземной корреспонденции через его территорию, в среднем уравновешивались соответствующими услугами, полученными им от других государств. Это соображение, вообще оправданное опытом, допускало, однако, изъятия, обусловленные обширностью некоторых государств или особенностями географического их положения. Такое изъятие должно было быть, например, допущено по отношению к Бельгии, являвшейся узловым пунктом на пути весьма оживлённых сообщений между несколькими великими державами. Не было также равновесия между такими государствами, которые содержали отдалённые заокеанские сообщения, и такими, которые таких сообщений не содержали, но все же ими пользовались. По всем этим причинам начало безвозмездного транзита не было принято бернским конгрессом 1874 года; но оно представляет собой идеал, к которому постепенно приближался почтовый союз. По постановлению 1874 года, страна, от которой почтовые отправления исходили, была обязана внести транзитную плату в 2 франка с каждого килограмма писем и в 25 сантимов с каждого килограмма произведений печати и тому подобных отправлений при сухопутной (или морской — на расстоянии не свыше 300 морских миль ) перевозке, такую же плату в двойном размере — при сухопутной перевозке на расстоянии свыше 750 км, а при морской перевозке на расстоянии свыше 300 морских миль была обязана возместить издержки транспорта , которые, однако, не должны были превышать 6,50 франка с килограмма писем и 50 сантимов с килограмма прочих отправлений. По поводу присоединения к союзу Британской Индии транзитная плата по морской перевозке, направлявшейся в эту страну, была установлена в 25 франков с килограмма писем. На парижском конгрессе 1878 года транзитная плата по сухопутной перевозке была установлена в 2 франка с килограмма писем и в 20 сантимов с килограмма прочих отправлений, независимо от расстояния, а ставки по морской перевозке были понижены с 6,50 франка до 5 и с 25 до 15 франков. Попытка к дальнейшему понижению транзитных плат, сделанная на венском конгрессе 1891 года, не увенчалась успехом вследствие того, что австралийские колонии своё присоединение к союзу ставили в зависимость от сохранения прежних ставок. На венском конгрессе для отправлений в страны, стоявшие вне союза, были установлены (для морской перевозки вне территории союза) единообразные ставки транзитного вознаграждения в 20 франков и в 1 франк. По постановлению вашингтонского конгресса 1897 года, в течение первых двух лет с 1 января 1899 года ставки за сухопутную транзитную перевозку понижались на 5 %, в течение следующих двух лет — на 10 %, по истечении первых четырёх лет — на 15 %; ставка по морской перевозке с 15 франков в те же сроки понижалась до 14, 12 и 10 франков.
 3. Единообразная, независимая от расстояния почтовая такса (тариф) [5] .
  Установлена бернским конгрессом в следующих размерах: с писем — 25 сантимов за каждые 15 г , с открытых писем — 10 сантимов, с произведений печати, деловых бумаг и товарных образцов — 5 сантимов за каждые 60 г, причём, однако, каждое отдельное отправлениe деловых бумаг должно было быть оплачено не менее 25 сантимов, а каждое отправление товарных образцов — не менее 10 сантимов. Этот нормальный тариф являлся далее общеобязательным, без тех изъятий, которые допускались ещё бернским конгрессом. Дополнительная оплата допускалась лишь по отношению к таким отправлениям, которые подлежали морской перевозке; она не должна была превышать ставок нормального тарифа, а по отношению к открытым письмам (с 1 января 1899 года) — 5 сантимов. За пересылку всех этих отправлений заказным порядком может быть взимаема дополнительная плата не свыше 25 сант. Чтобы оценить значение этой таксы, достаточно сказать, что до 1874 года при обмене корреспонденции между странами, входившими затем в состав почтового союза, применялось свыше 1500 различных такс.
 4. Отмена дележа почтовых сборов .
  Вместо распределения почтовых сборов, которое в прежнее время являлось камнем преткновения при заключении почтовых конвенций и затрудняло их исполнение, Всемирный почтовый союз усвоил простой принцип: в пользу каждого государства поступают те почтовые сборы, которые оно взимает. Согласно этому почтовый сбор с оплаченных ( франкированных ) отправлений поступает в пользу страны отправления, а с неоплаченных (нефранкированных) — в пользу страны назначения; никаких расчётов не производится. Принцип этот, выдвинутый Германией, основывался на том соображении, что на каждое письмо обыкновенно следует ответ. Опытом выяснено также, что в почтовых сношениях между двумя странами замечается приблизительно одинаковое отношение нефранкированных отправлений к франкированным. Расчёт за транзитные перевозки производился на основании данных, которые собирались раз в три года в течение 28 дней. Дело это было упрощено вашингтонским конгрессом 1897 года, которым было решено, чтобы на будущее время расчёты производились на основании статистических данных, собранных за май месяц 1896 года. До венского конгресса 1891 года расчёты эти завершались пересылкой между правительствами наличных денег, но затем бернское бюро стало играть по отношению к членам союза роль расчётной палаты.

В 1947 году ВПС приобрёл статус международной межправительственной организации и специализированного учреждения ООН с местопребыванием в Берне (Швейцария) [3] [4] [13] .

В 1957 году был создан Консультативный совет по почтовым исследованиям, который был составлен из 30 членов, избиравшихся конгрессом ВПС на пять лет. В задачи этого органа входило проведение исследований и консультаций по техническим, эксплуатационным и экономическим вопросам почтовой службы [3] .

На XIV конгрессе ВПС 1964 года [de] в Вене был учреждён Исполнительный совет в составе 31 члена, избранного конгрессом на пять лет. В соответствии с редакцией Устава (конституции) ВПС, принятой в том же 1964 году, целями союза были [3] :

 • обеспечение организации и совершенствования почтового обслуживания,
 • поощрение развития международного сотрудничества в почтовой сфере,
 • оказание технической помощи развивающимся странам в области организации и совершенствования почтовой связи.

На конгрессе 1969 года [de] в Токио Всемирный почтовый союз учредил Всемирный день почты [14] , вошедший в систему всемирных и международных дней ООН . На 1 января 1971 года членами ВПС являлись 143 государства и территории. К этому году состоялось 15 всемирных конгрессов ВПС, которые созывались, как правило, один раз в пять лет. ВПС издаёт отчёты конгрессов [3] .

В деятельности ВПС могут принимать участие не только отдельные страны, но и некоторые международные организации [3] . В целях ускорения почтового обмена и упрощения взаиморасчётов отдельные национальные почтовые администрации заключали между собой в рамках ВПС более узкие договоры, такие как Северный почтовый союз, Южноамериканский почтовый союз, Панамериканский почтовый союз и Арабский почтовый союз [4] .

Главы ВПС

Директора

Генеральные директора

Видео: Бишар Хусейн о становлении лидером ВПС

Используемые языки

Продолжительное время официальным языком ВПС был французский, а рабочими — русский , английский и испанский [3] . В настоящее время официальным языком является французский; рабочим языком в 1994 году оставлен английский. В то же время большинство документов и публикаций ВПС (включая журнал «Почтовый союз») доступны на основных языках ООН — арабском , китайском , английском, французском, русском, испанском и португальском [15] .

Памятник ВПС

В 1909 году в память об организации Всемирного почтового союза в Берне был воздвигнут монумент . За несколько лет до этого, в 1902 году, по поручению международного конгресса, разработкой его проекта занялся швейцарский Федеральный совет [16] . В том же году был объявлен интернациональный конкурс, на который предоставили 122 эскиза . Скульпторам предоставлялась свобода выбора формы памятника и материала для его изготовления. Жюри возглавил президент Федеральной комиссии искусств в Цюрихе профессор Ф. Блюнтшли. Жюри остановило своё внимание на шести проектах памятника и предложило их авторам детально разработать свои эскизы. На втором этапе конкурса победителем стал французский скульптор Рене де Сен-Марсо ( фр. René de Saint-Marceaux ).

Памятник представляет собой земной шар , высящийся над облаками. Его окружает группа из пяти женщин, олицетворяющих пять частей света . Основа памятника — горы Швейцарии, среди которых расположена аллегорическая фигура города Берна [17] .

По случаю юбилейных дат, связанных с ВПС, в некоторых странах также установлены памятные почтовые ящики .

ВПС и филателия

Выпуски марок

С 1957 года швейцарская почта выпускает для ВПС специальные почтовые марки [13] .

Многими странами мира осуществлялись юбилейные выпуски марок в ознаменование создания ВПС. В СССР , являвшемся членом ВПС с 1924 года [3] , первые памятные марки такого рода были выпущены в 1949 году в честь 75-летия Всемирного почтового союза ( ЦФА [ АО «Марка» ] № 1474—1477) [4] [9] .

Односторонняя почтовая карточка с оригинальной маркой «100-летие Всемирного почтового союза», СССР, 1974 ( ЦФА [ АО «Марка» ] № 19) . Художник А. Шаров. Спецгашение : Москва, Международный почтамт , 09.10.1974

Контроль эмиссий

ВПС совместно со Всемирной ассоциацией по развитию филателии (ВАРФ) разработали систему нумерации WNS для учёта почтовых марок стран мира, введённую в действие 1 января 2002 года. По состоянию на 28 ноября 2008 года, на веб-сайте WNS было представлено более 170 стран и почтовых организаций- эмитентов , а также свыше 36 тысяч зарегистрированных почтовых марок, выпущенных начиная с 2002 года. Многие из них сопровождаются изображениями марок, авторское право на которые обычно сохраняется за выпустившей марку страной, но скачивание которых разрешает ВПС и ВАРФ [18] .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 Согласно информации на сайте ВПС: The UPU (англ.) . Universal Postal Union. Дата обращения: 8 июня 2010. Архивировано 14 февраля 2012 года.
 2. Bureau International de l'Union Postale Universelle // 20th Century Press Archives — 1908.
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всемирный почтовый союз / Е. С. Пчелинцев // Вешин — Газли. — М. : Советская энциклопедия, 1971. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 5). (Проверено 30 мая 2011)
 4. 1 2 3 4 5 Всемирный почтовый союз // Филателистический словарь / Сост. О. Я. Басин. — М. : Связь, 1968. — 164 с.
 5. 1 2 3 Кисин Б. Марки разного назначения // Филателия СССР . — 1976. — № 2. — С. 57—58. — (Рубрики: Мир увлечений; Школа начинающего коллекционера). (Проверено 20 марта 2016) Архивированная копия . Дата обращения: 21 марта 2016. Архивировано 20 марта 2016 года.
 6. 1 2 3 4 5 Всемирный почтовый союз (ВПС) // Филателистический словарь / В. Граллерт, В. Грушке; Сокр. пер. с нем. Ю. М. Соколова и Е. П. Сашенкова. — М. : Связь, 1977. — С. 27—28. — 271 с. — 63 000 экз.
 7. 24th Universal Postal Congress [de] open for business in Geneva (англ.) . Media centre. UPU press releases . Universal Postal Union. — Страница с информацией о 24-м Всемирном почтовом конгрессе. Дата обращения: 8 июня 2010. Архивировано 14 февраля 2012 года.
 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Почта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 9. 1 2 3 Всеобщий почтовый союз // Большой филателистический словарь / Н. И. Владинец, Л. И. Ильичёв, И. Я. Левитас, П. Ф. Мазур, И. Н. Меркулов, И. А. Моросанов, Ю. К. Мякота, С. А. Панасян, Ю. М. Рудников, М. Б. Слуцкий, В. А. Якобс; под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — М. : Радио и связь, 1988. — С. 47. — 320 с. — 40 000 экз.ISBN 5-256-00175-2 . (Проверено 8 июня 2010)
 10. 1 2 Почтовая связь / И. Г. Папинако // Плата — Проб. — М. : Советская энциклопедия, 1975. — ( Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 20). (Проверено 30 мая 2011)
 11. China (People's Rep.) (англ.) . The UPU. Member countries . Universal Postal Union. Дата обращения: 8 июня 2010. Архивировано 14 февраля 2012 года.
 12. 1 2 Пересчёт на рубли был произведён в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона по состоянию на конец XIX века.
 13. 1 2 Всемирный почтовый союз // Большой филателистический словарь / Н. И. Владинец, Л. И. Ильичёв, И. Я. Левитас, П. Ф. Мазур, И. Н. Меркулов, И. А. Моросанов, Ю. К. Мякота, С. А. Панасян, Ю. М. Рудников, М. Б. Слуцкий, В. А. Якобс; под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — М. : Радио и связь, 1988. — С. 47. — 320 с. — 40 000 экз.ISBN 5-256-00175-2 .
 14. About World Post Day (англ.) . The UPU . Universal Postal Union. Дата обращения: 8 июня 2010. Архивировано 14 февраля 2012 года.
 15. Languages (англ.) . The UPU . Universal Postal Union. Дата обращения: 8 июня 2010. Архивировано 14 февраля 2012 года.
 16. Блох. А. Листая пожелтевшие страницы // Филателия. — 2002. — № 11. — С. 41.
 17. Памятник пяти частей света // Филателия СССР. — 1983. — № 5. — С. 62.
 18. WADP Numbering System — WNS (англ.) . UPU — WADP. — Сайт системы нумерации почтовых марок ВАРФ. Дата обращения: 9 июня 2010. Архивировано 14 февраля 2012 года.

Литература

Ссылки